Vyřazení majetku

GET

/assetdiscards

Získá kolekci BO Vyřazení majetku

GET

/assetdiscards/{id}

Získá konkrétní BO Vyřazení majetku

POST

/assetdiscards

Vytvoří nový BO Vyřazení majetku a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assetdiscards/{id}

Provede aktualizaci BO Vyřazení majetku a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assetdiscards/{id}

Smaže BO Vyřazení majetku na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccBasePriceAmount number

Účet.vstup.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccRemainderPriceAmount number

Účet.zůst.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

AssetCard_ID string (assetcard) relace

Karta majetku; ID objektu Karta majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Components array (assetdiscardcomponent) relace

Prvky dokladu vyřazení majetku; kolekce BO Prvek na dokladu vyřazení majetku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsFinal boolean

úplné, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastTaxDepreciationPerc number

%daň.odpisu při vyř., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaxBasePriceAmount number

Daň.vstup.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxRemainderPriceAmount number

Daň.zůst.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

AssetCard_Type integer

Typ karty

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Dirty boolean

Zakázané přepočítání

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

IsFinalAsText string (10)

úplné

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetdiscards?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetdiscards/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "F700000101",
  "Period_ID": "2K00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Description": "",
  "AccPresetDef_ID": "1502000000",
  "AccDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "J700000101",
  "AssetCard_ID": "1200000101",
  "TaxBasePriceAmount": 250000,
  "AccBasePriceAmount": 250000,
  "TaxRemainderPriceAmount": 0,
  "AccRemainderPriceAmount": 0,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "LastTaxDepreciationPerc": 50,
  "IsFinal": true,
  "Components": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assetdiscards", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetdiscards/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "F700000101",
  "Period_ID": "2K00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Description": "",
  "AccPresetDef_ID": "1502000000",
  "AccDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "J700000101",
  "AssetCard_ID": "1200000101",
  "TaxBasePriceAmount": 250000,
  "AccBasePriceAmount": 250000,
  "TaxRemainderPriceAmount": 0,
  "AccRemainderPriceAmount": 0,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "LastTaxDepreciationPerc": 50,
  "IsFinal": true,
  "Components": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetdiscards?select=id
Body
{
  "AccBasePriceAmount": 250000,
  "AccDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "J700000101",
  "AccPresetDef_ID": "1502000000",
  "AccRemainderPriceAmount": 0,
  "AssetCard_ID": "1200000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Components": [],
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "F700000101",
  "IsFinal": true,
  "LastTaxDepreciationPerc": 50,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "2K00000101",
  "TaxBasePriceAmount": 250000,
  "TaxRemainderPriceAmount": 0
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assetdiscards/{id}?select=id
Body
{
  "AccBasePriceAmount": 250000,
  "AccDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "J700000101",
  "AccPresetDef_ID": "1502000000",
  "AccRemainderPriceAmount": 0,
  "AssetCard_ID": "1200000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Components": [],
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "F700000101",
  "IsFinal": true,
  "LastTaxDepreciationPerc": 50,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "2K00000101",
  "TaxBasePriceAmount": 250000,
  "TaxRemainderPriceAmount": 0
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assetdiscards/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetdiscards",
        "object_data": {
          "AccBasePriceAmount": 250000,
          "AccDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "J700000101",
          "AccPresetDef_ID": "1502000000",
          "AccRemainderPriceAmount": 0,
          "AssetCard_ID": "1200000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Components": [],
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "F700000101",
          "IsFinal": true,
          "LastTaxDepreciationPerc": 50,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "2K00000101",
          "TaxBasePriceAmount": 250000,
          "TaxRemainderPriceAmount": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetdiscards",
        "object_data": {
          "AccBasePriceAmount": 250000,
          "AccDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "J700000101",
          "AccPresetDef_ID": "1502000000",
          "AccRemainderPriceAmount": 0,
          "AssetCard_ID": "1200000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Components": [],
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "F700000101",
          "IsFinal": true,
          "LastTaxDepreciationPerc": 50,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "2K00000101",
          "TaxBasePriceAmount": 250000,
          "TaxRemainderPriceAmount": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetdiscards",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AccBasePriceAmount": 250000,
          "AccDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "J700000101",
          "AccPresetDef_ID": "1502000000",
          "AccRemainderPriceAmount": 0,
          "AssetCard_ID": "1200000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Components": [],
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "F700000101",
          "IsFinal": true,
          "LastTaxDepreciationPerc": 50,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "2K00000101",
          "TaxBasePriceAmount": 250000,
          "TaxRemainderPriceAmount": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetdiscards",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AccBasePriceAmount": 250000,
          "AccDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "J700000101",
          "AccPresetDef_ID": "1502000000",
          "AccRemainderPriceAmount": 0,
          "AssetCard_ID": "1200000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Components": [],
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2016-03-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "F700000101",
          "IsFinal": true,
          "LastTaxDepreciationPerc": 50,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "2K00000101",
          "TaxBasePriceAmount": 250000,
          "TaxRemainderPriceAmount": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetdiscards",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetdiscards",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assetdiscards",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assetdiscards",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assetdiscards",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}