Druh majetku

GET

/assettypes

Získá kolekci BO Druh majetku

GET

/assettypes/{id}

Získá konkrétní BO Druh majetku

POST

/assettypes

Vytvoří nový BO Druh majetku a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assettypes/{id}

Provede aktualizaci BO Druh majetku a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assettypes/{id}

Smaže BO Druh majetku na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccPresetDefDeprec_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace pro odpisy; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccPresetDefIN_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace pro zařazení maj.; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccPresetDefOUT_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace pro vyřazení; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccPresetValueChange_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace pro změnu ceny; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DepreciationType integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TangibleType integer

Typ-hmotný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DepreciationTypeAsText string (32)

Typ majetku

DisplayName string (60)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TangibleTypeAsText string (20)

Typ-hmotný

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assettypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assettypes/{id}
Response
{
  "ID": "3002000000",
  "ObjVersion": 3,
  "Hidden": false,
  "Code": "01",
  "Name": "DHM - stavby",
  "DepreciationType": 0,
  "AccPresetDefIN_ID": null,
  "AccPresetDefDeprec_ID": null,
  "AccPresetDefOUT_ID": null,
  "AccPresetValueChange_ID": null,
  "TangibleType": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assettypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assettypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "3002000000",
  "ObjVersion": 3,
  "Hidden": false,
  "Code": "01",
  "Name": "DHM - stavby",
  "DepreciationType": 0,
  "AccPresetDefIN_ID": null,
  "AccPresetDefDeprec_ID": null,
  "AccPresetDefOUT_ID": null,
  "AccPresetValueChange_ID": null,
  "TangibleType": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assettypes?select=id
Body
{
  "AccPresetDefDeprec_ID": null,
  "AccPresetDefIN_ID": null,
  "AccPresetDefOUT_ID": null,
  "AccPresetValueChange_ID": null,
  "Code": "01",
  "DepreciationType": 0,
  "Hidden": false,
  "Name": "DHM - stavby",
  "TangibleType": 0
}
Response
{
  "id": "3002000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assettypes/{id}?select=id
Body
{
  "AccPresetDefDeprec_ID": null,
  "AccPresetDefIN_ID": null,
  "AccPresetDefOUT_ID": null,
  "AccPresetValueChange_ID": null,
  "Code": "01",
  "DepreciationType": 0,
  "Hidden": false,
  "Name": "DHM - stavby",
  "TangibleType": 0
}
Response
{
  "id": "3002000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assettypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assettypes",
        "object_data": {
          "AccPresetDefDeprec_ID": null,
          "AccPresetDefIN_ID": null,
          "AccPresetDefOUT_ID": null,
          "AccPresetValueChange_ID": null,
          "Code": "01",
          "DepreciationType": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "DHM - stavby",
          "TangibleType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assettypes",
        "object_data": {
          "AccPresetDefDeprec_ID": null,
          "AccPresetDefIN_ID": null,
          "AccPresetDefOUT_ID": null,
          "AccPresetValueChange_ID": null,
          "Code": "01",
          "DepreciationType": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "DHM - stavby",
          "TangibleType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assettypes",
        "obj_id": "3002000000",
        "object_data": {
          "AccPresetDefDeprec_ID": null,
          "AccPresetDefIN_ID": null,
          "AccPresetDefOUT_ID": null,
          "AccPresetValueChange_ID": null,
          "Code": "01",
          "DepreciationType": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "DHM - stavby",
          "TangibleType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assettypes",
        "obj_id": "3002000001",
        "object_data": {
          "AccPresetDefDeprec_ID": null,
          "AccPresetDefIN_ID": null,
          "AccPresetDefOUT_ID": null,
          "AccPresetValueChange_ID": null,
          "Code": "01",
          "DepreciationType": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "DHM - stavby",
          "TangibleType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assettypes",
        "obj_id": "3002000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assettypes",
        "obj_id": "3002000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assettypes",
        "obj_id": "3002000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assettypes",
        "obj_id": "3002000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assettypes",
        "obj_id": "3002000004"
      }
    }
  ]
}