Opakovaná platba

GET

/repeatedbankpayments

Získá kolekci BO Opakovaná platba

GET

/repeatedbankpayments/{id}

Získá konkrétní BO Opakovaná platba

POST

/repeatedbankpayments

Vytvoří nový BO Opakovaná platba a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/repeatedbankpayments/{id}

Provede aktualizaci BO Opakovaná platba a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/repeatedbankpayments/{id}

Smaže BO Opakovaná platba na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

BankAccount_ID string (bankaccount) relace

Vlastní účet; ID objektu Bankovní účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst. symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForeignIssue integer

Způsob úhrady dod.popl, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastGenDate$DATE string

Generováno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RepeatToDate$DATE string

Do data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RepetitionCount integer

Opakování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RepetitionDay integer

Den, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RepetitionDaysInWeek string (7)

Dny v týdnu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RepetitionKind integer

Způsob opakování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RepetitionMonth integer

Měsíc, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RepetitionPeriod integer

Jak často, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SpecSymbol string (12)

Spec. symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SwiftCode string (20)

SWIFT, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankAccount string (42)

Bankovní účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankCity string (60)

Město adresy cílové banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankCountry string (20)

Země adresy cílové banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankCountry_ID string (country) relace

Země cílové banky; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankName string (50)

Název banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankPostCode string (20)

PSČ/ZIP adresy cílové banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankStreet string (60)

Ulice adresy cílové banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Urgent integer

Urgence, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VarSymbol string (10)

Var. symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WeekendCorrection integer

Korekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsActive boolean

Aktivní, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/repeatedbankpayments?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/repeatedbankpayments/{id}
Response
{
  "Amount": null,
  "BankAccount_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Firm_ID": null,
  "ForeignIssue": null,
  "ID": null,
  "LastGenDate$DATE": null,
  "ObjVersion": null,
  "RepeatToDate$DATE": null,
  "RepetitionCount": null,
  "RepetitionDay": null,
  "RepetitionDaysInWeek": null,
  "RepetitionKind": null,
  "RepetitionMonth": null,
  "RepetitionPeriod": null,
  "SpecSymbol": null,
  "SwiftCode": null,
  "TargetBankAccount": null,
  "TargetBankCity": null,
  "TargetBankCountry": null,
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "TargetBankName": null,
  "TargetBankPostCode": null,
  "TargetBankStreet": null,
  "Urgent": null,
  "VarSymbol": null,
  "WeekendCorrection": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "repeatedbankpayments", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/repeatedbankpayments/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Amount": null,
  "BankAccount_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Firm_ID": null,
  "ForeignIssue": null,
  "ID": null,
  "LastGenDate$DATE": null,
  "ObjVersion": null,
  "RepeatToDate$DATE": null,
  "RepetitionCount": null,
  "RepetitionDay": null,
  "RepetitionDaysInWeek": null,
  "RepetitionKind": null,
  "RepetitionMonth": null,
  "RepetitionPeriod": null,
  "SpecSymbol": null,
  "SwiftCode": null,
  "TargetBankAccount": null,
  "TargetBankCity": null,
  "TargetBankCountry": null,
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "TargetBankName": null,
  "TargetBankPostCode": null,
  "TargetBankStreet": null,
  "Urgent": null,
  "VarSymbol": null,
  "WeekendCorrection": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/repeatedbankpayments?select=id
Body
{
  "Amount": null,
  "BankAccount_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Firm_ID": null,
  "ForeignIssue": null,
  "LastGenDate$DATE": null,
  "RepeatToDate$DATE": null,
  "RepetitionCount": null,
  "RepetitionDay": null,
  "RepetitionDaysInWeek": null,
  "RepetitionKind": null,
  "RepetitionMonth": null,
  "RepetitionPeriod": null,
  "SpecSymbol": null,
  "SwiftCode": null,
  "TargetBankAccount": null,
  "TargetBankCity": null,
  "TargetBankCountry": null,
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "TargetBankName": null,
  "TargetBankPostCode": null,
  "TargetBankStreet": null,
  "Urgent": null,
  "VarSymbol": null,
  "WeekendCorrection": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/repeatedbankpayments/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": null,
  "BankAccount_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Firm_ID": null,
  "ForeignIssue": null,
  "LastGenDate$DATE": null,
  "RepeatToDate$DATE": null,
  "RepetitionCount": null,
  "RepetitionDay": null,
  "RepetitionDaysInWeek": null,
  "RepetitionKind": null,
  "RepetitionMonth": null,
  "RepetitionPeriod": null,
  "SpecSymbol": null,
  "SwiftCode": null,
  "TargetBankAccount": null,
  "TargetBankCity": null,
  "TargetBankCountry": null,
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "TargetBankName": null,
  "TargetBankPostCode": null,
  "TargetBankStreet": null,
  "Urgent": null,
  "VarSymbol": null,
  "WeekendCorrection": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/repeatedbankpayments/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "repeatedbankpayments",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "BankAccount_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Firm_ID": null,
          "ForeignIssue": null,
          "LastGenDate$DATE": null,
          "RepeatToDate$DATE": null,
          "RepetitionCount": null,
          "RepetitionDay": null,
          "RepetitionDaysInWeek": null,
          "RepetitionKind": null,
          "RepetitionMonth": null,
          "RepetitionPeriod": null,
          "SpecSymbol": null,
          "SwiftCode": null,
          "TargetBankAccount": null,
          "TargetBankCity": null,
          "TargetBankCountry": null,
          "TargetBankCountry_ID": null,
          "TargetBankName": null,
          "TargetBankPostCode": null,
          "TargetBankStreet": null,
          "Urgent": null,
          "VarSymbol": null,
          "WeekendCorrection": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "repeatedbankpayments",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "BankAccount_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Firm_ID": null,
          "ForeignIssue": null,
          "LastGenDate$DATE": null,
          "RepeatToDate$DATE": null,
          "RepetitionCount": null,
          "RepetitionDay": null,
          "RepetitionDaysInWeek": null,
          "RepetitionKind": null,
          "RepetitionMonth": null,
          "RepetitionPeriod": null,
          "SpecSymbol": null,
          "SwiftCode": null,
          "TargetBankAccount": null,
          "TargetBankCity": null,
          "TargetBankCountry": null,
          "TargetBankCountry_ID": null,
          "TargetBankName": null,
          "TargetBankPostCode": null,
          "TargetBankStreet": null,
          "Urgent": null,
          "VarSymbol": null,
          "WeekendCorrection": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "repeatedbankpayments",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "BankAccount_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Firm_ID": null,
          "ForeignIssue": null,
          "LastGenDate$DATE": null,
          "RepeatToDate$DATE": null,
          "RepetitionCount": null,
          "RepetitionDay": null,
          "RepetitionDaysInWeek": null,
          "RepetitionKind": null,
          "RepetitionMonth": null,
          "RepetitionPeriod": null,
          "SpecSymbol": null,
          "SwiftCode": null,
          "TargetBankAccount": null,
          "TargetBankCity": null,
          "TargetBankCountry": null,
          "TargetBankCountry_ID": null,
          "TargetBankName": null,
          "TargetBankPostCode": null,
          "TargetBankStreet": null,
          "Urgent": null,
          "VarSymbol": null,
          "WeekendCorrection": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "repeatedbankpayments",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "BankAccount_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Firm_ID": null,
          "ForeignIssue": null,
          "LastGenDate$DATE": null,
          "RepeatToDate$DATE": null,
          "RepetitionCount": null,
          "RepetitionDay": null,
          "RepetitionDaysInWeek": null,
          "RepetitionKind": null,
          "RepetitionMonth": null,
          "RepetitionPeriod": null,
          "SpecSymbol": null,
          "SwiftCode": null,
          "TargetBankAccount": null,
          "TargetBankCity": null,
          "TargetBankCountry": null,
          "TargetBankCountry_ID": null,
          "TargetBankName": null,
          "TargetBankPostCode": null,
          "TargetBankStreet": null,
          "Urgent": null,
          "VarSymbol": null,
          "WeekendCorrection": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "repeatedbankpayments",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "repeatedbankpayments",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "repeatedbankpayments",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "repeatedbankpayments",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "repeatedbankpayments",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}