Daňová tabulka

GET

/wagetaxtables

Získá kolekci BO Daňová tabulka

GET

/wagetaxtables/{id}

Získá konkrétní BO Daňová tabulka

POST

/wagetaxtables

Vytvoří nový BO Daňová tabulka a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wagetaxtables/{id}

Provede aktualizaci BO Daňová tabulka a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wagetaxtables/{id}

Smaže BO Daňová tabulka na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (wagetaxtablerow) relace

Řádky; kolekce BO Daňová tabulka - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

System boolean

Systémová, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TableType integer

Typ tabulky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFrom$DATE string

Platnost od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TableType_AsText string (30)

Typ tabulky - text

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagetaxtables?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagetaxtables/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 32,
      "system": true,
      "taxbase": 5535,
      "wagebase": 27600
    },
    {
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 25,
      "system": true,
      "taxbase": 3185,
      "wagebase": 18200
    },
    {
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 20,
      "system": true,
      "taxbase": 1365,
      "wagebase": 9100
    },
    {
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 15,
      "system": true,
      "taxbase": 0,
      "wagebase": 0
    }
  ],
  "Code": "2001Z",
  "Name": "Záloha na daň 2001",
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "TableType": 1,
  "System": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wagetaxtables", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagetaxtables/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 32,
      "system": true,
      "taxbase": 5535,
      "wagebase": 27600
    },
    {
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 25,
      "system": true,
      "taxbase": 3185,
      "wagebase": 18200
    },
    {
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 20,
      "system": true,
      "taxbase": 1365,
      "wagebase": 9100
    },
    {
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 15,
      "system": true,
      "taxbase": 0,
      "wagebase": 0
    }
  ],
  "Code": "2001Z",
  "Name": "Záloha na daň 2001",
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "TableType": 1,
  "System": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagetaxtables?select=id
Body
{
  "Code": "2001Z",
  "Name": "Záloha na daň 2001",
  "Rows": [
    {
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 32,
      "system": true,
      "taxbase": 5535,
      "wagebase": 27600
    },
    {
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 25,
      "system": true,
      "taxbase": 3185,
      "wagebase": 18200
    },
    {
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 20,
      "system": true,
      "taxbase": 1365,
      "wagebase": 9100
    },
    {
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 15,
      "system": true,
      "taxbase": 0,
      "wagebase": 0
    }
  ],
  "System": true,
  "TableType": 1,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wagetaxtables/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "2001Z",
  "Name": "Záloha na daň 2001",
  "Rows": [
    {
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 32,
      "system": true,
      "taxbase": 5535,
      "wagebase": 27600
    },
    {
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 25,
      "system": true,
      "taxbase": 3185,
      "wagebase": 18200
    },
    {
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 20,
      "system": true,
      "taxbase": 1365,
      "wagebase": 9100
    },
    {
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentoverbase": 15,
      "system": true,
      "taxbase": 0,
      "wagebase": 0
    }
  ],
  "System": true,
  "TableType": 1,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wagetaxtables/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagetaxtables",
        "object_data": {
          "Code": "2001Z",
          "Name": "Záloha na daň 2001",
          "Rows": [
            {
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 32,
              "system": true,
              "taxbase": 5535,
              "wagebase": 27600
            },
            {
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 25,
              "system": true,
              "taxbase": 3185,
              "wagebase": 18200
            },
            {
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 20,
              "system": true,
              "taxbase": 1365,
              "wagebase": 9100
            },
            {
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 15,
              "system": true,
              "taxbase": 0,
              "wagebase": 0
            }
          ],
          "System": true,
          "TableType": 1,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagetaxtables",
        "object_data": {
          "Code": "2001Z",
          "Name": "Záloha na daň 2001",
          "Rows": [
            {
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 32,
              "system": true,
              "taxbase": 5535,
              "wagebase": 27600
            },
            {
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 25,
              "system": true,
              "taxbase": 3185,
              "wagebase": 18200
            },
            {
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 20,
              "system": true,
              "taxbase": 1365,
              "wagebase": 9100
            },
            {
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 15,
              "system": true,
              "taxbase": 0,
              "wagebase": 0
            }
          ],
          "System": true,
          "TableType": 1,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagetaxtables",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "2001Z",
          "Name": "Záloha na daň 2001",
          "Rows": [
            {
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 32,
              "system": true,
              "taxbase": 5535,
              "wagebase": 27600
            },
            {
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 25,
              "system": true,
              "taxbase": 3185,
              "wagebase": 18200
            },
            {
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 20,
              "system": true,
              "taxbase": 1365,
              "wagebase": 9100
            },
            {
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 15,
              "system": true,
              "taxbase": 0,
              "wagebase": 0
            }
          ],
          "System": true,
          "TableType": 1,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagetaxtables",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "2001Z",
          "Name": "Záloha na daň 2001",
          "Rows": [
            {
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 32,
              "system": true,
              "taxbase": 5535,
              "wagebase": 27600
            },
            {
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 25,
              "system": true,
              "taxbase": 3185,
              "wagebase": 18200
            },
            {
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 20,
              "system": true,
              "taxbase": 1365,
              "wagebase": 9100
            },
            {
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentoverbase": 15,
              "system": true,
              "taxbase": 0,
              "wagebase": 0
            }
          ],
          "System": true,
          "TableType": 1,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagetaxtables",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagetaxtables",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wagetaxtables",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wagetaxtables",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wagetaxtables",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}