Důvod ochrany dat

GET

/dataprotectionpurposes

Získá kolekci BO Důvod ochrany dat

GET

/dataprotectionpurposes/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Důvod ochrany dat

GET

/dataprotectionpurposes/views/{view}

Získá pohled nad BO Důvod ochrany dat

GET

/dataprotectionpurposes/{id}

Získá daný BO Důvod ochrany dat

GET

/dataprotectionpurposes/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Důvod ochrany dat

GET

/dataprotectionpurposes/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Důvod ochrany dat aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/dataprotectionpurposes/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Důvod ochrany dat

POST

/dataprotectionpurposes

Vytvoří nový BO Důvod ochrany dat

POST

/dataprotectionpurposes/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Důvod ochrany dat

PUT

/dataprotectionpurposes/{id}

Modifikuje daný BO Důvod ochrany dat

PUT

/dataprotectionpurposes/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Důvod ochrany dat

PUT

/dataprotectionpurposes/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Důvod ochrany dat

DELETE

/dataprotectionpurposes/{id}

Smaže BO Důvod ochrany dat

Metadata - Perzistentní položky

code string (30)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

correctedat$date string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

correctedby_id string (securityuser) relace

Opravil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

createdat$date string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

createdby_id string (securityuser) relace

Vytvořil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

dataprotectiondriver_id string (dataprotectiondriver) relace

Ovladač, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

description string

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

name string (500)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

system boolean

Systémový, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/dataprotectionpurposes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/dataprotectionpurposes/{id}
Response
{
  "objversion": 0,
  "hidden": false,
  "code": "6-1a",
  "name": "Článek 6 - 1a",
  "description": "Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů",
  "system": true,
  "dataprotectiondriver_id": "1000000000",
  "createdby_id": "SUPER00000",
  "correctedby_id": null,
  "createdat$date": null,
  "correctedat$date": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "dataprotectionpurposes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/dataprotectionpurposes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 0,
  "hidden": false,
  "code": "6-1a",
  "name": "Článek 6 - 1a",
  "description": "Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů",
  "system": true,
  "dataprotectiondriver_id": "1000000000",
  "createdby_id": "SUPER00000",
  "correctedby_id": null,
  "createdat$date": null,
  "correctedat$date": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/dataprotectionpurposes?select=id
Body
{
  "code": "6-1a",
  "correctedat$date": null,
  "correctedby_id": null,
  "createdat$date": null,
  "createdby_id": "SUPER00000",
  "dataprotectiondriver_id": "1000000000",
  "description": "Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů",
  "hidden": false,
  "name": "Článek 6 - 1a",
  "system": true
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/dataprotectionpurposes/{id}?select=id
Body
{
  "code": "6-1a",
  "correctedat$date": null,
  "correctedby_id": null,
  "createdat$date": null,
  "createdby_id": "SUPER00000",
  "dataprotectiondriver_id": "1000000000",
  "description": "Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů",
  "hidden": false,
  "name": "Článek 6 - 1a",
  "system": true
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/dataprotectionpurposes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "dataprotectionpurposes",
        "object_data": {
          "code": "6-1a",
          "correctedat$date": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdat$date": null,
          "createdby_id": "SUPER00000",
          "dataprotectiondriver_id": "1000000000",
          "description": "Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů",
          "hidden": false,
          "name": "Článek 6 - 1a",
          "system": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "dataprotectionpurposes",
        "object_data": {
          "code": "6-1a",
          "correctedat$date": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdat$date": null,
          "createdby_id": "SUPER00000",
          "dataprotectiondriver_id": "1000000000",
          "description": "Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů",
          "hidden": false,
          "name": "Článek 6 - 1a",
          "system": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "dataprotectionpurposes",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "code": "6-1a",
          "correctedat$date": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdat$date": null,
          "createdby_id": "SUPER00000",
          "dataprotectiondriver_id": "1000000000",
          "description": "Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů",
          "hidden": false,
          "name": "Článek 6 - 1a",
          "system": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "dataprotectionpurposes",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "code": "6-1a",
          "correctedat$date": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdat$date": null,
          "createdby_id": "SUPER00000",
          "dataprotectiondriver_id": "1000000000",
          "description": "Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů",
          "hidden": false,
          "name": "Článek 6 - 1a",
          "system": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "dataprotectionpurposes",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "dataprotectionpurposes",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "dataprotectionpurposes",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "dataprotectionpurposes",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "dataprotectionpurposes",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}