Sleva pro pokladní prodej

GET

/posdiscounts

Získá kolekci BO Sleva pro pokladní prodej

GET

/posdiscounts/{id}

Získá konkrétní BO Sleva pro pokladní prodej

POST

/posdiscounts

Vytvoří nový BO Sleva pro pokladní prodej a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/posdiscounts/{id}

Provede aktualizaci BO Sleva pro pokladní prodej a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/posdiscounts/{id}

Smaže BO Sleva pro pokladní prodej na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Automatic boolean

Automatická, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (6)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Coupon boolean

Kupónová, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

DisableOnImports boolean

Zakázaná na importech, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DiscountKind integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Enabled boolean

Povolená, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FinancialDiscount number

Finanční sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

ForRows boolean

Řádková, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsForEAN996 boolean

EAN 996, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsForEAN999 boolean

EAN 999, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Modificable boolean

Uživatelská, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Multiple boolean

Násobná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PercentageDiscount number

Procentní sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity integer

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Vázané zboží; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DiscountDescription string (80)

Popis

DiscountKindTXT string (10)

Typ

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posdiscounts?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posdiscounts/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Code": "003",
  "Name": "CD 10 za 9",
  "Multiple": false,
  "DiscountKind": 0,
  "Enabled": true,
  "Modificable": false,
  "DisableOnImports": false,
  "Automatic": true,
  "PercentageDiscount": 0,
  "FinancialDiscount": 0,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "StoreCard_ID": "8200000101",
  "Quantity": 10,
  "Coupon": false,
  "IsForEAN996": false,
  "IsForEAN999": false,
  "ForRows": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "posdiscounts", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posdiscounts/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Code": "003",
  "Name": "CD 10 za 9",
  "Multiple": false,
  "DiscountKind": 0,
  "Enabled": true,
  "Modificable": false,
  "DisableOnImports": false,
  "Automatic": true,
  "PercentageDiscount": 0,
  "FinancialDiscount": 0,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "StoreCard_ID": "8200000101",
  "Quantity": 10,
  "Coupon": false,
  "IsForEAN996": false,
  "IsForEAN999": false,
  "ForRows": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posdiscounts?select=id
Body
{
  "Automatic": true,
  "Code": "003",
  "Coupon": false,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DisableOnImports": false,
  "DiscountKind": 0,
  "Enabled": true,
  "FinancialDiscount": 0,
  "ForRows": false,
  "IsForEAN996": false,
  "IsForEAN999": false,
  "Modificable": false,
  "Multiple": false,
  "Name": "CD 10 za 9",
  "PercentageDiscount": 0,
  "Quantity": 10,
  "StoreCard_ID": "8200000101"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posdiscounts/{id}?select=id
Body
{
  "Automatic": true,
  "Code": "003",
  "Coupon": false,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DisableOnImports": false,
  "DiscountKind": 0,
  "Enabled": true,
  "FinancialDiscount": 0,
  "ForRows": false,
  "IsForEAN996": false,
  "IsForEAN999": false,
  "Modificable": false,
  "Multiple": false,
  "Name": "CD 10 za 9",
  "PercentageDiscount": 0,
  "Quantity": 10,
  "StoreCard_ID": "8200000101"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posdiscounts/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posdiscounts",
        "object_data": {
          "Automatic": true,
          "Code": "003",
          "Coupon": false,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DisableOnImports": false,
          "DiscountKind": 0,
          "Enabled": true,
          "FinancialDiscount": 0,
          "ForRows": false,
          "IsForEAN996": false,
          "IsForEAN999": false,
          "Modificable": false,
          "Multiple": false,
          "Name": "CD 10 za 9",
          "PercentageDiscount": 0,
          "Quantity": 10,
          "StoreCard_ID": "8200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posdiscounts",
        "object_data": {
          "Automatic": true,
          "Code": "003",
          "Coupon": false,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DisableOnImports": false,
          "DiscountKind": 0,
          "Enabled": true,
          "FinancialDiscount": 0,
          "ForRows": false,
          "IsForEAN996": false,
          "IsForEAN999": false,
          "Modificable": false,
          "Multiple": false,
          "Name": "CD 10 za 9",
          "PercentageDiscount": 0,
          "Quantity": 10,
          "StoreCard_ID": "8200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posdiscounts",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "Automatic": true,
          "Code": "003",
          "Coupon": false,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DisableOnImports": false,
          "DiscountKind": 0,
          "Enabled": true,
          "FinancialDiscount": 0,
          "ForRows": false,
          "IsForEAN996": false,
          "IsForEAN999": false,
          "Modificable": false,
          "Multiple": false,
          "Name": "CD 10 za 9",
          "PercentageDiscount": 0,
          "Quantity": 10,
          "StoreCard_ID": "8200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posdiscounts",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "Automatic": true,
          "Code": "003",
          "Coupon": false,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DisableOnImports": false,
          "DiscountKind": 0,
          "Enabled": true,
          "FinancialDiscount": 0,
          "ForRows": false,
          "IsForEAN996": false,
          "IsForEAN999": false,
          "Modificable": false,
          "Multiple": false,
          "Name": "CD 10 za 9",
          "PercentageDiscount": 0,
          "Quantity": 10,
          "StoreCard_ID": "8200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posdiscounts",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posdiscounts",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "posdiscounts",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "posdiscounts",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "posdiscounts",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}