Nastavení schvalování výdajů

GET

/cdconfirmsettings

Získá kolekci BO Nastavení schvalování výdajů

GET

/cdconfirmsettings/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Nastavení schvalování výdajů

GET

/cdconfirmsettings/views/{view}

Získá pohled nad BO Nastavení schvalování výdajů

GET

/cdconfirmsettings/{id}

Získá daný BO Nastavení schvalování výdajů

GET

/cdconfirmsettings/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Nastavení schvalování výdajů

GET

/cdconfirmsettings/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Nastavení schvalování výdajů aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/cdconfirmsettings/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Nastavení schvalování výdajů

POST

/cdconfirmsettings

Vytvoří nový BO Nastavení schvalování výdajů

POST

/cdconfirmsettings/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Nastavení schvalování výdajů

PUT

/cdconfirmsettings/{id}

Modifikuje daný BO Nastavení schvalování výdajů

PUT

/cdconfirmsettings/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Nastavení schvalování výdajů

PUT

/cdconfirmsettings/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Nastavení schvalování výdajů

DELETE

/cdconfirmsettings/{id}

Smaže BO Nastavení schvalování výdajů

Metadata - Perzistentní položky

datefrom$date string

Datum platnosti od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

dateto$date string

Datum platnosti do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

status integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmsettings?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmsettings/{id}
Response
{
  "datefrom$date": null,
  "dateto$date": null,
  "objversion": null,
  "status": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "cdconfirmsettings", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmsettings/query
{"take": "1"}
Response
{
  "datefrom$date": null,
  "dateto$date": null,
  "objversion": null,
  "status": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmsettings?select=id
Body
{
  "datefrom$date": null,
  "dateto$date": null,
  "status": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmsettings/{id}?select=id
Body
{
  "datefrom$date": null,
  "dateto$date": null,
  "status": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmsettings/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirmsettings",
        "object_data": {
          "datefrom$date": null,
          "dateto$date": null,
          "status": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirmsettings",
        "object_data": {
          "datefrom$date": null,
          "dateto$date": null,
          "status": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirmsettings",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "datefrom$date": null,
          "dateto$date": null,
          "status": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirmsettings",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "datefrom$date": null,
          "dateto$date": null,
          "status": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirmsettings",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirmsettings",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirmsettings",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirmsettings",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirmsettings",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}