Příjem hotových výrobků

GET

/productreceptions

Získá kolekci BO Příjem hotových výrobků

GET

/productreceptions/{id}

Získá konkrétní BO Příjem hotových výrobků

POST

/productreceptions

Vytvoří nový BO Příjem hotových výrobků a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/productreceptions/{id}

Provede aktualizaci BO Příjem hotových výrobků a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/productreceptions/{id}

Smaže BO Příjem hotových výrobků na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Address_ID string (address) relace

Vlastní adresa; ID objektu Adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AutoFillRowsPriceTransCoef integer

Automatické vyplnění koeficientu na řádcích, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Dirty boolean

Zakázané přepočítání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocUUID string (36)

UUID dokladu pro importy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

DocumentType string (documenttype) relace

Typ dokladu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Finished boolean

Vyřízeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

FinishedAt$DATE string

Datum a čas vyřízení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FinishedBy_ID string (securityuser) relace

Uživatel, který provedl vyřízení; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatCompleteKind integer

Vyplněn INTRASTAT, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IntrastatDate$DATE string

Datum pro INTRASTAT, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatDeliveryTerm_ID string (intrastatdeliveryterm) relace

Dodací podmínky; ID objektu Dodací podmínky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatTransactionType_ID string (intrastattransactiontype) relace

Povaha transakce; ID objektu Povaha transakce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatTransportationType_ID string (intrastattransportationtype) relace

Způsob dopravy INTRASTAT; ID objektu Druh dopravy INTRASTAT, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InvalidAccounting boolean

Neaktuální zaúčtování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsAvailableForDelivery boolean

Je čerpatelný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

MasterDocCLSID string (26)

Třída nadřízeného dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

MasterDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Nadřízený doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Options integer

Parametry, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

OutgoingTransfer_ID string (outgoingtransfer) relace

Převodka výdej; ID objektu Převodka výdej, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PMState_ID string (pmstate) relace

Stav; ID objektu Procesní stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricePrecision integer

Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceTransformationCoefficient number

Koeficient přenosu skladové ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

RDocumentType string (documenttype) relace

Typ vazebního dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

RDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Vazební doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

ResponsibleRole_ID string (securityrole) relace

Zodpovědná role; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

ResponsibleUser_ID string (securityuser) relace

Zodpovědná osoba; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

Rows array (productreceptionrow) relace

Řádky; kolekce BO Příjem hotových výrobků - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TradeType integer

Typ obchodu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TransportationType_ID string (transportationtype) relace

Způsob dopravy; ID objektu Způsob dopravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

VATCountry_ID string (country) relace

Země odpočtu DPH; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VIESKind integer

Režim VIES, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ActualizeSuppliers boolean

Aktualizovat dod.

AdditionalCostsSum number

Součet vedlejších pořizovacích nákladů, pouze pro čtení

Amount number

Částka, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

CalcAmount number

Celková částka, pole obsahuje částku v libovolné měně

Capacity number

Celk.obj., pouze pro čtení

CapacityUnit integer

Jedn.celk.obj., pouze pro čtení

CheckSetBatches boolean

Validace vyplnění šarží

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Closed boolean

Uzavřen

ClosedRowCount integer

Počet uzavřených řádků, pouze pro čtení

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

LocalAdditionalCostsSum number

Součet vedlejších pořizovacích nákladů lok., pouze pro čtení

LocalAmount number

Lokální částka, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCalcAmount number

Celková lok.částka, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

OptCustoms integer

Způsob zadání cla

OptOtherCost integer

Zp.zadání pro ostatní nákl.

OptSpendingTax integer

Způsob zadání procentních nákladů

OptTransportation integer

Zp.zadání pro nákl. na dopravu

PercentPriceTransformationCoef number

Koeficient přenosu skladové ceny (%), pouze pro čtení

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

RowCount integer

Počet řádků

VIESKindAsText string (30)

Režim VIES

Weight number

Celk.hmot., pouze pro čtení

WeightUnit integer

Jedn.celk.hm., pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/productreceptions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/productreceptions/{id}
Response
{
  "ID": "3N00000101",
  "ObjVersion": 10,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "PMState_ID": "SDDEF00000",
  "FinishedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "FinishedBy_ID": "1800000101",
  "Rows": [
    {
      "additionalcosts_id": null,
      "batchstatus": 0,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "closingindex": 29,
      "closingorder": 4,
      "completeprices": true,
      "deliveredquantity": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "etalonrate": 1,
      "flowsign": 1,
      "flowtype": "28",
      "id": "IJ00000101",
      "intrastatamount": 0,
      "intrastatcurrency_id": null,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatoutputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "inventorycoupon": false,
      "localintrastatamount": 0,
      "localtamount": 10.94,
      "objversion": 8,
      "orderflow": 187,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "3N00000101",
      "pmstate_id": "SDDEF00000",
      "posindex": 2,
      "pricetransformationcoefficient": 0,
      "productiontask_id": "2000000101",
      "provide_id": "0000000000",
      "providerow_id": "0000000000",
      "providerowtype": " ",
      "quantity": 6,
      "qunit": "porce",
      "rdocumentrow_id": null,
      "reservedquantity": 0,
      "rowextid": "",
      "rowtype": 3,
      "sourcepricetranscoef": 0,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "3300000101",
      "storecard_id": "U600000101",
      "tamount": 10.94,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 10.94,
      "unitprice": 0,
      "unitrate": 1,
      "valuated": true,
      "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
    },
    {
      "additionalcosts_id": null,
      "batchstatus": 0,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "closingindex": 31,
      "closingorder": 4,
      "completeprices": true,
      "deliveredquantity": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "etalonrate": 1,
      "flowsign": 1,
      "flowtype": "28",
      "id": "HJ00000101",
      "intrastatamount": 0,
      "intrastatcurrency_id": null,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatoutputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "inventorycoupon": false,
      "localintrastatamount": 0,
      "localtamount": 51.2,
      "objversion": 8,
      "orderflow": 188,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "3N00000101",
      "pmstate_id": "SDDEF00000",
      "posindex": 1,
      "pricetransformationcoefficient": 0,
      "productiontask_id": "1000000101",
      "provide_id": "0000000000",
      "providerow_id": "0000000000",
      "providerowtype": " ",
      "quantity": 5,
      "qunit": "porce",
      "rdocumentrow_id": null,
      "reservedquantity": 0,
      "rowextid": "",
      "rowtype": 3,
      "sourcepricetranscoef": 0,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "3300000101",
      "storecard_id": "W600000101",
      "tamount": 51.2,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 51.2,
      "unitprice": 0,
      "unitrate": 1,
      "valuated": true,
      "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "W600000101",
  "Period_ID": "6200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1800000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "DocUUID": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Bez čísla Bony ze dne 25.9.2008",
  "Address_ID": "1100000101",
  "AccPresetDef_ID": "2301000000",
  "AccDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "4800000101",
  "Dirty": false,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "CurrRate": 1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "DocumentType": "28",
  "RDocumentType": "",
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "RDocument_ID": null,
  "MasterDocument_ID": null,
  "Options": 0,
  "TradeType": 0,
  "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
  "IntrastatTransactionType_ID": null,
  "IntrastatTransportationType_ID": null,
  "TransportationType_ID": null,
  "IntrastatCompleteKind": 1,
  "IntrastatDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "Finished": false,
  "PricePrecision": 1,
  "IsAvailableForDelivery": false,
  "VATCountry_ID": null,
  "PriceTransformationCoefficient": 0,
  "AutoFillRowsPriceTransCoef": 0,
  "VIESKind": 0,
  "OutgoingTransfer_ID": null,
  "InvalidAccounting": false,
  "CreatedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "productreceptions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/productreceptions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "3N00000101",
  "ObjVersion": 10,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "PMState_ID": "SDDEF00000",
  "FinishedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "FinishedBy_ID": "1800000101",
  "Rows": [
    {
      "additionalcosts_id": null,
      "batchstatus": 0,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "closingindex": 29,
      "closingorder": 4,
      "completeprices": true,
      "deliveredquantity": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "etalonrate": 1,
      "flowsign": 1,
      "flowtype": "28",
      "id": "IJ00000101",
      "intrastatamount": 0,
      "intrastatcurrency_id": null,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatoutputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "inventorycoupon": false,
      "localintrastatamount": 0,
      "localtamount": 10.94,
      "objversion": 8,
      "orderflow": 187,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "3N00000101",
      "pmstate_id": "SDDEF00000",
      "posindex": 2,
      "pricetransformationcoefficient": 0,
      "productiontask_id": "2000000101",
      "provide_id": "0000000000",
      "providerow_id": "0000000000",
      "providerowtype": " ",
      "quantity": 6,
      "qunit": "porce",
      "rdocumentrow_id": null,
      "reservedquantity": 0,
      "rowextid": "",
      "rowtype": 3,
      "sourcepricetranscoef": 0,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "3300000101",
      "storecard_id": "U600000101",
      "tamount": 10.94,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 10.94,
      "unitprice": 0,
      "unitrate": 1,
      "valuated": true,
      "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
    },
    {
      "additionalcosts_id": null,
      "batchstatus": 0,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "closingindex": 31,
      "closingorder": 4,
      "completeprices": true,
      "deliveredquantity": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "etalonrate": 1,
      "flowsign": 1,
      "flowtype": "28",
      "id": "HJ00000101",
      "intrastatamount": 0,
      "intrastatcurrency_id": null,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatoutputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "inventorycoupon": false,
      "localintrastatamount": 0,
      "localtamount": 51.2,
      "objversion": 8,
      "orderflow": 188,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "3N00000101",
      "pmstate_id": "SDDEF00000",
      "posindex": 1,
      "pricetransformationcoefficient": 0,
      "productiontask_id": "1000000101",
      "provide_id": "0000000000",
      "providerow_id": "0000000000",
      "providerowtype": " ",
      "quantity": 5,
      "qunit": "porce",
      "rdocumentrow_id": null,
      "reservedquantity": 0,
      "rowextid": "",
      "rowtype": 3,
      "sourcepricetranscoef": 0,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "3300000101",
      "storecard_id": "W600000101",
      "tamount": 51.2,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 51.2,
      "unitprice": 0,
      "unitrate": 1,
      "valuated": true,
      "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "W600000101",
  "Period_ID": "6200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1800000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "DocUUID": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Bez čísla Bony ze dne 25.9.2008",
  "Address_ID": "1100000101",
  "AccPresetDef_ID": "2301000000",
  "AccDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "4800000101",
  "Dirty": false,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "CurrRate": 1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "DocumentType": "28",
  "RDocumentType": "",
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "RDocument_ID": null,
  "MasterDocument_ID": null,
  "Options": 0,
  "TradeType": 0,
  "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
  "IntrastatTransactionType_ID": null,
  "IntrastatTransportationType_ID": null,
  "TransportationType_ID": null,
  "IntrastatCompleteKind": 1,
  "IntrastatDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "Finished": false,
  "PricePrecision": 1,
  "IsAvailableForDelivery": false,
  "VATCountry_ID": null,
  "PriceTransformationCoefficient": 0,
  "AutoFillRowsPriceTransCoef": 0,
  "VIESKind": 0,
  "OutgoingTransfer_ID": null,
  "InvalidAccounting": false,
  "CreatedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/productreceptions?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "4800000101",
  "AccPresetDef_ID": "2301000000",
  "Address_ID": "1100000101",
  "AutoFillRowsPriceTransCoef": 0,
  "Coef": 1073741825,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1800000101",
  "CurrRate": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Description": "Bez čísla Bony ze dne 25.9.2008",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "W600000101",
  "DocUUID": "",
  "Finished": false,
  "FinishedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "FinishedBy_ID": "1800000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "IntrastatDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
  "IntrastatTransactionType_ID": null,
  "IntrastatTransportationType_ID": null,
  "InvalidAccounting": false,
  "IsAvailableForDelivery": false,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalZone_ID": null,
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null,
  "Options": 0,
  "OrdNumber": 1,
  "OutgoingTransfer_ID": null,
  "PMState_ID": "SDDEF00000",
  "Period_ID": "6200000101",
  "Person_ID": null,
  "PricePrecision": 1,
  "PriceTransformationCoefficient": 0,
  "RDocumentType": "",
  "RDocument_ID": null,
  "RefCurrRate": 1,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "additionalcosts_id": null,
      "batchstatus": 0,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "closingindex": 29,
      "closingorder": 4,
      "completeprices": true,
      "deliveredquantity": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "etalonrate": 1,
      "flowsign": 1,
      "flowtype": "28",
      "id": "IJ00000101",
      "intrastatamount": 0,
      "intrastatcurrency_id": null,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatoutputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "inventorycoupon": false,
      "localintrastatamount": 0,
      "localtamount": 10.94,
      "objversion": 8,
      "orderflow": 187,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "3N00000101",
      "pmstate_id": "SDDEF00000",
      "posindex": 2,
      "pricetransformationcoefficient": 0,
      "productiontask_id": "2000000101",
      "provide_id": "0000000000",
      "providerow_id": "0000000000",
      "providerowtype": " ",
      "quantity": 6,
      "qunit": "porce",
      "rdocumentrow_id": null,
      "reservedquantity": 0,
      "rowextid": "",
      "rowtype": 3,
      "sourcepricetranscoef": 0,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "3300000101",
      "storecard_id": "U600000101",
      "tamount": 10.94,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 10.94,
      "unitprice": 0,
      "unitrate": 1,
      "valuated": true,
      "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
    },
    {
      "additionalcosts_id": null,
      "batchstatus": 0,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "closingindex": 31,
      "closingorder": 4,
      "completeprices": true,
      "deliveredquantity": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "etalonrate": 1,
      "flowsign": 1,
      "flowtype": "28",
      "id": "HJ00000101",
      "intrastatamount": 0,
      "intrastatcurrency_id": null,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatoutputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "inventorycoupon": false,
      "localintrastatamount": 0,
      "localtamount": 51.2,
      "objversion": 8,
      "orderflow": 188,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "3N00000101",
      "pmstate_id": "SDDEF00000",
      "posindex": 1,
      "pricetransformationcoefficient": 0,
      "productiontask_id": "1000000101",
      "provide_id": "0000000000",
      "providerow_id": "0000000000",
      "providerowtype": " ",
      "quantity": 5,
      "qunit": "porce",
      "rdocumentrow_id": null,
      "reservedquantity": 0,
      "rowextid": "",
      "rowtype": 3,
      "sourcepricetranscoef": 0,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "3300000101",
      "storecard_id": "W600000101",
      "tamount": 51.2,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 51.2,
      "unitprice": 0,
      "unitrate": 1,
      "valuated": true,
      "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
    }
  ],
  "TradeType": 0,
  "TransportationType_ID": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VIESKind": 0,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "3N00000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/productreceptions/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "4800000101",
  "AccPresetDef_ID": "2301000000",
  "Address_ID": "1100000101",
  "AutoFillRowsPriceTransCoef": 0,
  "Coef": 1073741825,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1800000101",
  "CurrRate": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Description": "Bez čísla Bony ze dne 25.9.2008",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "W600000101",
  "DocUUID": "",
  "Finished": false,
  "FinishedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "FinishedBy_ID": "1800000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "IntrastatDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
  "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
  "IntrastatTransactionType_ID": null,
  "IntrastatTransportationType_ID": null,
  "InvalidAccounting": false,
  "IsAvailableForDelivery": false,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalZone_ID": null,
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null,
  "Options": 0,
  "OrdNumber": 1,
  "OutgoingTransfer_ID": null,
  "PMState_ID": "SDDEF00000",
  "Period_ID": "6200000101",
  "Person_ID": null,
  "PricePrecision": 1,
  "PriceTransformationCoefficient": 0,
  "RDocumentType": "",
  "RDocument_ID": null,
  "RefCurrRate": 1,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "additionalcosts_id": null,
      "batchstatus": 0,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "closingindex": 29,
      "closingorder": 4,
      "completeprices": true,
      "deliveredquantity": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "etalonrate": 1,
      "flowsign": 1,
      "flowtype": "28",
      "id": "IJ00000101",
      "intrastatamount": 0,
      "intrastatcurrency_id": null,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatoutputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "inventorycoupon": false,
      "localintrastatamount": 0,
      "localtamount": 10.94,
      "objversion": 8,
      "orderflow": 187,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "3N00000101",
      "pmstate_id": "SDDEF00000",
      "posindex": 2,
      "pricetransformationcoefficient": 0,
      "productiontask_id": "2000000101",
      "provide_id": "0000000000",
      "providerow_id": "0000000000",
      "providerowtype": " ",
      "quantity": 6,
      "qunit": "porce",
      "rdocumentrow_id": null,
      "reservedquantity": 0,
      "rowextid": "",
      "rowtype": 3,
      "sourcepricetranscoef": 0,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "3300000101",
      "storecard_id": "U600000101",
      "tamount": 10.94,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 10.94,
      "unitprice": 0,
      "unitrate": 1,
      "valuated": true,
      "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
    },
    {
      "additionalcosts_id": null,
      "batchstatus": 0,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "closingindex": 31,
      "closingorder": 4,
      "completeprices": true,
      "deliveredquantity": 0,
      "division_id": "2100000101",
      "etalonrate": 1,
      "flowsign": 1,
      "flowtype": "28",
      "id": "HJ00000101",
      "intrastatamount": 0,
      "intrastatcurrency_id": null,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatoutputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "inventorycoupon": false,
      "localintrastatamount": 0,
      "localtamount": 51.2,
      "objversion": 8,
      "orderflow": 188,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "3N00000101",
      "pmstate_id": "SDDEF00000",
      "posindex": 1,
      "pricetransformationcoefficient": 0,
      "productiontask_id": "1000000101",
      "provide_id": "0000000000",
      "providerow_id": "0000000000",
      "providerowtype": " ",
      "quantity": 5,
      "qunit": "porce",
      "rdocumentrow_id": null,
      "reservedquantity": 0,
      "rowextid": "",
      "rowtype": 3,
      "sourcepricetranscoef": 0,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "3300000101",
      "storecard_id": "W600000101",
      "tamount": 51.2,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 51.2,
      "unitprice": 0,
      "unitrate": 1,
      "valuated": true,
      "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
    }
  ],
  "TradeType": 0,
  "TransportationType_ID": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VIESKind": 0,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "3N00000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/productreceptions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "productreceptions",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "4800000101",
          "AccPresetDef_ID": "2301000000",
          "Address_ID": "1100000101",
          "AutoFillRowsPriceTransCoef": 0,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "1800000101",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Bez čísla Bony ze dne 25.9.2008",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "W600000101",
          "DocUUID": "",
          "Finished": false,
          "FinishedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "FinishedBy_ID": "1800000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "IntrastatDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
          "IntrastatTransactionType_ID": null,
          "IntrastatTransportationType_ID": null,
          "InvalidAccounting": false,
          "IsAvailableForDelivery": false,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalZone_ID": null,
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "Options": 0,
          "OrdNumber": 1,
          "OutgoingTransfer_ID": null,
          "PMState_ID": "SDDEF00000",
          "Period_ID": "6200000101",
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": 1,
          "PriceTransformationCoefficient": 0,
          "RDocumentType": "",
          "RDocument_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "additionalcosts_id": null,
              "batchstatus": 0,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "closingindex": 29,
              "closingorder": 4,
              "completeprices": true,
              "deliveredquantity": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "etalonrate": 1,
              "flowsign": 1,
              "flowtype": "28",
              "id": "IJ00000101",
              "intrastatamount": 0,
              "intrastatcurrency_id": null,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatoutputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "inventorycoupon": false,
              "localintrastatamount": 0,
              "localtamount": 10.94,
              "objversion": 8,
              "orderflow": 187,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "3N00000101",
              "pmstate_id": "SDDEF00000",
              "posindex": 2,
              "pricetransformationcoefficient": 0,
              "productiontask_id": "2000000101",
              "provide_id": "0000000000",
              "providerow_id": "0000000000",
              "providerowtype": " ",
              "quantity": 6,
              "qunit": "porce",
              "rdocumentrow_id": null,
              "reservedquantity": 0,
              "rowextid": "",
              "rowtype": 3,
              "sourcepricetranscoef": 0,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "3300000101",
              "storecard_id": "U600000101",
              "tamount": 10.94,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 10.94,
              "unitprice": 0,
              "unitrate": 1,
              "valuated": true,
              "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
            },
            {
              "additionalcosts_id": null,
              "batchstatus": 0,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "closingindex": 31,
              "closingorder": 4,
              "completeprices": true,
              "deliveredquantity": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "etalonrate": 1,
              "flowsign": 1,
              "flowtype": "28",
              "id": "HJ00000101",
              "intrastatamount": 0,
              "intrastatcurrency_id": null,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatoutputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "inventorycoupon": false,
              "localintrastatamount": 0,
              "localtamount": 51.2,
              "objversion": 8,
              "orderflow": 188,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "3N00000101",
              "pmstate_id": "SDDEF00000",
              "posindex": 1,
              "pricetransformationcoefficient": 0,
              "productiontask_id": "1000000101",
              "provide_id": "0000000000",
              "providerow_id": "0000000000",
              "providerowtype": " ",
              "quantity": 5,
              "qunit": "porce",
              "rdocumentrow_id": null,
              "reservedquantity": 0,
              "rowextid": "",
              "rowtype": 3,
              "sourcepricetranscoef": 0,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "3300000101",
              "storecard_id": "W600000101",
              "tamount": 51.2,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 51.2,
              "unitprice": 0,
              "unitrate": 1,
              "valuated": true,
              "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
            }
          ],
          "TradeType": 0,
          "TransportationType_ID": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VIESKind": 0,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "productreceptions",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "4800000101",
          "AccPresetDef_ID": "2301000000",
          "Address_ID": "1100000101",
          "AutoFillRowsPriceTransCoef": 0,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "1800000101",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Bez čísla Bony ze dne 25.9.2008",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "W600000101",
          "DocUUID": "",
          "Finished": false,
          "FinishedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "FinishedBy_ID": "1800000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "IntrastatDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
          "IntrastatTransactionType_ID": null,
          "IntrastatTransportationType_ID": null,
          "InvalidAccounting": false,
          "IsAvailableForDelivery": false,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalZone_ID": null,
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "Options": 0,
          "OrdNumber": 1,
          "OutgoingTransfer_ID": null,
          "PMState_ID": "SDDEF00000",
          "Period_ID": "6200000101",
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": 1,
          "PriceTransformationCoefficient": 0,
          "RDocumentType": "",
          "RDocument_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "additionalcosts_id": null,
              "batchstatus": 0,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "closingindex": 29,
              "closingorder": 4,
              "completeprices": true,
              "deliveredquantity": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "etalonrate": 1,
              "flowsign": 1,
              "flowtype": "28",
              "id": "IJ00000101",
              "intrastatamount": 0,
              "intrastatcurrency_id": null,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatoutputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "inventorycoupon": false,
              "localintrastatamount": 0,
              "localtamount": 10.94,
              "objversion": 8,
              "orderflow": 187,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "3N00000101",
              "pmstate_id": "SDDEF00000",
              "posindex": 2,
              "pricetransformationcoefficient": 0,
              "productiontask_id": "2000000101",
              "provide_id": "0000000000",
              "providerow_id": "0000000000",
              "providerowtype": " ",
              "quantity": 6,
              "qunit": "porce",
              "rdocumentrow_id": null,
              "reservedquantity": 0,
              "rowextid": "",
              "rowtype": 3,
              "sourcepricetranscoef": 0,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "3300000101",
              "storecard_id": "U600000101",
              "tamount": 10.94,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 10.94,
              "unitprice": 0,
              "unitrate": 1,
              "valuated": true,
              "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
            },
            {
              "additionalcosts_id": null,
              "batchstatus": 0,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "closingindex": 31,
              "closingorder": 4,
              "completeprices": true,
              "deliveredquantity": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "etalonrate": 1,
              "flowsign": 1,
              "flowtype": "28",
              "id": "HJ00000101",
              "intrastatamount": 0,
              "intrastatcurrency_id": null,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatoutputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "inventorycoupon": false,
              "localintrastatamount": 0,
              "localtamount": 51.2,
              "objversion": 8,
              "orderflow": 188,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "3N00000101",
              "pmstate_id": "SDDEF00000",
              "posindex": 1,
              "pricetransformationcoefficient": 0,
              "productiontask_id": "1000000101",
              "provide_id": "0000000000",
              "providerow_id": "0000000000",
              "providerowtype": " ",
              "quantity": 5,
              "qunit": "porce",
              "rdocumentrow_id": null,
              "reservedquantity": 0,
              "rowextid": "",
              "rowtype": 3,
              "sourcepricetranscoef": 0,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "3300000101",
              "storecard_id": "W600000101",
              "tamount": 51.2,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 51.2,
              "unitprice": 0,
              "unitrate": 1,
              "valuated": true,
              "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
            }
          ],
          "TradeType": 0,
          "TransportationType_ID": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VIESKind": 0,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "productreceptions",
        "obj_id": "3N00000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "4800000101",
          "AccPresetDef_ID": "2301000000",
          "Address_ID": "1100000101",
          "AutoFillRowsPriceTransCoef": 0,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "1800000101",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Bez čísla Bony ze dne 25.9.2008",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "W600000101",
          "DocUUID": "",
          "Finished": false,
          "FinishedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "FinishedBy_ID": "1800000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "IntrastatDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
          "IntrastatTransactionType_ID": null,
          "IntrastatTransportationType_ID": null,
          "InvalidAccounting": false,
          "IsAvailableForDelivery": false,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalZone_ID": null,
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "Options": 0,
          "OrdNumber": 1,
          "OutgoingTransfer_ID": null,
          "PMState_ID": "SDDEF00000",
          "Period_ID": "6200000101",
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": 1,
          "PriceTransformationCoefficient": 0,
          "RDocumentType": "",
          "RDocument_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "additionalcosts_id": null,
              "batchstatus": 0,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "closingindex": 29,
              "closingorder": 4,
              "completeprices": true,
              "deliveredquantity": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "etalonrate": 1,
              "flowsign": 1,
              "flowtype": "28",
              "id": "IJ00000101",
              "intrastatamount": 0,
              "intrastatcurrency_id": null,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatoutputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "inventorycoupon": false,
              "localintrastatamount": 0,
              "localtamount": 10.94,
              "objversion": 8,
              "orderflow": 187,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "3N00000101",
              "pmstate_id": "SDDEF00000",
              "posindex": 2,
              "pricetransformationcoefficient": 0,
              "productiontask_id": "2000000101",
              "provide_id": "0000000000",
              "providerow_id": "0000000000",
              "providerowtype": " ",
              "quantity": 6,
              "qunit": "porce",
              "rdocumentrow_id": null,
              "reservedquantity": 0,
              "rowextid": "",
              "rowtype": 3,
              "sourcepricetranscoef": 0,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "3300000101",
              "storecard_id": "U600000101",
              "tamount": 10.94,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 10.94,
              "unitprice": 0,
              "unitrate": 1,
              "valuated": true,
              "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
            },
            {
              "additionalcosts_id": null,
              "batchstatus": 0,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "closingindex": 31,
              "closingorder": 4,
              "completeprices": true,
              "deliveredquantity": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "etalonrate": 1,
              "flowsign": 1,
              "flowtype": "28",
              "id": "HJ00000101",
              "intrastatamount": 0,
              "intrastatcurrency_id": null,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatoutputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "inventorycoupon": false,
              "localintrastatamount": 0,
              "localtamount": 51.2,
              "objversion": 8,
              "orderflow": 188,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "3N00000101",
              "pmstate_id": "SDDEF00000",
              "posindex": 1,
              "pricetransformationcoefficient": 0,
              "productiontask_id": "1000000101",
              "provide_id": "0000000000",
              "providerow_id": "0000000000",
              "providerowtype": " ",
              "quantity": 5,
              "qunit": "porce",
              "rdocumentrow_id": null,
              "reservedquantity": 0,
              "rowextid": "",
              "rowtype": 3,
              "sourcepricetranscoef": 0,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "3300000101",
              "storecard_id": "W600000101",
              "tamount": 51.2,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 51.2,
              "unitprice": 0,
              "unitrate": 1,
              "valuated": true,
              "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
            }
          ],
          "TradeType": 0,
          "TransportationType_ID": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VIESKind": 0,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "productreceptions",
        "obj_id": "3N00000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "4800000101",
          "AccPresetDef_ID": "2301000000",
          "Address_ID": "1100000101",
          "AutoFillRowsPriceTransCoef": 0,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "1800000101",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Bez čísla Bony ze dne 25.9.2008",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "W600000101",
          "DocUUID": "",
          "Finished": false,
          "FinishedAt$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "FinishedBy_ID": "1800000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "IntrastatDate$DATE": "2008-09-24T22:00:00.000Z",
          "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
          "IntrastatTransactionType_ID": null,
          "IntrastatTransportationType_ID": null,
          "InvalidAccounting": false,
          "IsAvailableForDelivery": false,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalZone_ID": null,
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "Options": 0,
          "OrdNumber": 1,
          "OutgoingTransfer_ID": null,
          "PMState_ID": "SDDEF00000",
          "Period_ID": "6200000101",
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": 1,
          "PriceTransformationCoefficient": 0,
          "RDocumentType": "",
          "RDocument_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "additionalcosts_id": null,
              "batchstatus": 0,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "closingindex": 29,
              "closingorder": 4,
              "completeprices": true,
              "deliveredquantity": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "etalonrate": 1,
              "flowsign": 1,
              "flowtype": "28",
              "id": "IJ00000101",
              "intrastatamount": 0,
              "intrastatcurrency_id": null,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatoutputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "inventorycoupon": false,
              "localintrastatamount": 0,
              "localtamount": 10.94,
              "objversion": 8,
              "orderflow": 187,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "3N00000101",
              "pmstate_id": "SDDEF00000",
              "posindex": 2,
              "pricetransformationcoefficient": 0,
              "productiontask_id": "2000000101",
              "provide_id": "0000000000",
              "providerow_id": "0000000000",
              "providerowtype": " ",
              "quantity": 6,
              "qunit": "porce",
              "rdocumentrow_id": null,
              "reservedquantity": 0,
              "rowextid": "",
              "rowtype": 3,
              "sourcepricetranscoef": 0,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "3300000101",
              "storecard_id": "U600000101",
              "tamount": 10.94,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 10.94,
              "unitprice": 0,
              "unitrate": 1,
              "valuated": true,
              "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
            },
            {
              "additionalcosts_id": null,
              "batchstatus": 0,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "closingindex": 31,
              "closingorder": 4,
              "completeprices": true,
              "deliveredquantity": 0,
              "division_id": "2100000101",
              "etalonrate": 1,
              "flowsign": 1,
              "flowtype": "28",
              "id": "HJ00000101",
              "intrastatamount": 0,
              "intrastatcurrency_id": null,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatoutputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "inventorycoupon": false,
              "localintrastatamount": 0,
              "localtamount": 51.2,
              "objversion": 8,
              "orderflow": 188,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "3N00000101",
              "pmstate_id": "SDDEF00000",
              "posindex": 1,
              "pricetransformationcoefficient": 0,
              "productiontask_id": "1000000101",
              "provide_id": "0000000000",
              "providerow_id": "0000000000",
              "providerowtype": " ",
              "quantity": 5,
              "qunit": "porce",
              "rdocumentrow_id": null,
              "reservedquantity": 0,
              "rowextid": "",
              "rowtype": 3,
              "sourcepricetranscoef": 0,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "3300000101",
              "storecard_id": "W600000101",
              "tamount": 51.2,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 51.2,
              "unitprice": 0,
              "unitrate": 1,
              "valuated": true,
              "valuatedat$date": "2008-09-24T22:00:00.000Z"
            }
          ],
          "TradeType": 0,
          "TransportationType_ID": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VIESKind": 0,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "productreceptions",
        "obj_id": "3N00000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "productreceptions",
        "obj_id": "3N00000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "productreceptions",
        "obj_id": "3N00000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "productreceptions",
        "obj_id": "3N00000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "productreceptions",
        "obj_id": "3N00000104"
      }
    }
  ]
}