Ceník

GET

/pricelists

Získá kolekci BO Ceník

GET

/pricelists/{id}

Získá konkrétní BO Ceník

POST

/pricelists

Vytvoří nový BO Ceník a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pricelists/{id}

Provede aktualizaci BO Ceník a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pricelists/{id}

Smaže BO Ceník na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreationDate$DATE string

Datum vytvoření ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DealerDiscountExcluded boolean

Neuplatňovat dealerské slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentDiscountExcluded boolean

Vyloučeno z dodatečné slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FinancialDiscountExcluded boolean

Neuplatňovat finanční slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IndividualDiscountExcluded boolean

Neuplatňovat individuální slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ManagedBy_ID string (securityuser) relace

Správce ceníku; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (30)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PriceListRoundings array (pricelistrounding) relace

Zaokrouhlování ceníku; kolekce BO Zaokrouhlování ceníku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

QuantityDiscountExcluded boolean

Neuplatňovat množstevní slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (pricelistvalidity) relace

Řádky; kolekce BO Datové platnosti ceníku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pricelists?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pricelists/{id}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [],
  "Hidden": false,
  "Code": "Hlavní",
  "Name": "Hlavní ceník firmy",
  "Note": "",
  "ManagedBy_ID": null,
  "CreationDate$DATE": null,
  "DealerDiscountExcluded": false,
  "IndividualDiscountExcluded": false,
  "FinancialDiscountExcluded": false,
  "QuantityDiscountExcluded": false,
  "DocumentDiscountExcluded": false,
  "PriceListRoundings": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pricelists", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pricelists/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [],
  "Hidden": false,
  "Code": "Hlavní",
  "Name": "Hlavní ceník firmy",
  "Note": "",
  "ManagedBy_ID": null,
  "CreationDate$DATE": null,
  "DealerDiscountExcluded": false,
  "IndividualDiscountExcluded": false,
  "FinancialDiscountExcluded": false,
  "QuantityDiscountExcluded": false,
  "DocumentDiscountExcluded": false,
  "PriceListRoundings": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pricelists?select=id
Body
{
  "Code": "Hlavní",
  "CreationDate$DATE": null,
  "DealerDiscountExcluded": false,
  "DocumentDiscountExcluded": false,
  "FinancialDiscountExcluded": false,
  "Hidden": false,
  "IndividualDiscountExcluded": false,
  "ManagedBy_ID": null,
  "Name": "Hlavní ceník firmy",
  "Note": "",
  "PriceListRoundings": [],
  "QuantityDiscountExcluded": false,
  "Rows": []
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pricelists/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "Hlavní",
  "CreationDate$DATE": null,
  "DealerDiscountExcluded": false,
  "DocumentDiscountExcluded": false,
  "FinancialDiscountExcluded": false,
  "Hidden": false,
  "IndividualDiscountExcluded": false,
  "ManagedBy_ID": null,
  "Name": "Hlavní ceník firmy",
  "Note": "",
  "PriceListRoundings": [],
  "QuantityDiscountExcluded": false,
  "Rows": []
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pricelists/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pricelists",
        "object_data": {
          "Code": "Hlavní",
          "CreationDate$DATE": null,
          "DealerDiscountExcluded": false,
          "DocumentDiscountExcluded": false,
          "FinancialDiscountExcluded": false,
          "Hidden": false,
          "IndividualDiscountExcluded": false,
          "ManagedBy_ID": null,
          "Name": "Hlavní ceník firmy",
          "Note": "",
          "PriceListRoundings": [],
          "QuantityDiscountExcluded": false,
          "Rows": []
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pricelists",
        "object_data": {
          "Code": "Hlavní",
          "CreationDate$DATE": null,
          "DealerDiscountExcluded": false,
          "DocumentDiscountExcluded": false,
          "FinancialDiscountExcluded": false,
          "Hidden": false,
          "IndividualDiscountExcluded": false,
          "ManagedBy_ID": null,
          "Name": "Hlavní ceník firmy",
          "Note": "",
          "PriceListRoundings": [],
          "QuantityDiscountExcluded": false,
          "Rows": []
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pricelists",
        "obj_id": "2100000100",
        "object_data": {
          "Code": "Hlavní",
          "CreationDate$DATE": null,
          "DealerDiscountExcluded": false,
          "DocumentDiscountExcluded": false,
          "FinancialDiscountExcluded": false,
          "Hidden": false,
          "IndividualDiscountExcluded": false,
          "ManagedBy_ID": null,
          "Name": "Hlavní ceník firmy",
          "Note": "",
          "PriceListRoundings": [],
          "QuantityDiscountExcluded": false,
          "Rows": []
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pricelists",
        "obj_id": "2100000101",
        "object_data": {
          "Code": "Hlavní",
          "CreationDate$DATE": null,
          "DealerDiscountExcluded": false,
          "DocumentDiscountExcluded": false,
          "FinancialDiscountExcluded": false,
          "Hidden": false,
          "IndividualDiscountExcluded": false,
          "ManagedBy_ID": null,
          "Name": "Hlavní ceník firmy",
          "Note": "",
          "PriceListRoundings": [],
          "QuantityDiscountExcluded": false,
          "Rows": []
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pricelists",
        "obj_id": "2100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pricelists",
        "obj_id": "2100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pricelists",
        "obj_id": "2100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pricelists",
        "obj_id": "2100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pricelists",
        "obj_id": "2100000104"
      }
    }
  ]
}