Technologický postup

GET

/plmroutines

Získá kolekci BO Technologický postup

GET

/plmroutines/{id}

Získá konkrétní BO Technologický postup

POST

/plmroutines

Vytvoří nový BO Technologický postup a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmroutines/{id}

Provede aktualizaci BO Technologický postup a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmroutines/{id}

Smaže BO Technologický postup na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Corrected$DATE string

Opraven, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Created$DATE string

Vytvořen, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (60)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Released$DATE string

Schválen, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ReleasedBy_ID string (securityuser) relace

Schválil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RoutineType_ID string (plmroutinetype) relace

Typ postupu; ID objektu Typ technologického postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (plmroutinesrow) relace

Řádky; kolekce BO Technologický postup - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Revided_ID string (plmroutine) relace

ID revidovaného objektu; ID objektu Technologický postup, pouze pro čtení

Revision integer

Číslo revize, pouze pro čtení

RevisionAuthor_ID string (securityuser) relace

Autor revize; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení

RevisionDate$DATE string

Datum revize, pouze pro čtení

RevisionDescription string (500)

Popis revize, pouze pro čtení

UnitQuantity number

Množství

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmroutines?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmroutines/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": true,
      "forwardable": 0,
      "id": "2100000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1100000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 2,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 0,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Sestavení držáku",
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "1100000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 1,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 0,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 180,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Výdej a příprava materiálu",
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "GE00000101",
  "Name": "Montáž držáku",
  "Note": "",
  "CreatedBy_ID": "3B00000101",
  "Created$DATE": "2013-05-12T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Corrected$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "Released$DATE": "2013-10-17T09:37:13.244Z",
  "RoutineType_ID": "3000000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Quantity": 1,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "BusProject_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmroutines", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmroutines/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": true,
      "forwardable": 0,
      "id": "2100000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1100000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 2,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 0,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Sestavení držáku",
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "1100000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 1,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 0,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 180,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Výdej a příprava materiálu",
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "GE00000101",
  "Name": "Montáž držáku",
  "Note": "",
  "CreatedBy_ID": "3B00000101",
  "Created$DATE": "2013-05-12T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Corrected$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "Released$DATE": "2013-10-17T09:37:13.244Z",
  "RoutineType_ID": "3000000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Quantity": 1,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "BusProject_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmroutines?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Corrected$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Created$DATE": "2013-05-12T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "3B00000101",
  "Name": "Montáž držáku",
  "Note": "",
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "Released$DATE": "2013-10-17T09:37:13.244Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "RoutineType_ID": "3000000101",
  "Rows": [
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": true,
      "forwardable": 0,
      "id": "2100000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1100000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 2,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 0,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Sestavení držáku",
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "1100000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 1,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 0,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 180,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Výdej a příprava materiálu",
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "GE00000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmroutines/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Corrected$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Created$DATE": "2013-05-12T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "3B00000101",
  "Name": "Montáž držáku",
  "Note": "",
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "Released$DATE": "2013-10-17T09:37:13.244Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "RoutineType_ID": "3000000101",
  "Rows": [
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": true,
      "forwardable": 0,
      "id": "2100000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1100000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 2,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 0,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Sestavení držáku",
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "1100000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 1,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 0,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 180,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Výdej a příprava materiálu",
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "GE00000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmroutines/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmroutines",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Corrected$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Created$DATE": "2013-05-12T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "3B00000101",
          "Name": "Montáž držáku",
          "Note": "",
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Released$DATE": "2013-10-17T09:37:13.244Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "RoutineType_ID": "3000000101",
          "Rows": [
            {
              "advancequantity": 0,
              "batch": true,
              "commandlineexpr": "",
              "compulsoryoperation": 0,
              "cooperation": false,
              "crpgrain": 1,
              "finished": true,
              "forwardable": 0,
              "id": "2100000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "ongoing": false,
              "parent_id": "1100000101",
              "phase_id": "2000000101",
              "planned": true,
              "polymorphism": false,
              "posindex": 2,
              "productphase_id": null,
              "protocolfilenameexpr": "",
              "quantum": 1,
              "quantummultiplier": 1,
              "salaryclass_id": "1000000101",
              "shortestepisode": 0,
              "splitable": false,
              "suspend": false,
              "synergyrate": 1,
              "tac": 60,
              "tacunit": 1,
              "tbc": 0,
              "tbcunit": 1,
              "title": "Sestavení držáku",
              "usersmessage": "",
              "workplace_id": "3100000101"
            },
            {
              "advancequantity": 0,
              "batch": true,
              "commandlineexpr": "",
              "compulsoryoperation": 0,
              "cooperation": false,
              "crpgrain": 1,
              "finished": false,
              "forwardable": 0,
              "id": "1100000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "ongoing": false,
              "parent_id": "1100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "planned": true,
              "polymorphism": false,
              "posindex": 1,
              "productphase_id": null,
              "protocolfilenameexpr": "",
              "quantum": 1,
              "quantummultiplier": 1,
              "salaryclass_id": "1000000101",
              "shortestepisode": 0,
              "splitable": false,
              "suspend": false,
              "synergyrate": 1,
              "tac": 0,
              "tacunit": 1,
              "tbc": 180,
              "tbcunit": 1,
              "title": "Výdej a příprava materiálu",
              "usersmessage": "",
              "workplace_id": "3100000101"
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "GE00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmroutines",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Corrected$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Created$DATE": "2013-05-12T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "3B00000101",
          "Name": "Montáž držáku",
          "Note": "",
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Released$DATE": "2013-10-17T09:37:13.244Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "RoutineType_ID": "3000000101",
          "Rows": [
            {
              "advancequantity": 0,
              "batch": true,
              "commandlineexpr": "",
              "compulsoryoperation": 0,
              "cooperation": false,
              "crpgrain": 1,
              "finished": true,
              "forwardable": 0,
              "id": "2100000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "ongoing": false,
              "parent_id": "1100000101",
              "phase_id": "2000000101",
              "planned": true,
              "polymorphism": false,
              "posindex": 2,
              "productphase_id": null,
              "protocolfilenameexpr": "",
              "quantum": 1,
              "quantummultiplier": 1,
              "salaryclass_id": "1000000101",
              "shortestepisode": 0,
              "splitable": false,
              "suspend": false,
              "synergyrate": 1,
              "tac": 60,
              "tacunit": 1,
              "tbc": 0,
              "tbcunit": 1,
              "title": "Sestavení držáku",
              "usersmessage": "",
              "workplace_id": "3100000101"
            },
            {
              "advancequantity": 0,
              "batch": true,
              "commandlineexpr": "",
              "compulsoryoperation": 0,
              "cooperation": false,
              "crpgrain": 1,
              "finished": false,
              "forwardable": 0,
              "id": "1100000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "ongoing": false,
              "parent_id": "1100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "planned": true,
              "polymorphism": false,
              "posindex": 1,
              "productphase_id": null,
              "protocolfilenameexpr": "",
              "quantum": 1,
              "quantummultiplier": 1,
              "salaryclass_id": "1000000101",
              "shortestepisode": 0,
              "splitable": false,
              "suspend": false,
              "synergyrate": 1,
              "tac": 0,
              "tacunit": 1,
              "tbc": 180,
              "tbcunit": 1,
              "title": "Výdej a příprava materiálu",
              "usersmessage": "",
              "workplace_id": "3100000101"
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "GE00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmroutines",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Corrected$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Created$DATE": "2013-05-12T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "3B00000101",
          "Name": "Montáž držáku",
          "Note": "",
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Released$DATE": "2013-10-17T09:37:13.244Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "RoutineType_ID": "3000000101",
          "Rows": [
            {
              "advancequantity": 0,
              "batch": true,
              "commandlineexpr": "",
              "compulsoryoperation": 0,
              "cooperation": false,
              "crpgrain": 1,
              "finished": true,
              "forwardable": 0,
              "id": "2100000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "ongoing": false,
              "parent_id": "1100000101",
              "phase_id": "2000000101",
              "planned": true,
              "polymorphism": false,
              "posindex": 2,
              "productphase_id": null,
              "protocolfilenameexpr": "",
              "quantum": 1,
              "quantummultiplier": 1,
              "salaryclass_id": "1000000101",
              "shortestepisode": 0,
              "splitable": false,
              "suspend": false,
              "synergyrate": 1,
              "tac": 60,
              "tacunit": 1,
              "tbc": 0,
              "tbcunit": 1,
              "title": "Sestavení držáku",
              "usersmessage": "",
              "workplace_id": "3100000101"
            },
            {
              "advancequantity": 0,
              "batch": true,
              "commandlineexpr": "",
              "compulsoryoperation": 0,
              "cooperation": false,
              "crpgrain": 1,
              "finished": false,
              "forwardable": 0,
              "id": "1100000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "ongoing": false,
              "parent_id": "1100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "planned": true,
              "polymorphism": false,
              "posindex": 1,
              "productphase_id": null,
              "protocolfilenameexpr": "",
              "quantum": 1,
              "quantummultiplier": 1,
              "salaryclass_id": "1000000101",
              "shortestepisode": 0,
              "splitable": false,
              "suspend": false,
              "synergyrate": 1,
              "tac": 0,
              "tacunit": 1,
              "tbc": 180,
              "tbcunit": 1,
              "title": "Výdej a příprava materiálu",
              "usersmessage": "",
              "workplace_id": "3100000101"
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "GE00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmroutines",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Corrected$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Created$DATE": "2013-05-12T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "3B00000101",
          "Name": "Montáž držáku",
          "Note": "",
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Released$DATE": "2013-10-17T09:37:13.244Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "RoutineType_ID": "3000000101",
          "Rows": [
            {
              "advancequantity": 0,
              "batch": true,
              "commandlineexpr": "",
              "compulsoryoperation": 0,
              "cooperation": false,
              "crpgrain": 1,
              "finished": true,
              "forwardable": 0,
              "id": "2100000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "ongoing": false,
              "parent_id": "1100000101",
              "phase_id": "2000000101",
              "planned": true,
              "polymorphism": false,
              "posindex": 2,
              "productphase_id": null,
              "protocolfilenameexpr": "",
              "quantum": 1,
              "quantummultiplier": 1,
              "salaryclass_id": "1000000101",
              "shortestepisode": 0,
              "splitable": false,
              "suspend": false,
              "synergyrate": 1,
              "tac": 60,
              "tacunit": 1,
              "tbc": 0,
              "tbcunit": 1,
              "title": "Sestavení držáku",
              "usersmessage": "",
              "workplace_id": "3100000101"
            },
            {
              "advancequantity": 0,
              "batch": true,
              "commandlineexpr": "",
              "compulsoryoperation": 0,
              "cooperation": false,
              "crpgrain": 1,
              "finished": false,
              "forwardable": 0,
              "id": "1100000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "ongoing": false,
              "parent_id": "1100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "planned": true,
              "polymorphism": false,
              "posindex": 1,
              "productphase_id": null,
              "protocolfilenameexpr": "",
              "quantum": 1,
              "quantummultiplier": 1,
              "salaryclass_id": "1000000101",
              "shortestepisode": 0,
              "splitable": false,
              "suspend": false,
              "synergyrate": 1,
              "tac": 0,
              "tacunit": 1,
              "tbc": 180,
              "tbcunit": 1,
              "title": "Výdej a příprava materiálu",
              "usersmessage": "",
              "workplace_id": "3100000101"
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "GE00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmroutines",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmroutines",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmroutines",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmroutines",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmroutines",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}