Zakázaný adresát kampaně

GET

/crmcampaignblacklists

Získá kolekci BO Zakázaný adresát kampaně

GET

/crmcampaignblacklists/{id}

Získá konkrétní BO Zakázaný adresát kampaně

POST

/crmcampaignblacklists

Vytvoří nový BO Zakázaný adresát kampaně a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crmcampaignblacklists/{id}

Provede aktualizaci BO Zakázaný adresát kampaně a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crmcampaignblacklists/{id}

Smaže BO Zakázaný adresát kampaně na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EMail boolean

E-mailem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EMailAddress string (200)

Adresa e-mailu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Personal boolean

Osobně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Phone boolean

Telefonicky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Post boolean

Poštou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProhibitionDate$DATE string

Datum zakázání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaignblacklists?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaignblacklists/{id}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "EMail": null,
  "EMailAddress": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Person_ID": null,
  "Personal": null,
  "Phone": null,
  "Post": null,
  "ProhibitionDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crmcampaignblacklists", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaignblacklists/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "EMail": null,
  "EMailAddress": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Person_ID": null,
  "Personal": null,
  "Phone": null,
  "Post": null,
  "ProhibitionDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaignblacklists?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "EMail": null,
  "EMailAddress": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "Hidden": null,
  "Person_ID": null,
  "Personal": null,
  "Phone": null,
  "Post": null,
  "ProhibitionDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaignblacklists/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "EMail": null,
  "EMailAddress": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "Hidden": null,
  "Person_ID": null,
  "Personal": null,
  "Phone": null,
  "Post": null,
  "ProhibitionDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaignblacklists/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaignblacklists",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "EMail": null,
          "EMailAddress": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "Hidden": null,
          "Person_ID": null,
          "Personal": null,
          "Phone": null,
          "Post": null,
          "ProhibitionDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaignblacklists",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "EMail": null,
          "EMailAddress": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "Hidden": null,
          "Person_ID": null,
          "Personal": null,
          "Phone": null,
          "Post": null,
          "ProhibitionDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaignblacklists",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "EMail": null,
          "EMailAddress": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "Hidden": null,
          "Person_ID": null,
          "Personal": null,
          "Phone": null,
          "Post": null,
          "ProhibitionDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaignblacklists",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "EMail": null,
          "EMailAddress": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "Hidden": null,
          "Person_ID": null,
          "Personal": null,
          "Phone": null,
          "Post": null,
          "ProhibitionDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaignblacklists",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaignblacklists",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaignblacklists",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaignblacklists",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaignblacklists",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}