Operace pro webovou službu

GET

/wsoperations

Získá kolekci BO Operace pro webovou službu

GET

/wsoperations/{id}

Získá konkrétní BO Operace pro webovou službu

POST

/wsoperations

Vytvoří nový BO Operace pro webovou službu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wsoperations/{id}

Provede aktualizaci BO Operace pro webovou službu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wsoperations/{id}

Smaže BO Operace pro webovou službu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MethodType integer

Typ operace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (wsoperationrow) relace

Řádky; kolekce BO Operace pro webovou službu - parametr, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SCRLibraryName string (50)

Jméno knihovny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SCRMethodName string (50)

Jméno metody, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SCRPackageName string (100)

Jméno balíčku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SCRDescription string (200)

Identifikace skriptu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wsoperations?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wsoperations/{id}
Response
{
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "MethodType": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "Rows": null,
  "SCRLibraryName": null,
  "SCRMethodName": null,
  "SCRPackageName": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wsoperations", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wsoperations/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "MethodType": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "Rows": null,
  "SCRLibraryName": null,
  "SCRMethodName": null,
  "SCRPackageName": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wsoperations?select=id
Body
{
  "Hidden": null,
  "MethodType": null,
  "Name": null,
  "Rows": null,
  "SCRLibraryName": null,
  "SCRMethodName": null,
  "SCRPackageName": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wsoperations/{id}?select=id
Body
{
  "Hidden": null,
  "MethodType": null,
  "Name": null,
  "Rows": null,
  "SCRLibraryName": null,
  "SCRMethodName": null,
  "SCRPackageName": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wsoperations/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wsoperations",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "MethodType": null,
          "Name": null,
          "Rows": null,
          "SCRLibraryName": null,
          "SCRMethodName": null,
          "SCRPackageName": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wsoperations",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "MethodType": null,
          "Name": null,
          "Rows": null,
          "SCRLibraryName": null,
          "SCRMethodName": null,
          "SCRPackageName": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wsoperations",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "MethodType": null,
          "Name": null,
          "Rows": null,
          "SCRLibraryName": null,
          "SCRMethodName": null,
          "SCRPackageName": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wsoperations",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "MethodType": null,
          "Name": null,
          "Rows": null,
          "SCRLibraryName": null,
          "SCRMethodName": null,
          "SCRPackageName": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wsoperations",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wsoperations",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wsoperations",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wsoperations",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wsoperations",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}