Zúčtování zálohového listu přijatého

GET

/receiveddepositusages

Získá kolekci BO Zúčtování zálohového listu přijatého

GET

/receiveddepositusages/{id}

Získá konkrétní BO Zúčtování zálohového listu přijatého

POST

/receiveddepositusages

Vytvoří nový BO Zúčtování zálohového listu přijatého a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/receiveddepositusages/{id}

Provede aktualizaci BO Zúčtování zálohového listu přijatého a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/receiveddepositusages/{id}

Smaže BO Zúčtování zálohového listu přijatého na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účtování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Celková částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DepositDocument_ID string (receiveddepositinvoice) relace

Zálohový list; ID objektu Zálohový list přijatý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalAmount number

Celk. částka lok., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PAmount number

Platba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

PDisKind integer

Rozdělení platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDocumentType string (documenttype) relace

Typ plac.dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

PDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Placený doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentDate$DATE string

Datum zúčtování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SourceGroupIdentical_ID string (sourcegroupidentical) relace

Souv. zdrojových skupin; ID objektu Souvislost zdrojových skupin, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení

DisplayName string (15)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/receiveddepositusages?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/receiveddepositusages/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "DepositDocument_ID": "1000000101",
  "PaymentDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
  "AccDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Amount": 10000,
  "LocalAmount": 10000,
  "PAmount": 10000,
  "PDocument_ID": "1700000101",
  "PDocumentType": "04",
  "PDisKind": 2,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "AccDocQueue_ID": "5600000101",
  "SourceGroupIdentical_ID": "1400000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "receiveddepositusages", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/receiveddepositusages/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "DepositDocument_ID": "1000000101",
  "PaymentDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
  "AccDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Amount": 10000,
  "LocalAmount": 10000,
  "PAmount": 10000,
  "PDocument_ID": "1700000101",
  "PDocumentType": "04",
  "PDisKind": 2,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "AccDocQueue_ID": "5600000101",
  "SourceGroupIdentical_ID": "1400000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/receiveddepositusages?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "5600000101",
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": 10000,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DepositDocument_ID": "1000000101",
  "PAmount": 10000,
  "PDisKind": 2,
  "PDocumentType": "04",
  "PDocument_ID": "1700000101",
  "PaymentDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/receiveddepositusages/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "5600000101",
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": 10000,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DepositDocument_ID": "1000000101",
  "PAmount": 10000,
  "PDisKind": 2,
  "PDocumentType": "04",
  "PDocument_ID": "1700000101",
  "PaymentDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/receiveddepositusages/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "receiveddepositusages",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "5600000101",
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": 10000,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DepositDocument_ID": "1000000101",
          "PAmount": 10000,
          "PDisKind": 2,
          "PDocumentType": "04",
          "PDocument_ID": "1700000101",
          "PaymentDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "receiveddepositusages",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "5600000101",
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": 10000,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DepositDocument_ID": "1000000101",
          "PAmount": 10000,
          "PDisKind": 2,
          "PDocumentType": "04",
          "PDocument_ID": "1700000101",
          "PaymentDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "receiveddepositusages",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "5600000101",
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": 10000,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DepositDocument_ID": "1000000101",
          "PAmount": 10000,
          "PDisKind": 2,
          "PDocumentType": "04",
          "PDocument_ID": "1700000101",
          "PaymentDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "receiveddepositusages",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "5600000101",
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": 10000,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DepositDocument_ID": "1000000101",
          "PAmount": 10000,
          "PDisKind": 2,
          "PDocumentType": "04",
          "PDocument_ID": "1700000101",
          "PaymentDate$DATE": "2008-01-09T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "receiveddepositusages",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "receiveddepositusages",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "receiveddepositusages",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "receiveddepositusages",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "receiveddepositusages",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}