Dodavatel

GET

/suppliers

Získá kolekci BO Dodavatel

GET

/suppliers/{id}

Získá konkrétní BO Dodavatel

POST

/suppliers

Vytvoří nový BO Dodavatel a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/suppliers/{id}

Provede aktualizaci BO Dodavatel a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/suppliers/{id}

Smaže BO Dodavatel na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

DeliveryTime integer

Dod.lhůta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (100)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DoDemand boolean

Poptávat dodavatele, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExternalNumber string (40)

Ext.kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalPurchaseCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalPurchaseZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

MinimalQuantity number

Min.množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Ext. název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Packing number

Balení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PurchaseCoef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PurchaseCurrRate number

Nákup.kurz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

PurchaseCurrency_ID string (currency) relace

Nákup.měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

PurchaseDate$DATE string

Datum nák., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PurchasePrice number

Nákup.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

PurchaseRefCurrRate number

Nákup.vzt.kurz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

PurchaseZone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skl. karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TieredPrice boolean

Odstupňovaná cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TieredPrices array (suppliertieredprice) relace

Odstupňované ceny; kolekce BO Cena dodavatele odstupňovaná dle množství, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsApproved boolean

Je dodavatel schválený

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

UnitPurchasePrice number

Jedn.nákup.cena, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/suppliers?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/suppliers/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 5,
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "Firm_ID": "7000000101",
  "ExternalNumber": "",
  "Name": "",
  "DeliveryTime": 0,
  "MinimalQuantity": 0,
  "Packing": 0,
  "DoDemand": false,
  "PurchasePrice": 300,
  "PurchaseCurrency_ID": "0000EUR000",
  "PurchaseCurrRate": 32.3,
  "PurchaseRefCurrRate": 1,
  "PurchaseCoef": 1073741825,
  "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
  "PurchaseZone_ID": null,
  "LocalPurchaseZone_ID": null,
  "PurchaseDate$DATE": "2006-02-09T23:00:00.000Z",
  "UnitRate": 1,
  "QUnit": "ks",
  "Description": "",
  "TieredPrice": false,
  "TieredPrices": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "suppliers", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/suppliers/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 5,
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "Firm_ID": "7000000101",
  "ExternalNumber": "",
  "Name": "",
  "DeliveryTime": 0,
  "MinimalQuantity": 0,
  "Packing": 0,
  "DoDemand": false,
  "PurchasePrice": 300,
  "PurchaseCurrency_ID": "0000EUR000",
  "PurchaseCurrRate": 32.3,
  "PurchaseRefCurrRate": 1,
  "PurchaseCoef": 1073741825,
  "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
  "PurchaseZone_ID": null,
  "LocalPurchaseZone_ID": null,
  "PurchaseDate$DATE": "2006-02-09T23:00:00.000Z",
  "UnitRate": 1,
  "QUnit": "ks",
  "Description": "",
  "TieredPrice": false,
  "TieredPrices": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/suppliers?select=id
Body
{
  "DeliveryTime": 0,
  "Description": "",
  "DoDemand": false,
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "7000000101",
  "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
  "LocalPurchaseZone_ID": null,
  "MinimalQuantity": 0,
  "Name": "",
  "Packing": 0,
  "PurchaseCoef": 1073741825,
  "PurchaseCurrRate": 32.3,
  "PurchaseCurrency_ID": "0000EUR000",
  "PurchaseDate$DATE": "2006-02-09T23:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 300,
  "PurchaseRefCurrRate": 1,
  "PurchaseZone_ID": null,
  "QUnit": "ks",
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "TieredPrice": false,
  "TieredPrices": [],
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/suppliers/{id}?select=id
Body
{
  "DeliveryTime": 0,
  "Description": "",
  "DoDemand": false,
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "7000000101",
  "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
  "LocalPurchaseZone_ID": null,
  "MinimalQuantity": 0,
  "Name": "",
  "Packing": 0,
  "PurchaseCoef": 1073741825,
  "PurchaseCurrRate": 32.3,
  "PurchaseCurrency_ID": "0000EUR000",
  "PurchaseDate$DATE": "2006-02-09T23:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 300,
  "PurchaseRefCurrRate": 1,
  "PurchaseZone_ID": null,
  "QUnit": "ks",
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "TieredPrice": false,
  "TieredPrices": [],
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/suppliers/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "suppliers",
        "object_data": {
          "DeliveryTime": 0,
          "Description": "",
          "DoDemand": false,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "7000000101",
          "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
          "LocalPurchaseZone_ID": null,
          "MinimalQuantity": 0,
          "Name": "",
          "Packing": 0,
          "PurchaseCoef": 1073741825,
          "PurchaseCurrRate": 32.3,
          "PurchaseCurrency_ID": "0000EUR000",
          "PurchaseDate$DATE": "2006-02-09T23:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 300,
          "PurchaseRefCurrRate": 1,
          "PurchaseZone_ID": null,
          "QUnit": "ks",
          "StoreCard_ID": "5100000101",
          "TieredPrice": false,
          "TieredPrices": [],
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "suppliers",
        "object_data": {
          "DeliveryTime": 0,
          "Description": "",
          "DoDemand": false,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "7000000101",
          "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
          "LocalPurchaseZone_ID": null,
          "MinimalQuantity": 0,
          "Name": "",
          "Packing": 0,
          "PurchaseCoef": 1073741825,
          "PurchaseCurrRate": 32.3,
          "PurchaseCurrency_ID": "0000EUR000",
          "PurchaseDate$DATE": "2006-02-09T23:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 300,
          "PurchaseRefCurrRate": 1,
          "PurchaseZone_ID": null,
          "QUnit": "ks",
          "StoreCard_ID": "5100000101",
          "TieredPrice": false,
          "TieredPrices": [],
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "suppliers",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "DeliveryTime": 0,
          "Description": "",
          "DoDemand": false,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "7000000101",
          "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
          "LocalPurchaseZone_ID": null,
          "MinimalQuantity": 0,
          "Name": "",
          "Packing": 0,
          "PurchaseCoef": 1073741825,
          "PurchaseCurrRate": 32.3,
          "PurchaseCurrency_ID": "0000EUR000",
          "PurchaseDate$DATE": "2006-02-09T23:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 300,
          "PurchaseRefCurrRate": 1,
          "PurchaseZone_ID": null,
          "QUnit": "ks",
          "StoreCard_ID": "5100000101",
          "TieredPrice": false,
          "TieredPrices": [],
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "suppliers",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "DeliveryTime": 0,
          "Description": "",
          "DoDemand": false,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "7000000101",
          "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
          "LocalPurchaseZone_ID": null,
          "MinimalQuantity": 0,
          "Name": "",
          "Packing": 0,
          "PurchaseCoef": 1073741825,
          "PurchaseCurrRate": 32.3,
          "PurchaseCurrency_ID": "0000EUR000",
          "PurchaseDate$DATE": "2006-02-09T23:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 300,
          "PurchaseRefCurrRate": 1,
          "PurchaseZone_ID": null,
          "QUnit": "ks",
          "StoreCard_ID": "5100000101",
          "TieredPrice": false,
          "TieredPrices": [],
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "suppliers",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "suppliers",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "suppliers",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "suppliers",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "suppliers",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}