Výjimka pracoviště - Výjimka pracoviště - Řádky

Tato data jsou dostupná pouze z plmexceptionworkplaces/rows.

Metadata - Perzistentní položky

ExceptionType integer

Typ výjimky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Machine_ID string (plmworkplacesmachine) relace

Kapacitní jednotka; ID objektu Kapacitní jednotka na pracovišti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (plmexceptionworkplace) relace

Vlastník; ID objektu Výjimka pracoviště, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RelAbsValue number

Hodnota, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFrom$DATE string

Datum od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Datum do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkPlace_ID string (plmworkplace) relace

Pracoviště; ID objektu Pracoviště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmexceptionworkplaces/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmexceptionworkplaces/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ExceptionType": null,
  "ID": null,
  "Machine_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "RelAbsValue": null,
  "ValidFrom$DATE": null,
  "ValidTo$DATE": null,
  "WorkPlace_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "XU1D0TGNN2A4R4FBG1FGTOAJNW", "take": "1"}
Response
{
  "ExceptionType": null,
  "ID": null,
  "Machine_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "RelAbsValue": null,
  "ValidFrom$DATE": null,
  "ValidTo$DATE": null,
  "WorkPlace_ID": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmexceptionworkplaces/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "ExceptionType": null,
  "Machine_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "RelAbsValue": null,
  "ValidFrom$DATE": null,
  "ValidTo$DATE": null,
  "WorkPlace_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmexceptionworkplaces/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.