Vozidlo

GET

/trmcars

Získá kolekci BO Vozidlo

GET

/trmcars/{id}

Získá konkrétní BO Vozidlo

POST

/trmcars

Vytvoří nový BO Vozidlo a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/trmcars/{id}

Provede aktualizaci BO Vozidlo a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/trmcars/{id}

Smaže BO Vozidlo na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Brand string (20)

Tovární značka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ChassisNr string (25)

VIN, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CrashInsurance number

Havarijní pojištění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně

Deletion$DATE string

Vyřazení z provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EcoCalcExcl boolean

Vyloučení z tisku HL, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmissionCert$DATE string

Platnost ME do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EngineNr string (20)

Číslo motoru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EngineType string (20)

Typ motoru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelNormByCarTypeNorm boolean

Spotřebu PHM převzít z norem na Typu vozidla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelNormByLogBook number

Spotřeba PHM dle OTP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

HighwayMark boolean

Dálniční známka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LawInsurance number

Povinné ručení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně

LoadDate$DATE string

Datum pořízení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LogBook string (10)

Technický průkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Manufact$DATE string

Datum výroby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OnDeletionTax integer

Silniční daň za měsíc vyřazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OwnerType integer

Vztah k firmě, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlaceFromDefault_ID string (mlbplace) relace

Výchozí místo jízdy; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Price number

Cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

RegPlate string (10)

RZ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

RoadTaxPercentReduction integer

Procento silniční daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

ServiceByTachoState number

Stav tachometru pro nejbližší servisní prohlídku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServiceDate$DATE string

Datum nejbližší servisní prohlídky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMCarType_ID string (trmcartype) relace

Typ vozidla; ID objektu Typ vozidla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMCar_ID string (trmcar) relace

ID vozidla; ID objektu Vozidlo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMDriver1_ID string (trmdriver) relace

Řidič1; ID objektu Řidič, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMDriver2_ID string (trmdriver) relace

Řidič2; ID objektu Řidič, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TachoByFueling boolean

Vyžadovat stav tachometru při čerpání PHM, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TechCert$DATE string

Platnost TK do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalFuel number

Počáteční stav nádrže (l), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalKm number

Počáteční stav tachometru (km), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TowedCar_ID string (trmcar) relace

Přípojné vozidlo; ID objektu Vozidlo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OnBusiness boolean

Služební

OwnerTypeAsText string (20)

Vztah k firmě

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/trmcars?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/trmcars/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "RegPlate": "5A3 2299",
  "TRMCar_ID": null,
  "TRMCarType_ID": "1000000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "OwnerType": 0,
  "TowedCar_ID": null,
  "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
  "Brand": "Ford Transit",
  "ChassisNr": "BO299CC1000",
  "EngineType": "D25T",
  "EngineNr": "1399349",
  "LogBook": "AW 99920",
  "Manufact$DATE": "2008-04-01T22:00:00.000Z",
  "LoadDate$DATE": "2008-08-09T22:00:00.000Z",
  "Deletion$DATE": null,
  "OnDeletionTax": 0,
  "Price": 390000,
  "TotalKm": 15000,
  "TotalFuel": 0,
  "TechCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
  "EmissionCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
  "RoadTaxPercentReduction": 0,
  "LawInsurance": 8000,
  "CrashInsurance": 20000,
  "TRMDriver1_ID": "1000000101",
  "TRMDriver2_ID": null,
  "HighwayMark": true,
  "EcoCalcExcl": false,
  "FuelNormByLogBook": 9,
  "FuelNormByCarTypeNorm": false,
  "Note": "",
  "TachoByFueling": false,
  "PlaceFromDefault_ID": "0167000000",
  "ServiceDate$DATE": "2008-11-30T23:00:00.000Z",
  "ServiceByTachoState": 20000
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "trmcars", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/trmcars/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "RegPlate": "5A3 2299",
  "TRMCar_ID": null,
  "TRMCarType_ID": "1000000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "OwnerType": 0,
  "TowedCar_ID": null,
  "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
  "Brand": "Ford Transit",
  "ChassisNr": "BO299CC1000",
  "EngineType": "D25T",
  "EngineNr": "1399349",
  "LogBook": "AW 99920",
  "Manufact$DATE": "2008-04-01T22:00:00.000Z",
  "LoadDate$DATE": "2008-08-09T22:00:00.000Z",
  "Deletion$DATE": null,
  "OnDeletionTax": 0,
  "Price": 390000,
  "TotalKm": 15000,
  "TotalFuel": 0,
  "TechCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
  "EmissionCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
  "RoadTaxPercentReduction": 0,
  "LawInsurance": 8000,
  "CrashInsurance": 20000,
  "TRMDriver1_ID": "1000000101",
  "TRMDriver2_ID": null,
  "HighwayMark": true,
  "EcoCalcExcl": false,
  "FuelNormByLogBook": 9,
  "FuelNormByCarTypeNorm": false,
  "Note": "",
  "TachoByFueling": false,
  "PlaceFromDefault_ID": "0167000000",
  "ServiceDate$DATE": "2008-11-30T23:00:00.000Z",
  "ServiceByTachoState": 20000
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/trmcars?select=id
Body
{
  "Brand": "Ford Transit",
  "ChassisNr": "BO299CC1000",
  "CrashInsurance": 20000,
  "Deletion$DATE": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "EcoCalcExcl": false,
  "EmissionCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
  "EngineNr": "1399349",
  "EngineType": "D25T",
  "FuelNormByCarTypeNorm": false,
  "FuelNormByLogBook": 9,
  "Hidden": false,
  "HighwayMark": true,
  "LawInsurance": 8000,
  "LoadDate$DATE": "2008-08-09T22:00:00.000Z",
  "LogBook": "AW 99920",
  "Manufact$DATE": "2008-04-01T22:00:00.000Z",
  "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
  "Note": "",
  "OnDeletionTax": 0,
  "OwnerType": 0,
  "PlaceFromDefault_ID": "0167000000",
  "Price": 390000,
  "RegPlate": "5A3 2299",
  "RoadTaxPercentReduction": 0,
  "ServiceByTachoState": 20000,
  "ServiceDate$DATE": "2008-11-30T23:00:00.000Z",
  "TRMCarType_ID": "1000000101",
  "TRMCar_ID": null,
  "TRMDriver1_ID": "1000000101",
  "TRMDriver2_ID": null,
  "TachoByFueling": false,
  "TechCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
  "TotalFuel": 0,
  "TotalKm": 15000,
  "TowedCar_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/trmcars/{id}?select=id
Body
{
  "Brand": "Ford Transit",
  "ChassisNr": "BO299CC1000",
  "CrashInsurance": 20000,
  "Deletion$DATE": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "EcoCalcExcl": false,
  "EmissionCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
  "EngineNr": "1399349",
  "EngineType": "D25T",
  "FuelNormByCarTypeNorm": false,
  "FuelNormByLogBook": 9,
  "Hidden": false,
  "HighwayMark": true,
  "LawInsurance": 8000,
  "LoadDate$DATE": "2008-08-09T22:00:00.000Z",
  "LogBook": "AW 99920",
  "Manufact$DATE": "2008-04-01T22:00:00.000Z",
  "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
  "Note": "",
  "OnDeletionTax": 0,
  "OwnerType": 0,
  "PlaceFromDefault_ID": "0167000000",
  "Price": 390000,
  "RegPlate": "5A3 2299",
  "RoadTaxPercentReduction": 0,
  "ServiceByTachoState": 20000,
  "ServiceDate$DATE": "2008-11-30T23:00:00.000Z",
  "TRMCarType_ID": "1000000101",
  "TRMCar_ID": null,
  "TRMDriver1_ID": "1000000101",
  "TRMDriver2_ID": null,
  "TachoByFueling": false,
  "TechCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
  "TotalFuel": 0,
  "TotalKm": 15000,
  "TowedCar_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/trmcars/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "trmcars",
        "object_data": {
          "Brand": "Ford Transit",
          "ChassisNr": "BO299CC1000",
          "CrashInsurance": 20000,
          "Deletion$DATE": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EcoCalcExcl": false,
          "EmissionCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
          "EngineNr": "1399349",
          "EngineType": "D25T",
          "FuelNormByCarTypeNorm": false,
          "FuelNormByLogBook": 9,
          "Hidden": false,
          "HighwayMark": true,
          "LawInsurance": 8000,
          "LoadDate$DATE": "2008-08-09T22:00:00.000Z",
          "LogBook": "AW 99920",
          "Manufact$DATE": "2008-04-01T22:00:00.000Z",
          "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
          "Note": "",
          "OnDeletionTax": 0,
          "OwnerType": 0,
          "PlaceFromDefault_ID": "0167000000",
          "Price": 390000,
          "RegPlate": "5A3 2299",
          "RoadTaxPercentReduction": 0,
          "ServiceByTachoState": 20000,
          "ServiceDate$DATE": "2008-11-30T23:00:00.000Z",
          "TRMCarType_ID": "1000000101",
          "TRMCar_ID": null,
          "TRMDriver1_ID": "1000000101",
          "TRMDriver2_ID": null,
          "TachoByFueling": false,
          "TechCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
          "TotalFuel": 0,
          "TotalKm": 15000,
          "TowedCar_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "trmcars",
        "object_data": {
          "Brand": "Ford Transit",
          "ChassisNr": "BO299CC1000",
          "CrashInsurance": 20000,
          "Deletion$DATE": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EcoCalcExcl": false,
          "EmissionCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
          "EngineNr": "1399349",
          "EngineType": "D25T",
          "FuelNormByCarTypeNorm": false,
          "FuelNormByLogBook": 9,
          "Hidden": false,
          "HighwayMark": true,
          "LawInsurance": 8000,
          "LoadDate$DATE": "2008-08-09T22:00:00.000Z",
          "LogBook": "AW 99920",
          "Manufact$DATE": "2008-04-01T22:00:00.000Z",
          "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
          "Note": "",
          "OnDeletionTax": 0,
          "OwnerType": 0,
          "PlaceFromDefault_ID": "0167000000",
          "Price": 390000,
          "RegPlate": "5A3 2299",
          "RoadTaxPercentReduction": 0,
          "ServiceByTachoState": 20000,
          "ServiceDate$DATE": "2008-11-30T23:00:00.000Z",
          "TRMCarType_ID": "1000000101",
          "TRMCar_ID": null,
          "TRMDriver1_ID": "1000000101",
          "TRMDriver2_ID": null,
          "TachoByFueling": false,
          "TechCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
          "TotalFuel": 0,
          "TotalKm": 15000,
          "TowedCar_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "trmcars",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Brand": "Ford Transit",
          "ChassisNr": "BO299CC1000",
          "CrashInsurance": 20000,
          "Deletion$DATE": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EcoCalcExcl": false,
          "EmissionCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
          "EngineNr": "1399349",
          "EngineType": "D25T",
          "FuelNormByCarTypeNorm": false,
          "FuelNormByLogBook": 9,
          "Hidden": false,
          "HighwayMark": true,
          "LawInsurance": 8000,
          "LoadDate$DATE": "2008-08-09T22:00:00.000Z",
          "LogBook": "AW 99920",
          "Manufact$DATE": "2008-04-01T22:00:00.000Z",
          "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
          "Note": "",
          "OnDeletionTax": 0,
          "OwnerType": 0,
          "PlaceFromDefault_ID": "0167000000",
          "Price": 390000,
          "RegPlate": "5A3 2299",
          "RoadTaxPercentReduction": 0,
          "ServiceByTachoState": 20000,
          "ServiceDate$DATE": "2008-11-30T23:00:00.000Z",
          "TRMCarType_ID": "1000000101",
          "TRMCar_ID": null,
          "TRMDriver1_ID": "1000000101",
          "TRMDriver2_ID": null,
          "TachoByFueling": false,
          "TechCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
          "TotalFuel": 0,
          "TotalKm": 15000,
          "TowedCar_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "trmcars",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Brand": "Ford Transit",
          "ChassisNr": "BO299CC1000",
          "CrashInsurance": 20000,
          "Deletion$DATE": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EcoCalcExcl": false,
          "EmissionCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
          "EngineNr": "1399349",
          "EngineType": "D25T",
          "FuelNormByCarTypeNorm": false,
          "FuelNormByLogBook": 9,
          "Hidden": false,
          "HighwayMark": true,
          "LawInsurance": 8000,
          "LoadDate$DATE": "2008-08-09T22:00:00.000Z",
          "LogBook": "AW 99920",
          "Manufact$DATE": "2008-04-01T22:00:00.000Z",
          "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
          "Note": "",
          "OnDeletionTax": 0,
          "OwnerType": 0,
          "PlaceFromDefault_ID": "0167000000",
          "Price": 390000,
          "RegPlate": "5A3 2299",
          "RoadTaxPercentReduction": 0,
          "ServiceByTachoState": 20000,
          "ServiceDate$DATE": "2008-11-30T23:00:00.000Z",
          "TRMCarType_ID": "1000000101",
          "TRMCar_ID": null,
          "TRMDriver1_ID": "1000000101",
          "TRMDriver2_ID": null,
          "TachoByFueling": false,
          "TechCert$DATE": "2012-04-30T22:00:00.000Z",
          "TotalFuel": 0,
          "TotalKm": 15000,
          "TowedCar_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "trmcars",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "trmcars",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "trmcars",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "trmcars",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "trmcars",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}