Pravidlo pro zajištění zdrojů

GET

/scmproviderulesets

Získá kolekci BO Pravidlo pro zajištění zdrojů

GET

/scmproviderulesets/{id}

Získá konkrétní BO Pravidlo pro zajištění zdrojů

POST

/scmproviderulesets

Vytvoří nový BO Pravidlo pro zajištění zdrojů a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/scmproviderulesets/{id}

Provede aktualizaci BO Pravidlo pro zajištění zdrojů a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/scmproviderulesets/{id}

Smaže BO Pravidlo pro zajištění zdrojů na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (scmproviderulesetrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek pravidla pro zajištění zdrojů, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/scmproviderulesets?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/scmproviderulesets/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "builderclsid": "00000000000000000000000000",
      "busorderexpr": "",
      "busprojectexpr": "",
      "bustransactionexpr": "",
      "condition": "True",
      "continueevaluation": false,
      "dateexpr": "",
      "divisionexpr": "",
      "docqueue_id": null,
      "firmexpr": "NxFindSupplier(StoreCard_ID.ID, 2)",
      "firmofficeexpr": "",
      "function_id": null,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "quantityexpr": "",
      "qunitexpr": "",
      "sourcestoreexpr": "",
      "storeexpr": "",
      "targetdocqueue_id": null
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Supplier",
  "Name": "Dodavatel"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "scmproviderulesets", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/scmproviderulesets/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "builderclsid": "00000000000000000000000000",
      "busorderexpr": "",
      "busprojectexpr": "",
      "bustransactionexpr": "",
      "condition": "True",
      "continueevaluation": false,
      "dateexpr": "",
      "divisionexpr": "",
      "docqueue_id": null,
      "firmexpr": "NxFindSupplier(StoreCard_ID.ID, 2)",
      "firmofficeexpr": "",
      "function_id": null,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "quantityexpr": "",
      "qunitexpr": "",
      "sourcestoreexpr": "",
      "storeexpr": "",
      "targetdocqueue_id": null
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Supplier",
  "Name": "Dodavatel"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/scmproviderulesets?select=id
Body
{
  "Code": "Supplier",
  "Hidden": false,
  "Name": "Dodavatel",
  "Rows": [
    {
      "builderclsid": "00000000000000000000000000",
      "busorderexpr": "",
      "busprojectexpr": "",
      "bustransactionexpr": "",
      "condition": "True",
      "continueevaluation": false,
      "dateexpr": "",
      "divisionexpr": "",
      "docqueue_id": null,
      "firmexpr": "NxFindSupplier(StoreCard_ID.ID, 2)",
      "firmofficeexpr": "",
      "function_id": null,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "quantityexpr": "",
      "qunitexpr": "",
      "sourcestoreexpr": "",
      "storeexpr": "",
      "targetdocqueue_id": null
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/scmproviderulesets/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "Supplier",
  "Hidden": false,
  "Name": "Dodavatel",
  "Rows": [
    {
      "builderclsid": "00000000000000000000000000",
      "busorderexpr": "",
      "busprojectexpr": "",
      "bustransactionexpr": "",
      "condition": "True",
      "continueevaluation": false,
      "dateexpr": "",
      "divisionexpr": "",
      "docqueue_id": null,
      "firmexpr": "NxFindSupplier(StoreCard_ID.ID, 2)",
      "firmofficeexpr": "",
      "function_id": null,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "quantityexpr": "",
      "qunitexpr": "",
      "sourcestoreexpr": "",
      "storeexpr": "",
      "targetdocqueue_id": null
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/scmproviderulesets/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmproviderulesets",
        "object_data": {
          "Code": "Supplier",
          "Hidden": false,
          "Name": "Dodavatel",
          "Rows": [
            {
              "builderclsid": "00000000000000000000000000",
              "busorderexpr": "",
              "busprojectexpr": "",
              "bustransactionexpr": "",
              "condition": "True",
              "continueevaluation": false,
              "dateexpr": "",
              "divisionexpr": "",
              "docqueue_id": null,
              "firmexpr": "NxFindSupplier(StoreCard_ID.ID, 2)",
              "firmofficeexpr": "",
              "function_id": null,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 5,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "quantityexpr": "",
              "qunitexpr": "",
              "sourcestoreexpr": "",
              "storeexpr": "",
              "targetdocqueue_id": null
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmproviderulesets",
        "object_data": {
          "Code": "Supplier",
          "Hidden": false,
          "Name": "Dodavatel",
          "Rows": [
            {
              "builderclsid": "00000000000000000000000000",
              "busorderexpr": "",
              "busprojectexpr": "",
              "bustransactionexpr": "",
              "condition": "True",
              "continueevaluation": false,
              "dateexpr": "",
              "divisionexpr": "",
              "docqueue_id": null,
              "firmexpr": "NxFindSupplier(StoreCard_ID.ID, 2)",
              "firmofficeexpr": "",
              "function_id": null,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 5,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "quantityexpr": "",
              "qunitexpr": "",
              "sourcestoreexpr": "",
              "storeexpr": "",
              "targetdocqueue_id": null
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmproviderulesets",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "Supplier",
          "Hidden": false,
          "Name": "Dodavatel",
          "Rows": [
            {
              "builderclsid": "00000000000000000000000000",
              "busorderexpr": "",
              "busprojectexpr": "",
              "bustransactionexpr": "",
              "condition": "True",
              "continueevaluation": false,
              "dateexpr": "",
              "divisionexpr": "",
              "docqueue_id": null,
              "firmexpr": "NxFindSupplier(StoreCard_ID.ID, 2)",
              "firmofficeexpr": "",
              "function_id": null,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 5,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "quantityexpr": "",
              "qunitexpr": "",
              "sourcestoreexpr": "",
              "storeexpr": "",
              "targetdocqueue_id": null
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmproviderulesets",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "Supplier",
          "Hidden": false,
          "Name": "Dodavatel",
          "Rows": [
            {
              "builderclsid": "00000000000000000000000000",
              "busorderexpr": "",
              "busprojectexpr": "",
              "bustransactionexpr": "",
              "condition": "True",
              "continueevaluation": false,
              "dateexpr": "",
              "divisionexpr": "",
              "docqueue_id": null,
              "firmexpr": "NxFindSupplier(StoreCard_ID.ID, 2)",
              "firmofficeexpr": "",
              "function_id": null,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 5,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "quantityexpr": "",
              "qunitexpr": "",
              "sourcestoreexpr": "",
              "storeexpr": "",
              "targetdocqueue_id": null
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmproviderulesets",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmproviderulesets",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "scmproviderulesets",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "scmproviderulesets",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "scmproviderulesets",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}