Metoda výpočtu kapacitního plánu

GET

/crpcalcmethods

Získá kolekci BO Metoda výpočtu kapacitního plánu

GET

/crpcalcmethods/{id}

Získá konkrétní BO Metoda výpočtu kapacitního plánu

POST

/crpcalcmethods

Vytvoří nový BO Metoda výpočtu kapacitního plánu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crpcalcmethods/{id}

Provede aktualizaci BO Metoda výpočtu kapacitního plánu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crpcalcmethods/{id}

Smaže BO Metoda výpočtu kapacitního plánu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CapacityKind integer

Způsob - kapacita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ConsiderMaterialDispon boolean

Dostupnost materiálu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConsiderSemiFinProdDispon boolean

Nedostupnost polotovaru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForwardMethod_ID string (crpcalcmethod) relace

Metoda pro přeplánování; ID objektu Metoda výpočtu kapacitního plánu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsBackward boolean

Dozadná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsIgnoredStartDate boolean

Ignorovat datum spuštění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsPublic boolean

Veřejná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsSystem boolean

Systémová, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsTogetherOnExtrem boolean

Přetížit datum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (160)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SortDocumentKind integer

Řazení dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SortWSItemKind integer

Řazení úkonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SupposedDateKind integer

Způsob - datum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsWithPrevious boolean

Včetně závislých úkonů

OrigPersistID string (10)

Originální hodnota ID, pouze pro čtení, pole je duplikováno při klonování objektu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpcalcmethods?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpcalcmethods/{id}
Response
{
  "ID": "A00FIC0100",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Name": "Dopředná do navýšených kapacit",
  "Code": "S-FIC",
  "IsSystem": true,
  "IsPublic": false,
  "IsBackward": false,
  "IsTogetherOnExtrem": false,
  "ForwardMethod_ID": null,
  "CapacityKind": 1,
  "SortDocumentKind": 0,
  "SortWSItemKind": 0,
  "SupposedDateKind": 1,
  "IsIgnoredStartDate": false,
  "ConsiderMaterialDispon": true,
  "ConsiderSemiFinProdDispon": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crpcalcmethods", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpcalcmethods/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "A00FIC0100",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Name": "Dopředná do navýšených kapacit",
  "Code": "S-FIC",
  "IsSystem": true,
  "IsPublic": false,
  "IsBackward": false,
  "IsTogetherOnExtrem": false,
  "ForwardMethod_ID": null,
  "CapacityKind": 1,
  "SortDocumentKind": 0,
  "SortWSItemKind": 0,
  "SupposedDateKind": 1,
  "IsIgnoredStartDate": false,
  "ConsiderMaterialDispon": true,
  "ConsiderSemiFinProdDispon": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpcalcmethods?select=id
Body
{
  "CapacityKind": 1,
  "Code": "S-FIC",
  "ConsiderMaterialDispon": true,
  "ConsiderSemiFinProdDispon": true,
  "ForwardMethod_ID": null,
  "Hidden": false,
  "IsBackward": false,
  "IsIgnoredStartDate": false,
  "IsPublic": false,
  "IsSystem": true,
  "IsTogetherOnExtrem": false,
  "Name": "Dopředná do navýšených kapacit",
  "SortDocumentKind": 0,
  "SortWSItemKind": 0,
  "SupposedDateKind": 1
}
Response
{
  "id": "A00FIC0100"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crpcalcmethods/{id}?select=id
Body
{
  "CapacityKind": 1,
  "Code": "S-FIC",
  "ConsiderMaterialDispon": true,
  "ConsiderSemiFinProdDispon": true,
  "ForwardMethod_ID": null,
  "Hidden": false,
  "IsBackward": false,
  "IsIgnoredStartDate": false,
  "IsPublic": false,
  "IsSystem": true,
  "IsTogetherOnExtrem": false,
  "Name": "Dopředná do navýšených kapacit",
  "SortDocumentKind": 0,
  "SortWSItemKind": 0,
  "SupposedDateKind": 1
}
Response
{
  "id": "A00FIC0100"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crpcalcmethods/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpcalcmethods",
        "object_data": {
          "CapacityKind": 1,
          "Code": "S-FIC",
          "ConsiderMaterialDispon": true,
          "ConsiderSemiFinProdDispon": true,
          "ForwardMethod_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IsBackward": false,
          "IsIgnoredStartDate": false,
          "IsPublic": false,
          "IsSystem": true,
          "IsTogetherOnExtrem": false,
          "Name": "Dopředná do navýšených kapacit",
          "SortDocumentKind": 0,
          "SortWSItemKind": 0,
          "SupposedDateKind": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpcalcmethods",
        "object_data": {
          "CapacityKind": 1,
          "Code": "S-FIC",
          "ConsiderMaterialDispon": true,
          "ConsiderSemiFinProdDispon": true,
          "ForwardMethod_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IsBackward": false,
          "IsIgnoredStartDate": false,
          "IsPublic": false,
          "IsSystem": true,
          "IsTogetherOnExtrem": false,
          "Name": "Dopředná do navýšených kapacit",
          "SortDocumentKind": 0,
          "SortWSItemKind": 0,
          "SupposedDateKind": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpcalcmethods",
        "obj_id": "A00FIC0100",
        "object_data": {
          "CapacityKind": 1,
          "Code": "S-FIC",
          "ConsiderMaterialDispon": true,
          "ConsiderSemiFinProdDispon": true,
          "ForwardMethod_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IsBackward": false,
          "IsIgnoredStartDate": false,
          "IsPublic": false,
          "IsSystem": true,
          "IsTogetherOnExtrem": false,
          "Name": "Dopředná do navýšených kapacit",
          "SortDocumentKind": 0,
          "SortWSItemKind": 0,
          "SupposedDateKind": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpcalcmethods",
        "obj_id": "A00FIC0101",
        "object_data": {
          "CapacityKind": 1,
          "Code": "S-FIC",
          "ConsiderMaterialDispon": true,
          "ConsiderSemiFinProdDispon": true,
          "ForwardMethod_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IsBackward": false,
          "IsIgnoredStartDate": false,
          "IsPublic": false,
          "IsSystem": true,
          "IsTogetherOnExtrem": false,
          "Name": "Dopředná do navýšených kapacit",
          "SortDocumentKind": 0,
          "SortWSItemKind": 0,
          "SupposedDateKind": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpcalcmethods",
        "obj_id": "A00FIC0100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpcalcmethods",
        "obj_id": "A00FIC0101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crpcalcmethods",
        "obj_id": "A00FIC0102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crpcalcmethods",
        "obj_id": "A00FIC0103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crpcalcmethods",
        "obj_id": "A00FIC0104"
      }
    }
  ]
}