Ceník pošty

GET

/pdmpricelists

Získá kolekci BO Ceník pošty

GET

/pdmpricelists/{id}

Získá konkrétní BO Ceník pošty

POST

/pdmpricelists

Vytvoří nový BO Ceník pošty a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pdmpricelists/{id}

Provede aktualizaci BO Ceník pošty a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pdmpricelists/{id}

Smaže BO Ceník pošty na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PostageExpression string (0)

Výraz pro cenu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (pdmpricelistrow) relace

Řádky; kolekce BO Ceníky - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ValidateExpression string (0)

Kontrolní výraz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpricelists?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpricelists/{id}
Response
{
  "ID": "1200000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "id": "2600000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000000",
      "posindex": 1,
      "pricelist_id": "2400000000"
    },
    {
      "id": "6700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000000",
      "posindex": 2,
      "pricelist_id": "3700000000"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "EDZ",
  "Name": "Evropa - doporučená zásilka do EU",
  "ValidateExpression": "",
  "PostageExpression": "NxChoiceBoundary(NxWeight(Weight,WeightUnit, 0), 0.0,\r\n0, 0,\r\n50, 106,\r\n100, 133,\r\n250, 177,\r\n500, 220,\r\n1000, 321,\r\n2000, 498)"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pdmpricelists", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpricelists/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1200000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "id": "2600000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000000",
      "posindex": 1,
      "pricelist_id": "2400000000"
    },
    {
      "id": "6700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000000",
      "posindex": 2,
      "pricelist_id": "3700000000"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "EDZ",
  "Name": "Evropa - doporučená zásilka do EU",
  "ValidateExpression": "",
  "PostageExpression": "NxChoiceBoundary(NxWeight(Weight,WeightUnit, 0), 0.0,\r\n0, 0,\r\n50, 106,\r\n100, 133,\r\n250, 177,\r\n500, 220,\r\n1000, 321,\r\n2000, 498)"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpricelists?select=id
Body
{
  "Code": "EDZ",
  "Hidden": false,
  "Name": "Evropa - doporučená zásilka do EU",
  "PostageExpression": "NxChoiceBoundary(NxWeight(Weight,WeightUnit, 0), 0.0,\r\n0, 0,\r\n50, 106,\r\n100, 133,\r\n250, 177,\r\n500, 220,\r\n1000, 321,\r\n2000, 498)",
  "Rows": [
    {
      "id": "2600000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000000",
      "posindex": 1,
      "pricelist_id": "2400000000"
    },
    {
      "id": "6700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000000",
      "posindex": 2,
      "pricelist_id": "3700000000"
    }
  ],
  "ValidateExpression": ""
}
Response
{
  "id": "1200000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpricelists/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "EDZ",
  "Hidden": false,
  "Name": "Evropa - doporučená zásilka do EU",
  "PostageExpression": "NxChoiceBoundary(NxWeight(Weight,WeightUnit, 0), 0.0,\r\n0, 0,\r\n50, 106,\r\n100, 133,\r\n250, 177,\r\n500, 220,\r\n1000, 321,\r\n2000, 498)",
  "Rows": [
    {
      "id": "2600000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000000",
      "posindex": 1,
      "pricelist_id": "2400000000"
    },
    {
      "id": "6700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000000",
      "posindex": 2,
      "pricelist_id": "3700000000"
    }
  ],
  "ValidateExpression": ""
}
Response
{
  "id": "1200000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpricelists/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmpricelists",
        "object_data": {
          "Code": "EDZ",
          "Hidden": false,
          "Name": "Evropa - doporučená zásilka do EU",
          "PostageExpression": "NxChoiceBoundary(NxWeight(Weight,WeightUnit, 0), 0.0,\r\n0, 0,\r\n50, 106,\r\n100, 133,\r\n250, 177,\r\n500, 220,\r\n1000, 321,\r\n2000, 498)",
          "Rows": [
            {
              "id": "2600000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000000",
              "posindex": 1,
              "pricelist_id": "2400000000"
            },
            {
              "id": "6700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000000",
              "posindex": 2,
              "pricelist_id": "3700000000"
            }
          ],
          "ValidateExpression": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmpricelists",
        "object_data": {
          "Code": "EDZ",
          "Hidden": false,
          "Name": "Evropa - doporučená zásilka do EU",
          "PostageExpression": "NxChoiceBoundary(NxWeight(Weight,WeightUnit, 0), 0.0,\r\n0, 0,\r\n50, 106,\r\n100, 133,\r\n250, 177,\r\n500, 220,\r\n1000, 321,\r\n2000, 498)",
          "Rows": [
            {
              "id": "2600000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000000",
              "posindex": 1,
              "pricelist_id": "2400000000"
            },
            {
              "id": "6700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000000",
              "posindex": 2,
              "pricelist_id": "3700000000"
            }
          ],
          "ValidateExpression": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmpricelists",
        "obj_id": "1200000000",
        "object_data": {
          "Code": "EDZ",
          "Hidden": false,
          "Name": "Evropa - doporučená zásilka do EU",
          "PostageExpression": "NxChoiceBoundary(NxWeight(Weight,WeightUnit, 0), 0.0,\r\n0, 0,\r\n50, 106,\r\n100, 133,\r\n250, 177,\r\n500, 220,\r\n1000, 321,\r\n2000, 498)",
          "Rows": [
            {
              "id": "2600000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000000",
              "posindex": 1,
              "pricelist_id": "2400000000"
            },
            {
              "id": "6700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000000",
              "posindex": 2,
              "pricelist_id": "3700000000"
            }
          ],
          "ValidateExpression": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmpricelists",
        "obj_id": "1200000001",
        "object_data": {
          "Code": "EDZ",
          "Hidden": false,
          "Name": "Evropa - doporučená zásilka do EU",
          "PostageExpression": "NxChoiceBoundary(NxWeight(Weight,WeightUnit, 0), 0.0,\r\n0, 0,\r\n50, 106,\r\n100, 133,\r\n250, 177,\r\n500, 220,\r\n1000, 321,\r\n2000, 498)",
          "Rows": [
            {
              "id": "2600000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000000",
              "posindex": 1,
              "pricelist_id": "2400000000"
            },
            {
              "id": "6700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000000",
              "posindex": 2,
              "pricelist_id": "3700000000"
            }
          ],
          "ValidateExpression": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmpricelists",
        "obj_id": "1200000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmpricelists",
        "obj_id": "1200000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pdmpricelists",
        "obj_id": "1200000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pdmpricelists",
        "obj_id": "1200000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pdmpricelists",
        "obj_id": "1200000004"
      }
    }
  ]
}