Definice sloupců bilance

GET

/scmcolumnsdefinitions

Získá kolekci BO Definice sloupců bilance

GET

/scmcolumnsdefinitions/{id}

Získá konkrétní BO Definice sloupců bilance

POST

/scmcolumnsdefinitions

Vytvoří nový BO Definice sloupců bilance a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/scmcolumnsdefinitions/{id}

Provede aktualizaci BO Definice sloupců bilance a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/scmcolumnsdefinitions/{id}

Smaže BO Definice sloupců bilance na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (100)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DataSourceSet_ID string (scmdatasourceset) relace

Sada datových zdrojů; ID objektu Sada datových zdrojů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Groups array (scmcolumnsdefinitiongroup) relace

Skupiny; kolekce BO Skupina definice sloupců, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (200)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (scmcolumnsdefinitionrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek definice sloupců, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Setting_ID string (scmsetting) relace

Nastavení; ID objektu Nastavení SCM, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

System boolean

Systémová, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Destination integer

Určení

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/scmcolumnsdefinitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/scmcolumnsdefinitions/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Stav skladu",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "1000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "1000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_Quantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Spodní limit",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "4000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "2000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "LowLimit_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "OP",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "2000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "3000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "RO_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "OV",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "3000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "4000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "IO_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Požad. na OV",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "9000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "5000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "OR_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Dostupné množství",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "M000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "E100000000",
      "includetoresult": false,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_AvailableQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "showcondition": "false",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Ve výdeji",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "L000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "F100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_BookedQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "V příjmu",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "K000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "G100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_AcceptedQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Plán. výdeje",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "N000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "H100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_PlannedDelivery",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Plán. příjmy",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "O000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "I100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_PlannedIncome",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Obchod",
  "Name": "Bilance pro obchodní firmy",
  "DataSourceSet_ID": "1000000000",
  "System": true,
  "Setting_ID": "1000000000",
  "Groups": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "scmcolumnsdefinitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/scmcolumnsdefinitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Stav skladu",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "1000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "1000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_Quantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Spodní limit",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "4000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "2000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "LowLimit_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "OP",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "2000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "3000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "RO_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "OV",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "3000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "4000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "IO_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Požad. na OV",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "9000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "5000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "OR_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Dostupné množství",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "M000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "E100000000",
      "includetoresult": false,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_AvailableQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "showcondition": "false",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Ve výdeji",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "L000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "F100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_BookedQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "V příjmu",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "K000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "G100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_AcceptedQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Plán. výdeje",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "N000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "H100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_PlannedDelivery",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Plán. příjmy",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "O000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "I100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_PlannedIncome",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Obchod",
  "Name": "Bilance pro obchodní firmy",
  "DataSourceSet_ID": "1000000000",
  "System": true,
  "Setting_ID": "1000000000",
  "Groups": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/scmcolumnsdefinitions?select=id
Body
{
  "Code": "Obchod",
  "DataSourceSet_ID": "1000000000",
  "Groups": [],
  "Hidden": false,
  "Name": "Bilance pro obchodní firmy",
  "Rows": [
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Stav skladu",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "1000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "1000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_Quantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Spodní limit",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "4000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "2000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "LowLimit_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "OP",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "2000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "3000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "RO_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "OV",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "3000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "4000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "IO_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Požad. na OV",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "9000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "5000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "OR_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Dostupné množství",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "M000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "E100000000",
      "includetoresult": false,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_AvailableQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "showcondition": "false",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Ve výdeji",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "L000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "F100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_BookedQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "V příjmu",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "K000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "G100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_AcceptedQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Plán. výdeje",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "N000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "H100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_PlannedDelivery",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Plán. příjmy",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "O000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "I100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_PlannedIncome",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    }
  ],
  "Setting_ID": "1000000000",
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/scmcolumnsdefinitions/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "Obchod",
  "DataSourceSet_ID": "1000000000",
  "Groups": [],
  "Hidden": false,
  "Name": "Bilance pro obchodní firmy",
  "Rows": [
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Stav skladu",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "1000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "1000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_Quantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Spodní limit",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "4000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "2000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "LowLimit_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "OP",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "2000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "3000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "RO_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "OV",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "3000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "4000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "IO_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Požad. na OV",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "9000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "5000000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "OR_Quantity",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "showcondition": "",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Dostupné množství",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "M000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "E100000000",
      "includetoresult": false,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_AvailableQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "showcondition": "false",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Ve výdeji",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "L000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "F100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_BookedQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "V příjmu",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "K000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "G100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_AcceptedQuantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Plán. výdeje",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "N000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "H100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_PlannedDelivery",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    },
    {
      "aggregatefunction": 0,
      "caption": "Plán. příjmy",
      "conditions": "",
      "datasource_id": "O000000000",
      "datatype": 1,
      "displaywidth": 80,
      "expression": "",
      "fieldname": "Quantity",
      "id": "I100000000",
      "includetoresult": true,
      "iscalculated": false,
      "kind": 2,
      "name": "Store_PlannedIncome",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
      "system": true
    }
  ],
  "Setting_ID": "1000000000",
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/scmcolumnsdefinitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmcolumnsdefinitions",
        "object_data": {
          "Code": "Obchod",
          "DataSourceSet_ID": "1000000000",
          "Groups": [],
          "Hidden": false,
          "Name": "Bilance pro obchodní firmy",
          "Rows": [
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Stav skladu",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "1000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "1000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_Quantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Spodní limit",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "4000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "2000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "LowLimit_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "OP",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "2000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "3000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "RO_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "OV",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "3000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "4000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "IO_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Požad. na OV",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "9000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "5000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "OR_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Dostupné množství",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "M000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "E100000000",
              "includetoresult": false,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_AvailableQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "showcondition": "false",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Ve výdeji",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "L000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "F100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_BookedQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "V příjmu",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "K000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "G100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_AcceptedQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Plán. výdeje",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "N000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "H100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_PlannedDelivery",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Plán. příjmy",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "O000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "I100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_PlannedIncome",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            }
          ],
          "Setting_ID": "1000000000",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmcolumnsdefinitions",
        "object_data": {
          "Code": "Obchod",
          "DataSourceSet_ID": "1000000000",
          "Groups": [],
          "Hidden": false,
          "Name": "Bilance pro obchodní firmy",
          "Rows": [
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Stav skladu",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "1000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "1000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_Quantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Spodní limit",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "4000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "2000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "LowLimit_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "OP",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "2000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "3000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "RO_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "OV",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "3000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "4000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "IO_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Požad. na OV",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "9000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "5000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "OR_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Dostupné množství",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "M000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "E100000000",
              "includetoresult": false,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_AvailableQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "showcondition": "false",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Ve výdeji",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "L000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "F100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_BookedQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "V příjmu",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "K000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "G100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_AcceptedQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Plán. výdeje",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "N000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "H100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_PlannedDelivery",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Plán. příjmy",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "O000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "I100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_PlannedIncome",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            }
          ],
          "Setting_ID": "1000000000",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmcolumnsdefinitions",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "Obchod",
          "DataSourceSet_ID": "1000000000",
          "Groups": [],
          "Hidden": false,
          "Name": "Bilance pro obchodní firmy",
          "Rows": [
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Stav skladu",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "1000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "1000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_Quantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Spodní limit",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "4000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "2000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "LowLimit_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "OP",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "2000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "3000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "RO_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "OV",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "3000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "4000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "IO_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Požad. na OV",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "9000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "5000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "OR_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Dostupné množství",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "M000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "E100000000",
              "includetoresult": false,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_AvailableQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "showcondition": "false",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Ve výdeji",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "L000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "F100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_BookedQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "V příjmu",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "K000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "G100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_AcceptedQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Plán. výdeje",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "N000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "H100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_PlannedDelivery",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Plán. příjmy",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "O000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "I100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_PlannedIncome",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            }
          ],
          "Setting_ID": "1000000000",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmcolumnsdefinitions",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "Obchod",
          "DataSourceSet_ID": "1000000000",
          "Groups": [],
          "Hidden": false,
          "Name": "Bilance pro obchodní firmy",
          "Rows": [
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Stav skladu",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "1000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "1000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_Quantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Spodní limit",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "4000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "2000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "LowLimit_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "OP",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "2000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "3000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "RO_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "OV",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "3000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "4000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "IO_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Požad. na OV",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "9000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "5000000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "OR_Quantity",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "showcondition": "",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Dostupné množství",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "M000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "E100000000",
              "includetoresult": false,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_AvailableQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "showcondition": "false",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Ve výdeji",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "L000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "F100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_BookedQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "V příjmu",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "K000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "G100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_AcceptedQuantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Plán. výdeje",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "N000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "H100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_PlannedDelivery",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            },
            {
              "aggregatefunction": 0,
              "caption": "Plán. příjmy",
              "conditions": "",
              "datasource_id": "O000000000",
              "datatype": 1,
              "displaywidth": 80,
              "expression": "",
              "fieldname": "Quantity",
              "id": "I100000000",
              "includetoresult": true,
              "iscalculated": false,
              "kind": 2,
              "name": "Store_PlannedIncome",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "showcondition": "NxGetParameterValue('{743F235D-BB62-4A76-9515-296B83CC4209}') = 1",
              "system": true
            }
          ],
          "Setting_ID": "1000000000",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmcolumnsdefinitions",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmcolumnsdefinitions",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "scmcolumnsdefinitions",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "scmcolumnsdefinitions",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "scmcolumnsdefinitions",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}