Druh nemocenské dávky

GET

/sickbenefittypes

Získá kolekci BO Druh nemocenské dávky

GET

/sickbenefittypes/{id}

Získá konkrétní BO Druh nemocenské dávky

POST

/sickbenefittypes

Vytvoří nový BO Druh nemocenské dávky a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/sickbenefittypes/{id}

Provede aktualizaci BO Druh nemocenské dávky a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/sickbenefittypes/{id}

Smaže BO Druh nemocenské dávky na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AmountExpression string (0)

Korekce částky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AverageReduction boolean

Redukce DVZ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ContinuingSickBenefit boolean

Pokračující dávka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DayBaseRounding integer

Zaokrouhlení DVZ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsAbsent boolean

Nepřít., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsUnpaid boolean

Neproplácí se, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaxDayCount number

Max. dní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaxExcludedDays number

Max. počet vyl. dob, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaxExcludedDaysCheck boolean

Hlídat limit vyloučených dní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoExcludedDays boolean

Není vyl.doba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OneCase boolean

Jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PayWorkingDays boolean

Proplácet pracovní dny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Preferred boolean

Předvyplňovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (sickbenefittyperow) relace

Sazby; kolekce BO Sazba nemocenské dávky, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ShortenClaim boolean

Krátit nárok na dovolenou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SickBaseType integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SickBenefitRounding integer

Zaokrouhlení dávky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Platí do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SBaseTypeLText string (50)

Typ - popis

SBaseTypeSText string (50)

Typ

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "daycount": 3,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentrate": 1,
      "posindex": 1
    },
    {
      "daycount": 0,
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentrate": 2,
      "posindex": 2
    }
  ],
  "Hidden": true,
  "Code": "NEM",
  "Name": "Nemoc (do roku 2007)",
  "SickBaseType": 0,
  "OneCase": false,
  "IsAbsent": true,
  "MaxDayCount": 0,
  "AverageReduction": true,
  "NoExcludedDays": false,
  "IsUnpaid": false,
  "MaxExcludedDays": 0,
  "PayWorkingDays": false,
  "AmountExpression": "",
  "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
  "ContinuingSickBenefit": true,
  "SickBenefitRounding": 258,
  "DayBaseRounding": 258,
  "ShortenClaim": false,
  "MaxExcludedDaysCheck": false,
  "Preferred": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "sickbenefittypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "daycount": 3,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentrate": 1,
      "posindex": 1
    },
    {
      "daycount": 0,
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentrate": 2,
      "posindex": 2
    }
  ],
  "Hidden": true,
  "Code": "NEM",
  "Name": "Nemoc (do roku 2007)",
  "SickBaseType": 0,
  "OneCase": false,
  "IsAbsent": true,
  "MaxDayCount": 0,
  "AverageReduction": true,
  "NoExcludedDays": false,
  "IsUnpaid": false,
  "MaxExcludedDays": 0,
  "PayWorkingDays": false,
  "AmountExpression": "",
  "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
  "ContinuingSickBenefit": true,
  "SickBenefitRounding": 258,
  "DayBaseRounding": 258,
  "ShortenClaim": false,
  "MaxExcludedDaysCheck": false,
  "Preferred": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes?select=id
Body
{
  "AmountExpression": "",
  "AverageReduction": true,
  "Code": "NEM",
  "ContinuingSickBenefit": true,
  "DayBaseRounding": 258,
  "Hidden": true,
  "IsAbsent": true,
  "IsUnpaid": false,
  "MaxDayCount": 0,
  "MaxExcludedDays": 0,
  "MaxExcludedDaysCheck": false,
  "Name": "Nemoc (do roku 2007)",
  "NoExcludedDays": false,
  "OneCase": false,
  "PayWorkingDays": false,
  "Preferred": false,
  "Rows": [
    {
      "daycount": 3,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentrate": 1,
      "posindex": 1
    },
    {
      "daycount": 0,
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentrate": 2,
      "posindex": 2
    }
  ],
  "ShortenClaim": false,
  "SickBaseType": 0,
  "SickBenefitRounding": 258,
  "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes/{id}?select=id
Body
{
  "AmountExpression": "",
  "AverageReduction": true,
  "Code": "NEM",
  "ContinuingSickBenefit": true,
  "DayBaseRounding": 258,
  "Hidden": true,
  "IsAbsent": true,
  "IsUnpaid": false,
  "MaxDayCount": 0,
  "MaxExcludedDays": 0,
  "MaxExcludedDaysCheck": false,
  "Name": "Nemoc (do roku 2007)",
  "NoExcludedDays": false,
  "OneCase": false,
  "PayWorkingDays": false,
  "Preferred": false,
  "Rows": [
    {
      "daycount": 3,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentrate": 1,
      "posindex": 1
    },
    {
      "daycount": 0,
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentrate": 2,
      "posindex": 2
    }
  ],
  "ShortenClaim": false,
  "SickBaseType": 0,
  "SickBenefitRounding": 258,
  "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefittypes",
        "object_data": {
          "AmountExpression": "",
          "AverageReduction": true,
          "Code": "NEM",
          "ContinuingSickBenefit": true,
          "DayBaseRounding": 258,
          "Hidden": true,
          "IsAbsent": true,
          "IsUnpaid": false,
          "MaxDayCount": 0,
          "MaxExcludedDays": 0,
          "MaxExcludedDaysCheck": false,
          "Name": "Nemoc (do roku 2007)",
          "NoExcludedDays": false,
          "OneCase": false,
          "PayWorkingDays": false,
          "Preferred": false,
          "Rows": [
            {
              "daycount": 3,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentrate": 1,
              "posindex": 1
            },
            {
              "daycount": 0,
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentrate": 2,
              "posindex": 2
            }
          ],
          "ShortenClaim": false,
          "SickBaseType": 0,
          "SickBenefitRounding": 258,
          "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefittypes",
        "object_data": {
          "AmountExpression": "",
          "AverageReduction": true,
          "Code": "NEM",
          "ContinuingSickBenefit": true,
          "DayBaseRounding": 258,
          "Hidden": true,
          "IsAbsent": true,
          "IsUnpaid": false,
          "MaxDayCount": 0,
          "MaxExcludedDays": 0,
          "MaxExcludedDaysCheck": false,
          "Name": "Nemoc (do roku 2007)",
          "NoExcludedDays": false,
          "OneCase": false,
          "PayWorkingDays": false,
          "Preferred": false,
          "Rows": [
            {
              "daycount": 3,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentrate": 1,
              "posindex": 1
            },
            {
              "daycount": 0,
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentrate": 2,
              "posindex": 2
            }
          ],
          "ShortenClaim": false,
          "SickBaseType": 0,
          "SickBenefitRounding": 258,
          "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefittypes",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "AmountExpression": "",
          "AverageReduction": true,
          "Code": "NEM",
          "ContinuingSickBenefit": true,
          "DayBaseRounding": 258,
          "Hidden": true,
          "IsAbsent": true,
          "IsUnpaid": false,
          "MaxDayCount": 0,
          "MaxExcludedDays": 0,
          "MaxExcludedDaysCheck": false,
          "Name": "Nemoc (do roku 2007)",
          "NoExcludedDays": false,
          "OneCase": false,
          "PayWorkingDays": false,
          "Preferred": false,
          "Rows": [
            {
              "daycount": 3,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentrate": 1,
              "posindex": 1
            },
            {
              "daycount": 0,
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentrate": 2,
              "posindex": 2
            }
          ],
          "ShortenClaim": false,
          "SickBaseType": 0,
          "SickBenefitRounding": 258,
          "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefittypes",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "AmountExpression": "",
          "AverageReduction": true,
          "Code": "NEM",
          "ContinuingSickBenefit": true,
          "DayBaseRounding": 258,
          "Hidden": true,
          "IsAbsent": true,
          "IsUnpaid": false,
          "MaxDayCount": 0,
          "MaxExcludedDays": 0,
          "MaxExcludedDaysCheck": false,
          "Name": "Nemoc (do roku 2007)",
          "NoExcludedDays": false,
          "OneCase": false,
          "PayWorkingDays": false,
          "Preferred": false,
          "Rows": [
            {
              "daycount": 3,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentrate": 1,
              "posindex": 1
            },
            {
              "daycount": 0,
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentrate": 2,
              "posindex": 2
            }
          ],
          "ShortenClaim": false,
          "SickBaseType": 0,
          "SickBenefitRounding": 258,
          "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefittypes",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefittypes",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefittypes",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefittypes",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "sickbenefittypes",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}