Souhrnný pokladní doklad

GET

/possummareddocuments

Získá kolekci BO Souhrnný pokladní doklad

GET

/possummareddocuments/{id}

Získá konkrétní BO Souhrnný pokladní doklad

POST

/possummareddocuments

Vytvoří nový BO Souhrnný pokladní doklad a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/possummareddocuments/{id}

Provede aktualizaci BO Souhrnný pokladní doklad a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/possummareddocuments/{id}

Smaže BO Souhrnný pokladní doklad na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

AmountWithoutVAT number

Celkem bez, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

DataEntryKind integer

Zp.zadání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeRoundingAmount number

Hal. vyr. z vracení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

IncomeRows array (possummareddocumentincomerow) relace

Vracení; kolekce BO Souhrnný pokladní doklad - řádek vracení, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

LocalAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountWithoutVAT number

Celkem lokálně bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalIncomeRoundingAmount number

Lokálně hal. vyr. z vracení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Note string (0)

Zpráva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

POSShift_ID string (posshift) relace

Směna; ID objektu Směna na kase, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Payments array (possummareddocumentpayment) relace

Platby; kolekce BO Souhrnný pokladní doklad - platba, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

RoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Rows array (possummareddocumentrow) relace

Řádky; kolekce BO Souhrnný pokladní doklad - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Shop_ID string (posshop) relace

Provoz; ID objektu Nastavení provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreDocuments array (possummareddocumentstoredocument) relace

Skladové doklady; kolekce BO Souhrnný pokladní doklad - skladový doklad, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VATDate$DATE string

Datum odvodu/Datum dodání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDocument boolean

DPH doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

AmountVAT number

Daň, pole obsahuje částku v libovolné měně

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Zpráva

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

IsAccountedLaterVAT boolean

DPH pozdější odpočet

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

LocalVATAmount number

DPH lok., pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

VATAmount number

DPH, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/possummareddocuments?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/possummareddocuments/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "6100000101",
      "localtamount": 119,
      "localtamountwithoutvat": 100,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 6,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6100000101",
      "tamount": 119,
      "tamountwithoutvat": 100,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "5100000101",
      "localtamount": 12614,
      "localtamountwithoutvat": 10599.54,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 5,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "tamount": 12614,
      "tamountwithoutvat": 10599.54,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "4100000101",
      "localtamount": 5950,
      "localtamountwithoutvat": 4999.78,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 4,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "tamount": 5950,
      "tamountwithoutvat": 4999.78,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "3100000101",
      "localtamount": 345,
      "localtamountwithoutvat": 289.9,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 3,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "4200000101",
      "tamount": 345,
      "tamountwithoutvat": 289.9,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "2100000101",
      "localtamount": 833,
      "localtamountwithoutvat": 699.97,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "3200000101",
      "tamount": 833,
      "tamountwithoutvat": 699.97,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "1100000101",
      "localtamount": 9401,
      "localtamountwithoutvat": 7900.25,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "2100000101",
      "tamount": 9401,
      "tamountwithoutvat": 7900.25,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "V700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 2,
  "DocDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "Description": "27.6.2006 - prodej",
  "AccPresetDef_ID": "1003000000",
  "AccDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "Q700000101",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "CurrRate": 1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Amount": 29262,
  "LocalAmount": 29262,
  "VATDocument": true,
  "AmountWithoutVAT": 24589.44,
  "LocalAmountWithoutVAT": 24589.44,
  "VATDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "RoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "DataEntryKind": 1,
  "Shop_ID": "1300000101",
  "POSShift_ID": null,
  "Payments": [
    {
      "coef": 1073741825,
      "currency_id": "0000CZK000",
      "currrate": 1,
      "id": "1100000101",
      "localcoef": 1073741825,
      "localpayment": 29262,
      "localvatamount": 0,
      "localzone_id": null,
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1100000101",
      "payment": 29262,
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "refcurrrate": 1,
      "zone_id": null
    }
  ],
  "IncomeRows": [],
  "StoreDocuments": [
    {
      "document_id": "7E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "3100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    },
    {
      "document_id": "6E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "2100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    },
    {
      "document_id": "5E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "1100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "IncomeRoundingAmount": 0,
  "LocalIncomeRoundingAmount": 0,
  "Note": "Uzávěrka zpracovala 3 účtenek z pokladen.\r\nDo uzávěrky byly zahrnuty všechny dnešní uzavřené účtenky.\r\nDoba zpracování 0:00:01\r\n"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "possummareddocuments", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/possummareddocuments/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "6100000101",
      "localtamount": 119,
      "localtamountwithoutvat": 100,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 6,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6100000101",
      "tamount": 119,
      "tamountwithoutvat": 100,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "5100000101",
      "localtamount": 12614,
      "localtamountwithoutvat": 10599.54,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 5,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "tamount": 12614,
      "tamountwithoutvat": 10599.54,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "4100000101",
      "localtamount": 5950,
      "localtamountwithoutvat": 4999.78,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 4,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "tamount": 5950,
      "tamountwithoutvat": 4999.78,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "3100000101",
      "localtamount": 345,
      "localtamountwithoutvat": 289.9,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 3,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "4200000101",
      "tamount": 345,
      "tamountwithoutvat": 289.9,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "2100000101",
      "localtamount": 833,
      "localtamountwithoutvat": 699.97,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "3200000101",
      "tamount": 833,
      "tamountwithoutvat": 699.97,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "1100000101",
      "localtamount": 9401,
      "localtamountwithoutvat": 7900.25,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "2100000101",
      "tamount": 9401,
      "tamountwithoutvat": 7900.25,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "V700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 2,
  "DocDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "Description": "27.6.2006 - prodej",
  "AccPresetDef_ID": "1003000000",
  "AccDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "Q700000101",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "CurrRate": 1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Amount": 29262,
  "LocalAmount": 29262,
  "VATDocument": true,
  "AmountWithoutVAT": 24589.44,
  "LocalAmountWithoutVAT": 24589.44,
  "VATDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "RoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "DataEntryKind": 1,
  "Shop_ID": "1300000101",
  "POSShift_ID": null,
  "Payments": [
    {
      "coef": 1073741825,
      "currency_id": "0000CZK000",
      "currrate": 1,
      "id": "1100000101",
      "localcoef": 1073741825,
      "localpayment": 29262,
      "localvatamount": 0,
      "localzone_id": null,
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1100000101",
      "payment": 29262,
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "refcurrrate": 1,
      "zone_id": null
    }
  ],
  "IncomeRows": [],
  "StoreDocuments": [
    {
      "document_id": "7E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "3100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    },
    {
      "document_id": "6E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "2100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    },
    {
      "document_id": "5E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "1100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "IncomeRoundingAmount": 0,
  "LocalIncomeRoundingAmount": 0,
  "Note": "Uzávěrka zpracovala 3 účtenek z pokladen.\r\nDo uzávěrky byly zahrnuty všechny dnešní uzavřené účtenky.\r\nDoba zpracování 0:00:01\r\n"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/possummareddocuments?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "Q700000101",
  "AccPresetDef_ID": "1003000000",
  "Amount": 29262,
  "AmountWithoutVAT": 24589.44,
  "Coef": 1073741825,
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CurrRate": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DataEntryKind": 1,
  "Description": "27.6.2006 - prodej",
  "DocDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "V700000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "IncomeRoundingAmount": 0,
  "IncomeRows": [],
  "LocalAmount": 29262,
  "LocalAmountWithoutVAT": 24589.44,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalIncomeRoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "LocalZone_ID": null,
  "Note": "Uzávěrka zpracovala 3 účtenek z pokladen.\r\nDo uzávěrky byly zahrnuty všechny dnešní uzavřené účtenky.\r\nDoba zpracování 0:00:01\r\n",
  "OrdNumber": 2,
  "POSShift_ID": null,
  "Payments": [
    {
      "coef": 1073741825,
      "currency_id": "0000CZK000",
      "currrate": 1,
      "id": "1100000101",
      "localcoef": 1073741825,
      "localpayment": 29262,
      "localvatamount": 0,
      "localzone_id": null,
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1100000101",
      "payment": 29262,
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "refcurrrate": 1,
      "zone_id": null
    }
  ],
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": 1,
  "RoundingAmount": 0,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "6100000101",
      "localtamount": 119,
      "localtamountwithoutvat": 100,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 6,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6100000101",
      "tamount": 119,
      "tamountwithoutvat": 100,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "5100000101",
      "localtamount": 12614,
      "localtamountwithoutvat": 10599.54,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 5,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "tamount": 12614,
      "tamountwithoutvat": 10599.54,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "4100000101",
      "localtamount": 5950,
      "localtamountwithoutvat": 4999.78,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 4,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "tamount": 5950,
      "tamountwithoutvat": 4999.78,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "3100000101",
      "localtamount": 345,
      "localtamountwithoutvat": 289.9,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 3,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "4200000101",
      "tamount": 345,
      "tamountwithoutvat": 289.9,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "2100000101",
      "localtamount": 833,
      "localtamountwithoutvat": 699.97,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "3200000101",
      "tamount": 833,
      "tamountwithoutvat": 699.97,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "1100000101",
      "localtamount": 9401,
      "localtamountwithoutvat": 7900.25,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "2100000101",
      "tamount": 9401,
      "tamountwithoutvat": 7900.25,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    }
  ],
  "Shop_ID": "1300000101",
  "StoreDocuments": [
    {
      "document_id": "7E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "3100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    },
    {
      "document_id": "6E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "2100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    },
    {
      "document_id": "5E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "1100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "VATDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "VATDocument": true,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/possummareddocuments/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "Q700000101",
  "AccPresetDef_ID": "1003000000",
  "Amount": 29262,
  "AmountWithoutVAT": 24589.44,
  "Coef": 1073741825,
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CurrRate": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DataEntryKind": 1,
  "Description": "27.6.2006 - prodej",
  "DocDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "V700000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "IncomeRoundingAmount": 0,
  "IncomeRows": [],
  "LocalAmount": 29262,
  "LocalAmountWithoutVAT": 24589.44,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalIncomeRoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "LocalZone_ID": null,
  "Note": "Uzávěrka zpracovala 3 účtenek z pokladen.\r\nDo uzávěrky byly zahrnuty všechny dnešní uzavřené účtenky.\r\nDoba zpracování 0:00:01\r\n",
  "OrdNumber": 2,
  "POSShift_ID": null,
  "Payments": [
    {
      "coef": 1073741825,
      "currency_id": "0000CZK000",
      "currrate": 1,
      "id": "1100000101",
      "localcoef": 1073741825,
      "localpayment": 29262,
      "localvatamount": 0,
      "localzone_id": null,
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1100000101",
      "payment": 29262,
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "refcurrrate": 1,
      "zone_id": null
    }
  ],
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": 1,
  "RoundingAmount": 0,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "6100000101",
      "localtamount": 119,
      "localtamountwithoutvat": 100,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 6,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6100000101",
      "tamount": 119,
      "tamountwithoutvat": 100,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "5100000101",
      "localtamount": 12614,
      "localtamountwithoutvat": 10599.54,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 5,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "tamount": 12614,
      "tamountwithoutvat": 10599.54,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "4100000101",
      "localtamount": 5950,
      "localtamountwithoutvat": 4999.78,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 4,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "F100000101",
      "tamount": 5950,
      "tamountwithoutvat": 4999.78,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "3100000101",
      "localtamount": 345,
      "localtamountwithoutvat": 289.9,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 3,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "4200000101",
      "tamount": 345,
      "tamountwithoutvat": 289.9,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "2100000101",
      "localtamount": 833,
      "localtamountwithoutvat": 699.97,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "3200000101",
      "tamount": 833,
      "tamountwithoutvat": 699.97,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "id": "1100000101",
      "localtamount": 9401,
      "localtamountwithoutvat": 7900.25,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "rowkind": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "2100000101",
      "tamount": 9401,
      "tamountwithoutvat": 7900.25,
      "text": "",
      "unitrate": 1,
      "vatindex_id": "3400000000",
      "vatrate": 19,
      "vatrate_id": "01900X0000"
    }
  ],
  "Shop_ID": "1300000101",
  "StoreDocuments": [
    {
      "document_id": "7E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "3100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    },
    {
      "document_id": "6E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "2100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    },
    {
      "document_id": "5E00000101",
      "documenttype": "21",
      "id": "1100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101"
    }
  ],
  "VATDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
  "VATDocument": true,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/possummareddocuments/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "possummareddocuments",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "Q700000101",
          "AccPresetDef_ID": "1003000000",
          "Amount": 29262,
          "AmountWithoutVAT": 24589.44,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 1,
          "Description": "27.6.2006 - prodej",
          "DocDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "V700000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "IncomeRoundingAmount": 0,
          "IncomeRows": [],
          "LocalAmount": 29262,
          "LocalAmountWithoutVAT": 24589.44,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalIncomeRoundingAmount": 0,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "Note": "Uzávěrka zpracovala 3 účtenek z pokladen.\r\nDo uzávěrky byly zahrnuty všechny dnešní uzavřené účtenky.\r\nDoba zpracování 0:00:01\r\n",
          "OrdNumber": 2,
          "POSShift_ID": null,
          "Payments": [
            {
              "coef": 1073741825,
              "currency_id": "0000CZK000",
              "currrate": 1,
              "id": "1100000101",
              "localcoef": 1073741825,
              "localpayment": 29262,
              "localvatamount": 0,
              "localzone_id": null,
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1100000101",
              "payment": 29262,
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "refcurrrate": 1,
              "zone_id": null
            }
          ],
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "6100000101",
              "localtamount": 119,
              "localtamountwithoutvat": 100,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 6,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6100000101",
              "tamount": 119,
              "tamountwithoutvat": 100,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "5100000101",
              "localtamount": 12614,
              "localtamountwithoutvat": 10599.54,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 5,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "tamount": 12614,
              "tamountwithoutvat": 10599.54,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "4100000101",
              "localtamount": 5950,
              "localtamountwithoutvat": 4999.78,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 4,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "tamount": 5950,
              "tamountwithoutvat": 4999.78,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "3100000101",
              "localtamount": 345,
              "localtamountwithoutvat": 289.9,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 3,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "4200000101",
              "tamount": 345,
              "tamountwithoutvat": 289.9,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "2100000101",
              "localtamount": 833,
              "localtamountwithoutvat": 699.97,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "3200000101",
              "tamount": 833,
              "tamountwithoutvat": 699.97,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "1100000101",
              "localtamount": 9401,
              "localtamountwithoutvat": 7900.25,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "2100000101",
              "tamount": 9401,
              "tamountwithoutvat": 7900.25,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            }
          ],
          "Shop_ID": "1300000101",
          "StoreDocuments": [
            {
              "document_id": "7E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "3100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            },
            {
              "document_id": "6E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "2100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            },
            {
              "document_id": "5E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "1100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "VATDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": true,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "possummareddocuments",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "Q700000101",
          "AccPresetDef_ID": "1003000000",
          "Amount": 29262,
          "AmountWithoutVAT": 24589.44,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 1,
          "Description": "27.6.2006 - prodej",
          "DocDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "V700000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "IncomeRoundingAmount": 0,
          "IncomeRows": [],
          "LocalAmount": 29262,
          "LocalAmountWithoutVAT": 24589.44,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalIncomeRoundingAmount": 0,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "Note": "Uzávěrka zpracovala 3 účtenek z pokladen.\r\nDo uzávěrky byly zahrnuty všechny dnešní uzavřené účtenky.\r\nDoba zpracování 0:00:01\r\n",
          "OrdNumber": 2,
          "POSShift_ID": null,
          "Payments": [
            {
              "coef": 1073741825,
              "currency_id": "0000CZK000",
              "currrate": 1,
              "id": "1100000101",
              "localcoef": 1073741825,
              "localpayment": 29262,
              "localvatamount": 0,
              "localzone_id": null,
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1100000101",
              "payment": 29262,
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "refcurrrate": 1,
              "zone_id": null
            }
          ],
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "6100000101",
              "localtamount": 119,
              "localtamountwithoutvat": 100,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 6,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6100000101",
              "tamount": 119,
              "tamountwithoutvat": 100,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "5100000101",
              "localtamount": 12614,
              "localtamountwithoutvat": 10599.54,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 5,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "tamount": 12614,
              "tamountwithoutvat": 10599.54,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "4100000101",
              "localtamount": 5950,
              "localtamountwithoutvat": 4999.78,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 4,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "tamount": 5950,
              "tamountwithoutvat": 4999.78,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "3100000101",
              "localtamount": 345,
              "localtamountwithoutvat": 289.9,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 3,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "4200000101",
              "tamount": 345,
              "tamountwithoutvat": 289.9,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "2100000101",
              "localtamount": 833,
              "localtamountwithoutvat": 699.97,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "3200000101",
              "tamount": 833,
              "tamountwithoutvat": 699.97,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "1100000101",
              "localtamount": 9401,
              "localtamountwithoutvat": 7900.25,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "2100000101",
              "tamount": 9401,
              "tamountwithoutvat": 7900.25,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            }
          ],
          "Shop_ID": "1300000101",
          "StoreDocuments": [
            {
              "document_id": "7E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "3100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            },
            {
              "document_id": "6E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "2100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            },
            {
              "document_id": "5E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "1100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "VATDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": true,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "possummareddocuments",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "Q700000101",
          "AccPresetDef_ID": "1003000000",
          "Amount": 29262,
          "AmountWithoutVAT": 24589.44,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 1,
          "Description": "27.6.2006 - prodej",
          "DocDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "V700000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "IncomeRoundingAmount": 0,
          "IncomeRows": [],
          "LocalAmount": 29262,
          "LocalAmountWithoutVAT": 24589.44,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalIncomeRoundingAmount": 0,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "Note": "Uzávěrka zpracovala 3 účtenek z pokladen.\r\nDo uzávěrky byly zahrnuty všechny dnešní uzavřené účtenky.\r\nDoba zpracování 0:00:01\r\n",
          "OrdNumber": 2,
          "POSShift_ID": null,
          "Payments": [
            {
              "coef": 1073741825,
              "currency_id": "0000CZK000",
              "currrate": 1,
              "id": "1100000101",
              "localcoef": 1073741825,
              "localpayment": 29262,
              "localvatamount": 0,
              "localzone_id": null,
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1100000101",
              "payment": 29262,
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "refcurrrate": 1,
              "zone_id": null
            }
          ],
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "6100000101",
              "localtamount": 119,
              "localtamountwithoutvat": 100,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 6,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6100000101",
              "tamount": 119,
              "tamountwithoutvat": 100,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "5100000101",
              "localtamount": 12614,
              "localtamountwithoutvat": 10599.54,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 5,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "tamount": 12614,
              "tamountwithoutvat": 10599.54,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "4100000101",
              "localtamount": 5950,
              "localtamountwithoutvat": 4999.78,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 4,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "tamount": 5950,
              "tamountwithoutvat": 4999.78,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "3100000101",
              "localtamount": 345,
              "localtamountwithoutvat": 289.9,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 3,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "4200000101",
              "tamount": 345,
              "tamountwithoutvat": 289.9,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "2100000101",
              "localtamount": 833,
              "localtamountwithoutvat": 699.97,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "3200000101",
              "tamount": 833,
              "tamountwithoutvat": 699.97,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "1100000101",
              "localtamount": 9401,
              "localtamountwithoutvat": 7900.25,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "2100000101",
              "tamount": 9401,
              "tamountwithoutvat": 7900.25,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            }
          ],
          "Shop_ID": "1300000101",
          "StoreDocuments": [
            {
              "document_id": "7E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "3100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            },
            {
              "document_id": "6E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "2100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            },
            {
              "document_id": "5E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "1100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "VATDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": true,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "possummareddocuments",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "Q700000101",
          "AccPresetDef_ID": "1003000000",
          "Amount": 29262,
          "AmountWithoutVAT": 24589.44,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 1,
          "Description": "27.6.2006 - prodej",
          "DocDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "V700000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "IncomeRoundingAmount": 0,
          "IncomeRows": [],
          "LocalAmount": 29262,
          "LocalAmountWithoutVAT": 24589.44,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalIncomeRoundingAmount": 0,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "Note": "Uzávěrka zpracovala 3 účtenek z pokladen.\r\nDo uzávěrky byly zahrnuty všechny dnešní uzavřené účtenky.\r\nDoba zpracování 0:00:01\r\n",
          "OrdNumber": 2,
          "POSShift_ID": null,
          "Payments": [
            {
              "coef": 1073741825,
              "currency_id": "0000CZK000",
              "currrate": 1,
              "id": "1100000101",
              "localcoef": 1073741825,
              "localpayment": 29262,
              "localvatamount": 0,
              "localzone_id": null,
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1100000101",
              "payment": 29262,
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "refcurrrate": 1,
              "zone_id": null
            }
          ],
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "6100000101",
              "localtamount": 119,
              "localtamountwithoutvat": 100,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 6,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6100000101",
              "tamount": 119,
              "tamountwithoutvat": 100,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "5100000101",
              "localtamount": 12614,
              "localtamountwithoutvat": 10599.54,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 5,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "tamount": 12614,
              "tamountwithoutvat": 10599.54,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "4100000101",
              "localtamount": 5950,
              "localtamountwithoutvat": 4999.78,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 4,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "F100000101",
              "tamount": 5950,
              "tamountwithoutvat": 4999.78,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "3100000101",
              "localtamount": 345,
              "localtamountwithoutvat": 289.9,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 3,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "4200000101",
              "tamount": 345,
              "tamountwithoutvat": 289.9,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "2100000101",
              "localtamount": 833,
              "localtamountwithoutvat": 699.97,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "3200000101",
              "tamount": 833,
              "tamountwithoutvat": 699.97,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "id": "1100000101",
              "localtamount": 9401,
              "localtamountwithoutvat": 7900.25,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "rowkind": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "2100000101",
              "tamount": 9401,
              "tamountwithoutvat": 7900.25,
              "text": "",
              "unitrate": 1,
              "vatindex_id": "3400000000",
              "vatrate": 19,
              "vatrate_id": "01900X0000"
            }
          ],
          "Shop_ID": "1300000101",
          "StoreDocuments": [
            {
              "document_id": "7E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "3100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            },
            {
              "document_id": "6E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "2100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            },
            {
              "document_id": "5E00000101",
              "documenttype": "21",
              "id": "1100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101"
            }
          ],
          "VATDate$DATE": "2006-06-26T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": true,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "possummareddocuments",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "possummareddocuments",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "possummareddocuments",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "possummareddocuments",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "possummareddocuments",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}