Úkol a školení

GET

/wagenotices

Získá kolekci BO Úkol a školení

GET

/wagenotices/{id}

Získá konkrétní BO Úkol a školení

POST

/wagenotices

Vytvoří nový BO Úkol a školení a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wagenotices/{id}

Provede aktualizaci BO Úkol a školení a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wagenotices/{id}

Smaže BO Úkol a školení na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

DeadLine$DATE string

Termín, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

FixedDate boolean

Pevné datum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

NoticeText string (100)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (wagenotice) relace

Zdrojový úkol; ID objektu Úkol a školení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PeriodLength integer

Délka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

PeriodType integer

Typ opakování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Repeated boolean

Opakovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

RepetitionDay integer

Den opakování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

RepetitionMonth integer

Měsíc opakování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Rows array (wagenoticeemployee) relace

Řádky; kolekce BO Související zaměstnanec, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TaskClosed boolean

Vyřešeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

TaskClosedDate$DATE string

Datum vyřešení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

TaskOwnerRole_ID string (securityrole) relace

Role řešitele; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TaskOwner_ID string (securityuser) relace

Řešitel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

WageNoticeType_ID string (wagenoticetype) relace

Druh úkolu; ID objektu Typ úkolu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ParentText string (200)

Popis zdrojového úkolu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices/{id}
Response
{
  "DeadLine$DATE": null,
  "FixedDate": null,
  "ID": null,
  "NoticeText": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "PeriodLength": null,
  "PeriodType": null,
  "Repeated": null,
  "RepetitionDay": null,
  "RepetitionMonth": null,
  "Rows": null,
  "TaskClosed": null,
  "TaskClosedDate$DATE": null,
  "TaskOwnerRole_ID": null,
  "TaskOwner_ID": null,
  "WageNoticeType_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wagenotices", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices/query
{"take": "1"}
Response
{
  "DeadLine$DATE": null,
  "FixedDate": null,
  "ID": null,
  "NoticeText": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "PeriodLength": null,
  "PeriodType": null,
  "Repeated": null,
  "RepetitionDay": null,
  "RepetitionMonth": null,
  "Rows": null,
  "TaskClosed": null,
  "TaskClosedDate$DATE": null,
  "TaskOwnerRole_ID": null,
  "TaskOwner_ID": null,
  "WageNoticeType_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices?select=id
Body
{
  "DeadLine$DATE": null,
  "FixedDate": null,
  "NoticeText": null,
  "Parent_ID": null,
  "PeriodLength": null,
  "PeriodType": null,
  "Repeated": null,
  "RepetitionDay": null,
  "RepetitionMonth": null,
  "Rows": null,
  "TaskClosed": null,
  "TaskClosedDate$DATE": null,
  "TaskOwnerRole_ID": null,
  "TaskOwner_ID": null,
  "WageNoticeType_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices/{id}?select=id
Body
{
  "DeadLine$DATE": null,
  "FixedDate": null,
  "NoticeText": null,
  "Parent_ID": null,
  "PeriodLength": null,
  "PeriodType": null,
  "Repeated": null,
  "RepetitionDay": null,
  "RepetitionMonth": null,
  "Rows": null,
  "TaskClosed": null,
  "TaskClosedDate$DATE": null,
  "TaskOwnerRole_ID": null,
  "TaskOwner_ID": null,
  "WageNoticeType_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagenotices",
        "object_data": {
          "DeadLine$DATE": null,
          "FixedDate": null,
          "NoticeText": null,
          "Parent_ID": null,
          "PeriodLength": null,
          "PeriodType": null,
          "Repeated": null,
          "RepetitionDay": null,
          "RepetitionMonth": null,
          "Rows": null,
          "TaskClosed": null,
          "TaskClosedDate$DATE": null,
          "TaskOwnerRole_ID": null,
          "TaskOwner_ID": null,
          "WageNoticeType_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagenotices",
        "object_data": {
          "DeadLine$DATE": null,
          "FixedDate": null,
          "NoticeText": null,
          "Parent_ID": null,
          "PeriodLength": null,
          "PeriodType": null,
          "Repeated": null,
          "RepetitionDay": null,
          "RepetitionMonth": null,
          "Rows": null,
          "TaskClosed": null,
          "TaskClosedDate$DATE": null,
          "TaskOwnerRole_ID": null,
          "TaskOwner_ID": null,
          "WageNoticeType_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagenotices",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "DeadLine$DATE": null,
          "FixedDate": null,
          "NoticeText": null,
          "Parent_ID": null,
          "PeriodLength": null,
          "PeriodType": null,
          "Repeated": null,
          "RepetitionDay": null,
          "RepetitionMonth": null,
          "Rows": null,
          "TaskClosed": null,
          "TaskClosedDate$DATE": null,
          "TaskOwnerRole_ID": null,
          "TaskOwner_ID": null,
          "WageNoticeType_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagenotices",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "DeadLine$DATE": null,
          "FixedDate": null,
          "NoticeText": null,
          "Parent_ID": null,
          "PeriodLength": null,
          "PeriodType": null,
          "Repeated": null,
          "RepetitionDay": null,
          "RepetitionMonth": null,
          "Rows": null,
          "TaskClosed": null,
          "TaskClosedDate$DATE": null,
          "TaskOwnerRole_ID": null,
          "TaskOwner_ID": null,
          "WageNoticeType_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagenotices",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagenotices",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wagenotices",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wagenotices",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wagenotices",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}