Odeslaná pošta

GET

/pdmissueddocs

Získá kolekci BO Odeslaná pošta

GET

/pdmissueddocs/{id}

Získá konkrétní BO Odeslaná pošta

POST

/pdmissueddocs

Vytvoří nový BO Odeslaná pošta a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pdmissueddocs/{id}

Provede aktualizaci BO Odeslaná pošta a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pdmissueddocs/{id}

Smaže BO Odeslaná pošta na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Celková částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

BankAccount_ID string (bankaccount) relace

Vlastní bankovní účet; ID objektu Bankovní účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CashOnDelivery number

Dobírečné, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosingIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Closing_ID string (pdmclosing) relace

Uzávěrka; ID objektu Uzávěrka pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konstantní symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (100)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExportNumber integer

Pořadí exportu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FirmBankAccount_ID string (firmbankaccount) relace

Cizí bankovní účet; ID objektu Bankovní účet firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InsuredValue number

Cena zásilky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

IssuedContent_ID string (pdmissuedcontenttype) relace

Typ obsahu; ID objektu Typy obsahů odeslané pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LongestSide number

Nejdelší strana, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Multiplicator integer

Počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PostNumber string (60)

Podací číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PostProvider_ID string (pdmpostprovider) relace

Poštovní poskytovatel; ID objektu Poskytovatel poštovních služeb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Postage number

Poštovné/ks, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PostageInCash boolean

Placeno v hotovosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceList_ID string (pdmpricelist) relace

Ceník; ID objektu Ceník pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintQueueNumber string (30)

Přidělené číslo z číselné řady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ReceivedDoc_ID string (pdmreceiveddoc) relace

Došlá pošta; ID objektu Došlá pošta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (pdmissueddocrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek odeslané pošty, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Sender_ID string (pdmuser) relace

Odesílatel pošty; ID objektu Uživatel modulu evidence pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetAddressType integer

Typ adresy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetAddress_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VarSymbol string (10)

Variabilní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Weight number

Hmotnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WeightUnit integer

Hmotnostní jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ForceCalculateAmount boolean

Vynucení přepočetu poštovného

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

ServiceTypesString string (100)

Služby pošty textově, pouze pro čtení

SourceCLSID string (26)

Typ dokladu pro připojení

Source_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Doklad pro připojení; ID objektu Dokument

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissueddocs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissueddocs/{id}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [],
  "DocQueue_ID": "R700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "J000000101",
  "Description": "",
  "Amount": 60,
  "FirmOffice_ID": "J000000101",
  "Person_ID": null,
  "Note": "",
  "Sender_ID": "3000000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "PostProvider_ID": "1000000000",
  "IssuedContent_ID": "O000000000",
  "InsuredValue": 0,
  "Postage": 60,
  "PostNumber": "",
  "ClosingIndex": 0,
  "ExportNumber": 0,
  "PrintQueueNumber": "",
  "Weight": 1.5,
  "WeightUnit": 1,
  "ReceivedDoc_ID": null,
  "Multiplicator": 1,
  "PriceList_ID": "3100000000",
  "TargetAddressType": 0,
  "TargetAddress_ID": "WD00000101",
  "Closing_ID": null,
  "CashOnDelivery": 100,
  "PostageInCash": false,
  "BankAccount_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "VarSymbol": "",
  "FirmBankAccount_ID": null,
  "LongestSide": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pdmissueddocs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissueddocs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [],
  "DocQueue_ID": "R700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "J000000101",
  "Description": "",
  "Amount": 60,
  "FirmOffice_ID": "J000000101",
  "Person_ID": null,
  "Note": "",
  "Sender_ID": "3000000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "PostProvider_ID": "1000000000",
  "IssuedContent_ID": "O000000000",
  "InsuredValue": 0,
  "Postage": 60,
  "PostNumber": "",
  "ClosingIndex": 0,
  "ExportNumber": 0,
  "PrintQueueNumber": "",
  "Weight": 1.5,
  "WeightUnit": 1,
  "ReceivedDoc_ID": null,
  "Multiplicator": 1,
  "PriceList_ID": "3100000000",
  "TargetAddressType": 0,
  "TargetAddress_ID": "WD00000101",
  "Closing_ID": null,
  "CashOnDelivery": 100,
  "PostageInCash": false,
  "BankAccount_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "VarSymbol": "",
  "FirmBankAccount_ID": null,
  "LongestSide": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissueddocs?select=id
Body
{
  "Amount": 60,
  "BankAccount_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CashOnDelivery": 100,
  "ClosingIndex": 0,
  "Closing_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "R700000101",
  "ExportNumber": 0,
  "FirmBankAccount_ID": null,
  "FirmOffice_ID": "J000000101",
  "Firm_ID": "J000000101",
  "InsuredValue": 0,
  "IssuedContent_ID": "O000000000",
  "LongestSide": 0,
  "Multiplicator": 1,
  "Note": "",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "PostNumber": "",
  "PostProvider_ID": "1000000000",
  "Postage": 60,
  "PostageInCash": false,
  "PriceList_ID": "3100000000",
  "PrintQueueNumber": "",
  "ReceivedDoc_ID": null,
  "Rows": [],
  "Sender_ID": "3000000101",
  "TargetAddressType": 0,
  "VarSymbol": "",
  "Weight": 1.5,
  "WeightUnit": 1
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissueddocs/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": 60,
  "BankAccount_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CashOnDelivery": 100,
  "ClosingIndex": 0,
  "Closing_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "R700000101",
  "ExportNumber": 0,
  "FirmBankAccount_ID": null,
  "FirmOffice_ID": "J000000101",
  "Firm_ID": "J000000101",
  "InsuredValue": 0,
  "IssuedContent_ID": "O000000000",
  "LongestSide": 0,
  "Multiplicator": 1,
  "Note": "",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "PostNumber": "",
  "PostProvider_ID": "1000000000",
  "Postage": 60,
  "PostageInCash": false,
  "PriceList_ID": "3100000000",
  "PrintQueueNumber": "",
  "ReceivedDoc_ID": null,
  "Rows": [],
  "Sender_ID": "3000000101",
  "TargetAddressType": 0,
  "VarSymbol": "",
  "Weight": 1.5,
  "WeightUnit": 1
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissueddocs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmissueddocs",
        "object_data": {
          "Amount": 60,
          "BankAccount_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CashOnDelivery": 100,
          "ClosingIndex": 0,
          "Closing_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "R700000101",
          "ExportNumber": 0,
          "FirmBankAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": "J000000101",
          "Firm_ID": "J000000101",
          "InsuredValue": 0,
          "IssuedContent_ID": "O000000000",
          "LongestSide": 0,
          "Multiplicator": 1,
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PostNumber": "",
          "PostProvider_ID": "1000000000",
          "Postage": 60,
          "PostageInCash": false,
          "PriceList_ID": "3100000000",
          "PrintQueueNumber": "",
          "ReceivedDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "Sender_ID": "3000000101",
          "TargetAddressType": 0,
          "VarSymbol": "",
          "Weight": 1.5,
          "WeightUnit": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmissueddocs",
        "object_data": {
          "Amount": 60,
          "BankAccount_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CashOnDelivery": 100,
          "ClosingIndex": 0,
          "Closing_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "R700000101",
          "ExportNumber": 0,
          "FirmBankAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": "J000000101",
          "Firm_ID": "J000000101",
          "InsuredValue": 0,
          "IssuedContent_ID": "O000000000",
          "LongestSide": 0,
          "Multiplicator": 1,
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PostNumber": "",
          "PostProvider_ID": "1000000000",
          "Postage": 60,
          "PostageInCash": false,
          "PriceList_ID": "3100000000",
          "PrintQueueNumber": "",
          "ReceivedDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "Sender_ID": "3000000101",
          "TargetAddressType": 0,
          "VarSymbol": "",
          "Weight": 1.5,
          "WeightUnit": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmissueddocs",
        "obj_id": "2100000100",
        "object_data": {
          "Amount": 60,
          "BankAccount_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CashOnDelivery": 100,
          "ClosingIndex": 0,
          "Closing_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "R700000101",
          "ExportNumber": 0,
          "FirmBankAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": "J000000101",
          "Firm_ID": "J000000101",
          "InsuredValue": 0,
          "IssuedContent_ID": "O000000000",
          "LongestSide": 0,
          "Multiplicator": 1,
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PostNumber": "",
          "PostProvider_ID": "1000000000",
          "Postage": 60,
          "PostageInCash": false,
          "PriceList_ID": "3100000000",
          "PrintQueueNumber": "",
          "ReceivedDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "Sender_ID": "3000000101",
          "TargetAddressType": 0,
          "VarSymbol": "",
          "Weight": 1.5,
          "WeightUnit": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmissueddocs",
        "obj_id": "2100000101",
        "object_data": {
          "Amount": 60,
          "BankAccount_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CashOnDelivery": 100,
          "ClosingIndex": 0,
          "Closing_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "R700000101",
          "ExportNumber": 0,
          "FirmBankAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": "J000000101",
          "Firm_ID": "J000000101",
          "InsuredValue": 0,
          "IssuedContent_ID": "O000000000",
          "LongestSide": 0,
          "Multiplicator": 1,
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PostNumber": "",
          "PostProvider_ID": "1000000000",
          "Postage": 60,
          "PostageInCash": false,
          "PriceList_ID": "3100000000",
          "PrintQueueNumber": "",
          "ReceivedDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "Sender_ID": "3000000101",
          "TargetAddressType": 0,
          "VarSymbol": "",
          "Weight": 1.5,
          "WeightUnit": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmissueddocs",
        "obj_id": "2100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmissueddocs",
        "obj_id": "2100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pdmissueddocs",
        "obj_id": "2100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pdmissueddocs",
        "obj_id": "2100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pdmissueddocs",
        "obj_id": "2100000104"
      }
    }
  ]
}