Varianta kapacitního plánu

GET

/crpplanvariants

Získá kolekci BO Varianta kapacitního plánu

GET

/crpplanvariants/{id}

Získá konkrétní BO Varianta kapacitního plánu

POST

/crpplanvariants

Vytvoří nový BO Varianta kapacitního plánu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crpplanvariants/{id}

Provede aktualizaci BO Varianta kapacitního plánu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crpplanvariants/{id}

Smaže BO Varianta kapacitního plánu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsMajor boolean

Hlavní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsTemporary boolean

Dočasná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LockedBy_ID string (securityuser) relace

Zamknul; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (150)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ParentVariantOID string (10)

ID zdrojové varianty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SavedItemsCount integer

Počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

UpdatedDate$DATE string

Datum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

User_ID string (securityuser) relace

Vlastník; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VisibilityKind integer

Viditelnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants/{id}
Response
{
  "Code": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "ID": null,
  "IsMajor": null,
  "IsTemporary": null,
  "LockedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "ParentVariantOID": null,
  "SavedItemsCount": null,
  "UpdatedDate$DATE": null,
  "User_ID": null,
  "VisibilityKind": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crpplanvariants", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Code": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "ID": null,
  "IsMajor": null,
  "IsTemporary": null,
  "LockedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "ParentVariantOID": null,
  "SavedItemsCount": null,
  "UpdatedDate$DATE": null,
  "User_ID": null,
  "VisibilityKind": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants?select=id
Body
{
  "Code": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "IsMajor": null,
  "IsTemporary": null,
  "LockedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "ParentVariantOID": null,
  "SavedItemsCount": null,
  "UpdatedDate$DATE": null,
  "User_ID": null,
  "VisibilityKind": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants/{id}?select=id
Body
{
  "Code": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "IsMajor": null,
  "IsTemporary": null,
  "LockedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "ParentVariantOID": null,
  "SavedItemsCount": null,
  "UpdatedDate$DATE": null,
  "User_ID": null,
  "VisibilityKind": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "IsMajor": null,
          "IsTemporary": null,
          "LockedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "ParentVariantOID": null,
          "SavedItemsCount": null,
          "UpdatedDate$DATE": null,
          "User_ID": null,
          "VisibilityKind": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "IsMajor": null,
          "IsTemporary": null,
          "LockedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "ParentVariantOID": null,
          "SavedItemsCount": null,
          "UpdatedDate$DATE": null,
          "User_ID": null,
          "VisibilityKind": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "IsMajor": null,
          "IsTemporary": null,
          "LockedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "ParentVariantOID": null,
          "SavedItemsCount": null,
          "UpdatedDate$DATE": null,
          "User_ID": null,
          "VisibilityKind": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Code": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "IsMajor": null,
          "IsTemporary": null,
          "LockedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "ParentVariantOID": null,
          "SavedItemsCount": null,
          "UpdatedDate$DATE": null,
          "User_ID": null,
          "VisibilityKind": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}