Varianta kapacitního plánu

GET

/crpplanvariants

Získá kolekci BO Varianta kapacitního plánu

GET

/crpplanvariants/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Varianta kapacitního plánu

GET

/crpplanvariants/views/{view}

Získá pohled nad BO Varianta kapacitního plánu

GET

/crpplanvariants/{id}

Získá daný BO Varianta kapacitního plánu

GET

/crpplanvariants/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Varianta kapacitního plánu

GET

/crpplanvariants/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Varianta kapacitního plánu aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/crpplanvariants/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Varianta kapacitního plánu

POST

/crpplanvariants

Vytvoří nový BO Varianta kapacitního plánu

POST

/crpplanvariants/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Varianta kapacitního plánu

PUT

/crpplanvariants/{id}

Modifikuje daný BO Varianta kapacitního plánu

PUT

/crpplanvariants/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Varianta kapacitního plánu

PUT

/crpplanvariants/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Varianta kapacitního plánu

DELETE

/crpplanvariants/{id}

Smaže BO Varianta kapacitního plánu

Metadata - Perzistentní položky

code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

correctedby_id string (securityuser) relace

Opravil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

createdby_id string (securityuser) relace

Vytvořil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ismajor boolean

Hlavní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

istemporary boolean

Dočasná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

lockedby_id string (securityuser) relace

Zamknul, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

name string (150)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

parentvariantoid string (10)

ID zdrojové varianty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

saveditemscount integer

Počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

updateddate$date string

Datum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

user_id string (securityuser) relace

Vlastník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

visibilitykind integer

Viditelnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants/{id}
Response
{
  "code": null,
  "correctedby_id": null,
  "createdby_id": null,
  "ismajor": null,
  "istemporary": null,
  "lockedby_id": null,
  "name": null,
  "objversion": null,
  "parentvariantoid": null,
  "saveditemscount": null,
  "updateddate$date": null,
  "user_id": null,
  "visibilitykind": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crpplanvariants", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants/query
{"take": "1"}
Response
{
  "code": null,
  "correctedby_id": null,
  "createdby_id": null,
  "ismajor": null,
  "istemporary": null,
  "lockedby_id": null,
  "name": null,
  "objversion": null,
  "parentvariantoid": null,
  "saveditemscount": null,
  "updateddate$date": null,
  "user_id": null,
  "visibilitykind": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants?select=id
Body
{
  "code": null,
  "correctedby_id": null,
  "createdby_id": null,
  "ismajor": null,
  "istemporary": null,
  "lockedby_id": null,
  "name": null,
  "parentvariantoid": null,
  "saveditemscount": null,
  "updateddate$date": null,
  "user_id": null,
  "visibilitykind": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants/{id}?select=id
Body
{
  "code": null,
  "correctedby_id": null,
  "createdby_id": null,
  "ismajor": null,
  "istemporary": null,
  "lockedby_id": null,
  "name": null,
  "parentvariantoid": null,
  "saveditemscount": null,
  "updateddate$date": null,
  "user_id": null,
  "visibilitykind": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crpplanvariants/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "object_data": {
          "code": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": null,
          "ismajor": null,
          "istemporary": null,
          "lockedby_id": null,
          "name": null,
          "parentvariantoid": null,
          "saveditemscount": null,
          "updateddate$date": null,
          "user_id": null,
          "visibilitykind": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "object_data": {
          "code": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": null,
          "ismajor": null,
          "istemporary": null,
          "lockedby_id": null,
          "name": null,
          "parentvariantoid": null,
          "saveditemscount": null,
          "updateddate$date": null,
          "user_id": null,
          "visibilitykind": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "code": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": null,
          "ismajor": null,
          "istemporary": null,
          "lockedby_id": null,
          "name": null,
          "parentvariantoid": null,
          "saveditemscount": null,
          "updateddate$date": null,
          "user_id": null,
          "visibilitykind": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "code": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": null,
          "ismajor": null,
          "istemporary": null,
          "lockedby_id": null,
          "name": null,
          "parentvariantoid": null,
          "saveditemscount": null,
          "updateddate$date": null,
          "user_id": null,
          "visibilitykind": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crpplanvariants",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}