Záznam o insolvenci osoby

GET

/personinsolvencyrecords

Získá kolekci BO Záznam o insolvenci osoby

GET

/personinsolvencyrecords/{id}

Získá konkrétní BO Záznam o insolvenci osoby

POST

/personinsolvencyrecords

Vytvoří nový BO Záznam o insolvenci osoby a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/personinsolvencyrecords/{id}

Provede aktualizaci BO Záznam o insolvenci osoby a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/personinsolvencyrecords/{id}

Smaže BO Záznam o insolvenci osoby na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BirthNumber string (20)

Rodné číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CourtFileNr string (20)

Číslo spisu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CourtNr integer

Číslo senátu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastCheckDateTime$DATE string

Datum a čas posledního ověření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastCheckMessage string (500)

Zpráva z provedeného ověření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PersonAddress string (200)

Adresa osoby v IR, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PersonName string (150)

Jméno osoby v IR, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProcessDetailURL string (150)

URL detailu konkursu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProcessStatus integer

Stav konkursu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ProcessStatusAsText string (100)

Stav konkursu - text

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/personinsolvencyrecords?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/personinsolvencyrecords/{id}
Response
{
  "BirthNumber": null,
  "CourtFileNr": null,
  "CourtNr": null,
  "ID": null,
  "LastCheckDateTime$DATE": null,
  "LastCheckMessage": null,
  "ObjVersion": null,
  "PersonAddress": null,
  "PersonName": null,
  "Person_ID": null,
  "ProcessDetailURL": null,
  "ProcessStatus": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "personinsolvencyrecords", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/personinsolvencyrecords/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BirthNumber": null,
  "CourtFileNr": null,
  "CourtNr": null,
  "ID": null,
  "LastCheckDateTime$DATE": null,
  "LastCheckMessage": null,
  "ObjVersion": null,
  "PersonAddress": null,
  "PersonName": null,
  "Person_ID": null,
  "ProcessDetailURL": null,
  "ProcessStatus": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/personinsolvencyrecords?select=id
Body
{
  "BirthNumber": null,
  "CourtFileNr": null,
  "CourtNr": null,
  "LastCheckDateTime$DATE": null,
  "LastCheckMessage": null,
  "PersonAddress": null,
  "PersonName": null,
  "Person_ID": null,
  "ProcessDetailURL": null,
  "ProcessStatus": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/personinsolvencyrecords/{id}?select=id
Body
{
  "BirthNumber": null,
  "CourtFileNr": null,
  "CourtNr": null,
  "LastCheckDateTime$DATE": null,
  "LastCheckMessage": null,
  "PersonAddress": null,
  "PersonName": null,
  "Person_ID": null,
  "ProcessDetailURL": null,
  "ProcessStatus": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/personinsolvencyrecords/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "personinsolvencyrecords",
        "object_data": {
          "BirthNumber": null,
          "CourtFileNr": null,
          "CourtNr": null,
          "LastCheckDateTime$DATE": null,
          "LastCheckMessage": null,
          "PersonAddress": null,
          "PersonName": null,
          "Person_ID": null,
          "ProcessDetailURL": null,
          "ProcessStatus": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "personinsolvencyrecords",
        "object_data": {
          "BirthNumber": null,
          "CourtFileNr": null,
          "CourtNr": null,
          "LastCheckDateTime$DATE": null,
          "LastCheckMessage": null,
          "PersonAddress": null,
          "PersonName": null,
          "Person_ID": null,
          "ProcessDetailURL": null,
          "ProcessStatus": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "personinsolvencyrecords",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BirthNumber": null,
          "CourtFileNr": null,
          "CourtNr": null,
          "LastCheckDateTime$DATE": null,
          "LastCheckMessage": null,
          "PersonAddress": null,
          "PersonName": null,
          "Person_ID": null,
          "ProcessDetailURL": null,
          "ProcessStatus": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "personinsolvencyrecords",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BirthNumber": null,
          "CourtFileNr": null,
          "CourtNr": null,
          "LastCheckDateTime$DATE": null,
          "LastCheckMessage": null,
          "PersonAddress": null,
          "PersonName": null,
          "Person_ID": null,
          "ProcessDetailURL": null,
          "ProcessStatus": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "personinsolvencyrecords",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "personinsolvencyrecords",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "personinsolvencyrecords",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "personinsolvencyrecords",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "personinsolvencyrecords",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}