Výrobní úloha

GET

/productiontasks

Získá kolekci BO Výrobní úloha

GET

/productiontasks/{id}

Získá konkrétní BO Výrobní úloha

POST

/productiontasks

Vytvoří nový BO Výrobní úloha a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/productiontasks/{id}

Provede aktualizaci BO Výrobní úloha a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/productiontasks/{id}

Smaže BO Výrobní úloha na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DeadLine$DATE string

Termín, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Ordnumber integer

Číslo dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OwnerType integer

Typ vlastníka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlannedQuantity number

Plánováno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Přijato výrobků, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (productiontaskrow) relace

Řádky; kolekce BO Výrobní úloha - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skl. karta výrobku; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad výrobku; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Text string (30)

Text, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/productiontasks?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/productiontasks/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "material_id": "I600000101",
      "materialquantity": 0.2,
      "materialrow_id": "EJ00000101",
      "objversion": 0,
      "parent_id": "1000000101",
      "product_id": "W600000101",
      "productrow_id": "HJ00000101"
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "W600000101",
  "Store_ID": "3300000101",
  "PlannedQuantity": 5,
  "DeadLine$DATE": null,
  "Quantity": 5,
  "DocQueue_ID": "4A00000101",
  "Period_ID": "6200000101",
  "Ordnumber": 0,
  "Text": "Bez čísla - 801 Becherovka 4cl",
  "OwnerType": 3,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "productiontasks", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/productiontasks/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "material_id": "I600000101",
      "materialquantity": 0.2,
      "materialrow_id": "EJ00000101",
      "objversion": 0,
      "parent_id": "1000000101",
      "product_id": "W600000101",
      "productrow_id": "HJ00000101"
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "W600000101",
  "Store_ID": "3300000101",
  "PlannedQuantity": 5,
  "DeadLine$DATE": null,
  "Quantity": 5,
  "DocQueue_ID": "4A00000101",
  "Period_ID": "6200000101",
  "Ordnumber": 0,
  "Text": "Bez čísla - 801 Becherovka 4cl",
  "OwnerType": 3,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/productiontasks?select=id
Body
{
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "DeadLine$DATE": null,
  "DocQueue_ID": "4A00000101",
  "Ordnumber": 0,
  "OwnerType": 3,
  "Period_ID": "6200000101",
  "PlannedQuantity": 5,
  "Quantity": 5,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "material_id": "I600000101",
      "materialquantity": 0.2,
      "materialrow_id": "EJ00000101",
      "objversion": 0,
      "parent_id": "1000000101",
      "product_id": "W600000101",
      "productrow_id": "HJ00000101"
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "W600000101",
  "Store_ID": "3300000101",
  "Text": "Bez čísla - 801 Becherovka 4cl"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/productiontasks/{id}?select=id
Body
{
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "DeadLine$DATE": null,
  "DocQueue_ID": "4A00000101",
  "Ordnumber": 0,
  "OwnerType": 3,
  "Period_ID": "6200000101",
  "PlannedQuantity": 5,
  "Quantity": 5,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "material_id": "I600000101",
      "materialquantity": 0.2,
      "materialrow_id": "EJ00000101",
      "objversion": 0,
      "parent_id": "1000000101",
      "product_id": "W600000101",
      "productrow_id": "HJ00000101"
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "W600000101",
  "Store_ID": "3300000101",
  "Text": "Bez čísla - 801 Becherovka 4cl"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/productiontasks/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "productiontasks",
        "object_data": {
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "DeadLine$DATE": null,
          "DocQueue_ID": "4A00000101",
          "Ordnumber": 0,
          "OwnerType": 3,
          "Period_ID": "6200000101",
          "PlannedQuantity": 5,
          "Quantity": 5,
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "material_id": "I600000101",
              "materialquantity": 0.2,
              "materialrow_id": "EJ00000101",
              "objversion": 0,
              "parent_id": "1000000101",
              "product_id": "W600000101",
              "productrow_id": "HJ00000101"
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "W600000101",
          "Store_ID": "3300000101",
          "Text": "Bez čísla - 801 Becherovka 4cl"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "productiontasks",
        "object_data": {
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "DeadLine$DATE": null,
          "DocQueue_ID": "4A00000101",
          "Ordnumber": 0,
          "OwnerType": 3,
          "Period_ID": "6200000101",
          "PlannedQuantity": 5,
          "Quantity": 5,
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "material_id": "I600000101",
              "materialquantity": 0.2,
              "materialrow_id": "EJ00000101",
              "objversion": 0,
              "parent_id": "1000000101",
              "product_id": "W600000101",
              "productrow_id": "HJ00000101"
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "W600000101",
          "Store_ID": "3300000101",
          "Text": "Bez čísla - 801 Becherovka 4cl"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "productiontasks",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "DeadLine$DATE": null,
          "DocQueue_ID": "4A00000101",
          "Ordnumber": 0,
          "OwnerType": 3,
          "Period_ID": "6200000101",
          "PlannedQuantity": 5,
          "Quantity": 5,
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "material_id": "I600000101",
              "materialquantity": 0.2,
              "materialrow_id": "EJ00000101",
              "objversion": 0,
              "parent_id": "1000000101",
              "product_id": "W600000101",
              "productrow_id": "HJ00000101"
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "W600000101",
          "Store_ID": "3300000101",
          "Text": "Bez čísla - 801 Becherovka 4cl"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "productiontasks",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "DeadLine$DATE": null,
          "DocQueue_ID": "4A00000101",
          "Ordnumber": 0,
          "OwnerType": 3,
          "Period_ID": "6200000101",
          "PlannedQuantity": 5,
          "Quantity": 5,
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "material_id": "I600000101",
              "materialquantity": 0.2,
              "materialrow_id": "EJ00000101",
              "objversion": 0,
              "parent_id": "1000000101",
              "product_id": "W600000101",
              "productrow_id": "HJ00000101"
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "W600000101",
          "Store_ID": "3300000101",
          "Text": "Bez čísla - 801 Becherovka 4cl"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "productiontasks",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "productiontasks",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "productiontasks",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "productiontasks",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "productiontasks",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}