Druh pracovního poměru

GET

/employpatterns

Získá kolekci BO Druh pracovního poměru

GET

/employpatterns/{id}

Získá konkrétní BO Druh pracovního poměru

POST

/employpatterns

Vytvoří nový BO Druh pracovního poměru a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/employpatterns/{id}

Provede aktualizaci BO Druh pracovního poměru a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/employpatterns/{id}

Smaže BO Druh pracovního poměru na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CalcPriority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Charts array (employpatternchart) relace

Schémata; kolekce BO Výpočtové schéma pracovního poměru, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Fields array (employpatternfield) relace

Hodnoty; kolekce BO Výchozí hodnota, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ChartCLSID string (26)

Třída schémat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FieldCLSID string (26)

Třída hodnot

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/employpatterns?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/employpatterns/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "HPP",
  "Name": "Hlavní PP",
  "CalcPriority": 0,
  "Fields": [
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 215,
      "id": "1000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 216,
      "id": "2000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 217,
      "id": "3000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 229,
      "id": "9000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 230,
      "id": "A000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 236,
      "id": "F000000000",
      "initialvalue": "2",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 238,
      "id": "H000000000",
      "initialvalue": "3",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 239,
      "id": "I000000000",
      "initialvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 250,
      "id": "3700000000",
      "initialvalue": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    }
  ],
  "Charts": [
    {
      "calcchart_id": "1000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "2000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "3000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3
    },
    {
      "calcchart_id": "6000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4
    },
    {
      "calcchart_id": "7000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5
    },
    {
      "calcchart_id": "8000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6
    },
    {
      "calcchart_id": "9000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7
    },
    {
      "calcchart_id": "A000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8
    },
    {
      "calcchart_id": "1100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "2100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "3100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "D000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3
    },
    {
      "calcchart_id": "4100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "E000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4
    },
    {
      "calcchart_id": "1200000000",
      "clsid": "1GI5RYL2RPX4NCO2XS2ZBPM4LC",
      "id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "J100000000",
      "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
      "id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "I100000000",
      "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
      "id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "A400000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "B700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9
    }
  ]
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "employpatterns", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/employpatterns/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "HPP",
  "Name": "Hlavní PP",
  "CalcPriority": 0,
  "Fields": [
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 215,
      "id": "1000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 216,
      "id": "2000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 217,
      "id": "3000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 229,
      "id": "9000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 230,
      "id": "A000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 236,
      "id": "F000000000",
      "initialvalue": "2",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 238,
      "id": "H000000000",
      "initialvalue": "3",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 239,
      "id": "I000000000",
      "initialvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 250,
      "id": "3700000000",
      "initialvalue": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    }
  ],
  "Charts": [
    {
      "calcchart_id": "1000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "2000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "3000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3
    },
    {
      "calcchart_id": "6000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4
    },
    {
      "calcchart_id": "7000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5
    },
    {
      "calcchart_id": "8000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6
    },
    {
      "calcchart_id": "9000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7
    },
    {
      "calcchart_id": "A000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8
    },
    {
      "calcchart_id": "1100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "2100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "3100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "D000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3
    },
    {
      "calcchart_id": "4100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "E000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4
    },
    {
      "calcchart_id": "1200000000",
      "clsid": "1GI5RYL2RPX4NCO2XS2ZBPM4LC",
      "id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "J100000000",
      "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
      "id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "I100000000",
      "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
      "id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "A400000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "B700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9
    }
  ]
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/employpatterns?select=id
Body
{
  "CalcPriority": 0,
  "Charts": [
    {
      "calcchart_id": "1000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "2000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "3000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3
    },
    {
      "calcchart_id": "6000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4
    },
    {
      "calcchart_id": "7000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5
    },
    {
      "calcchart_id": "8000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6
    },
    {
      "calcchart_id": "9000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7
    },
    {
      "calcchart_id": "A000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8
    },
    {
      "calcchart_id": "1100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "2100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "3100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "D000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3
    },
    {
      "calcchart_id": "4100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "E000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4
    },
    {
      "calcchart_id": "1200000000",
      "clsid": "1GI5RYL2RPX4NCO2XS2ZBPM4LC",
      "id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "J100000000",
      "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
      "id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "I100000000",
      "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
      "id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "A400000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "B700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9
    }
  ],
  "Code": "HPP",
  "Fields": [
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 215,
      "id": "1000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 216,
      "id": "2000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 217,
      "id": "3000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 229,
      "id": "9000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 230,
      "id": "A000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 236,
      "id": "F000000000",
      "initialvalue": "2",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 238,
      "id": "H000000000",
      "initialvalue": "3",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 239,
      "id": "I000000000",
      "initialvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 250,
      "id": "3700000000",
      "initialvalue": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Name": "Hlavní PP"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/employpatterns/{id}?select=id
Body
{
  "CalcPriority": 0,
  "Charts": [
    {
      "calcchart_id": "1000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "2000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "3000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3
    },
    {
      "calcchart_id": "6000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4
    },
    {
      "calcchart_id": "7000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5
    },
    {
      "calcchart_id": "8000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6
    },
    {
      "calcchart_id": "9000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7
    },
    {
      "calcchart_id": "A000000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8
    },
    {
      "calcchart_id": "1100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "2100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "3100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "D000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3
    },
    {
      "calcchart_id": "4100000000",
      "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "E000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4
    },
    {
      "calcchart_id": "1200000000",
      "clsid": "1GI5RYL2RPX4NCO2XS2ZBPM4LC",
      "id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "J100000000",
      "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
      "id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "calcchart_id": "I100000000",
      "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
      "id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    },
    {
      "calcchart_id": "A400000000",
      "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
      "id": "B700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9
    }
  ],
  "Code": "HPP",
  "Fields": [
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 215,
      "id": "1000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 216,
      "id": "2000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 217,
      "id": "3000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 229,
      "id": "9000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 230,
      "id": "A000000000",
      "initialvalue": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 236,
      "id": "F000000000",
      "initialvalue": "2",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 238,
      "id": "H000000000",
      "initialvalue": "3",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 239,
      "id": "I000000000",
      "initialvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    },
    {
      "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
      "fieldcode": 250,
      "id": "3700000000",
      "initialvalue": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Name": "Hlavní PP"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/employpatterns/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "employpatterns",
        "object_data": {
          "CalcPriority": 0,
          "Charts": [
            {
              "calcchart_id": "1000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "2000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "3000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3
            },
            {
              "calcchart_id": "6000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4
            },
            {
              "calcchart_id": "7000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5
            },
            {
              "calcchart_id": "8000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6
            },
            {
              "calcchart_id": "9000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7
            },
            {
              "calcchart_id": "A000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8
            },
            {
              "calcchart_id": "1100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "2100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "3100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "D000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3
            },
            {
              "calcchart_id": "4100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "E000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4
            },
            {
              "calcchart_id": "1200000000",
              "clsid": "1GI5RYL2RPX4NCO2XS2ZBPM4LC",
              "id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "J100000000",
              "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
              "id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "I100000000",
              "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
              "id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "A400000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "B700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9
            }
          ],
          "Code": "HPP",
          "Fields": [
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 215,
              "id": "1000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 216,
              "id": "2000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 217,
              "id": "3000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 229,
              "id": "9000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 230,
              "id": "A000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 236,
              "id": "F000000000",
              "initialvalue": "2",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 238,
              "id": "H000000000",
              "initialvalue": "3",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 239,
              "id": "I000000000",
              "initialvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 250,
              "id": "3700000000",
              "initialvalue": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            }
          ],
          "Hidden": false,
          "Name": "Hlavní PP"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "employpatterns",
        "object_data": {
          "CalcPriority": 0,
          "Charts": [
            {
              "calcchart_id": "1000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "2000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "3000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3
            },
            {
              "calcchart_id": "6000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4
            },
            {
              "calcchart_id": "7000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5
            },
            {
              "calcchart_id": "8000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6
            },
            {
              "calcchart_id": "9000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7
            },
            {
              "calcchart_id": "A000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8
            },
            {
              "calcchart_id": "1100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "2100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "3100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "D000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3
            },
            {
              "calcchart_id": "4100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "E000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4
            },
            {
              "calcchart_id": "1200000000",
              "clsid": "1GI5RYL2RPX4NCO2XS2ZBPM4LC",
              "id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "J100000000",
              "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
              "id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "I100000000",
              "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
              "id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "A400000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "B700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9
            }
          ],
          "Code": "HPP",
          "Fields": [
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 215,
              "id": "1000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 216,
              "id": "2000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 217,
              "id": "3000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 229,
              "id": "9000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 230,
              "id": "A000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 236,
              "id": "F000000000",
              "initialvalue": "2",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 238,
              "id": "H000000000",
              "initialvalue": "3",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 239,
              "id": "I000000000",
              "initialvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 250,
              "id": "3700000000",
              "initialvalue": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            }
          ],
          "Hidden": false,
          "Name": "Hlavní PP"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "employpatterns",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "CalcPriority": 0,
          "Charts": [
            {
              "calcchart_id": "1000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "2000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "3000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3
            },
            {
              "calcchart_id": "6000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4
            },
            {
              "calcchart_id": "7000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5
            },
            {
              "calcchart_id": "8000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6
            },
            {
              "calcchart_id": "9000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7
            },
            {
              "calcchart_id": "A000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8
            },
            {
              "calcchart_id": "1100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "2100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "3100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "D000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3
            },
            {
              "calcchart_id": "4100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "E000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4
            },
            {
              "calcchart_id": "1200000000",
              "clsid": "1GI5RYL2RPX4NCO2XS2ZBPM4LC",
              "id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "J100000000",
              "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
              "id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "I100000000",
              "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
              "id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "A400000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "B700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9
            }
          ],
          "Code": "HPP",
          "Fields": [
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 215,
              "id": "1000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 216,
              "id": "2000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 217,
              "id": "3000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 229,
              "id": "9000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 230,
              "id": "A000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 236,
              "id": "F000000000",
              "initialvalue": "2",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 238,
              "id": "H000000000",
              "initialvalue": "3",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 239,
              "id": "I000000000",
              "initialvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 250,
              "id": "3700000000",
              "initialvalue": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            }
          ],
          "Hidden": false,
          "Name": "Hlavní PP"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "employpatterns",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "CalcPriority": 0,
          "Charts": [
            {
              "calcchart_id": "1000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "2000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "3000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3
            },
            {
              "calcchart_id": "6000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4
            },
            {
              "calcchart_id": "7000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5
            },
            {
              "calcchart_id": "8000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6
            },
            {
              "calcchart_id": "9000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7
            },
            {
              "calcchart_id": "A000000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8
            },
            {
              "calcchart_id": "1100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "2100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "3100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "D000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3
            },
            {
              "calcchart_id": "4100000000",
              "clsid": "G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "E000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4
            },
            {
              "calcchart_id": "1200000000",
              "clsid": "1GI5RYL2RPX4NCO2XS2ZBPM4LC",
              "id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "J100000000",
              "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
              "id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "calcchart_id": "I100000000",
              "clsid": "PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK",
              "id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            },
            {
              "calcchart_id": "A400000000",
              "clsid": "W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW",
              "id": "B700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9
            }
          ],
          "Code": "HPP",
          "Fields": [
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 215,
              "id": "1000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 216,
              "id": "2000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 217,
              "id": "3000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 229,
              "id": "9000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 230,
              "id": "A000000000",
              "initialvalue": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 236,
              "id": "F000000000",
              "initialvalue": "2",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 238,
              "id": "H000000000",
              "initialvalue": "3",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 239,
              "id": "I000000000",
              "initialvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            },
            {
              "clsid": "RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC",
              "fieldcode": 250,
              "id": "3700000000",
              "initialvalue": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000"
            }
          ],
          "Hidden": false,
          "Name": "Hlavní PP"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "employpatterns",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "employpatterns",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "employpatterns",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "employpatterns",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "employpatterns",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}