Datový zdroj

GET

/scmdatasources

Získá kolekci BO Datový zdroj

GET

/scmdatasources/{id}

Získá konkrétní BO Datový zdroj

POST

/scmdatasources

Vytvoří nový BO Datový zdroj a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/scmdatasources/{id}

Provede aktualizaci BO Datový zdroj a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/scmdatasources/{id}

Smaže BO Datový zdroj na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (100)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocumentType string (documenttype) relace

Typ dokumentu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Kind integer

Druh, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (200)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (scmdatasourcerow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek datového zdroje, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SQLQuery string (0)

SQL dotaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

System boolean

Systémový, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasources?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasources/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "caption": "Skladová karta",
      "datatype": 2,
      "id": "1000000000",
      "kind": 1,
      "name": "StoreCard_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "rollclsid": "S3WZQKDB5FDL342M01C0CX3FCC",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Sklad",
      "datatype": 2,
      "id": "2000000000",
      "kind": 1,
      "name": "Store_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "rollclsid": "O3ZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Množství",
      "datatype": 1,
      "id": "4000000000",
      "kind": 2,
      "name": "Quantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Pořadí ve vývoji",
      "datatype": 0,
      "id": "J400000000",
      "kind": 0,
      "name": "EvolutionOrder",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Středisko",
      "datatype": 2,
      "id": "W400000000",
      "kind": 1,
      "name": "Division_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "rollclsid": "OA5JMX4J2FD135CH000ILPWJF4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Zakázka",
      "datatype": 2,
      "id": "X400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusOrder_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "rollclsid": "03OXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Obch. případ",
      "datatype": 2,
      "id": "Y400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusTransaction_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "rollclsid": "0BOXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Projekt",
      "datatype": 2,
      "id": "Z400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusProject_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "rollclsid": "ZX20VMNR1NV4N30K2MRDAXLRN4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Datum",
      "datatype": 3,
      "id": "5500000000",
      "kind": 0,
      "name": "Date$DATE",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Stav skladu",
  "Name": "Stav skladu",
  "Kind": 1,
  "DocumentType": "",
  "SQLQuery": "SELECT\r\n Store_ID,\r\n StoreCard_ID,\r\n 0 AS EvolutionOrder,\r\n Quantity,\r\n ' ' AS Division_ID,\r\n ' ' AS BusOrder_ID,\r\n ' ' AS BusTransaction_ID,\r\n ' ' AS BusProject_ID,\r\n 0.0 AS Date$DATE\r\nFROM\r\n StoreSubCards\r\nWHERE\r\n Quantity <> 0",
  "System": true,
  "Note": "Datový zdroj slouží k získání stavu skladu.\r\nZahrnuje pouze dílčí skladové karty, které mají nenulový stav."
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "scmdatasources", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasources/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "caption": "Skladová karta",
      "datatype": 2,
      "id": "1000000000",
      "kind": 1,
      "name": "StoreCard_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "rollclsid": "S3WZQKDB5FDL342M01C0CX3FCC",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Sklad",
      "datatype": 2,
      "id": "2000000000",
      "kind": 1,
      "name": "Store_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "rollclsid": "O3ZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Množství",
      "datatype": 1,
      "id": "4000000000",
      "kind": 2,
      "name": "Quantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Pořadí ve vývoji",
      "datatype": 0,
      "id": "J400000000",
      "kind": 0,
      "name": "EvolutionOrder",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Středisko",
      "datatype": 2,
      "id": "W400000000",
      "kind": 1,
      "name": "Division_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "rollclsid": "OA5JMX4J2FD135CH000ILPWJF4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Zakázka",
      "datatype": 2,
      "id": "X400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusOrder_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "rollclsid": "03OXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Obch. případ",
      "datatype": 2,
      "id": "Y400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusTransaction_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "rollclsid": "0BOXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Projekt",
      "datatype": 2,
      "id": "Z400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusProject_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "rollclsid": "ZX20VMNR1NV4N30K2MRDAXLRN4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Datum",
      "datatype": 3,
      "id": "5500000000",
      "kind": 0,
      "name": "Date$DATE",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Stav skladu",
  "Name": "Stav skladu",
  "Kind": 1,
  "DocumentType": "",
  "SQLQuery": "SELECT\r\n Store_ID,\r\n StoreCard_ID,\r\n 0 AS EvolutionOrder,\r\n Quantity,\r\n ' ' AS Division_ID,\r\n ' ' AS BusOrder_ID,\r\n ' ' AS BusTransaction_ID,\r\n ' ' AS BusProject_ID,\r\n 0.0 AS Date$DATE\r\nFROM\r\n StoreSubCards\r\nWHERE\r\n Quantity <> 0",
  "System": true,
  "Note": "Datový zdroj slouží k získání stavu skladu.\r\nZahrnuje pouze dílčí skladové karty, které mají nenulový stav."
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasources?select=id
Body
{
  "Code": "Stav skladu",
  "DocumentType": "",
  "Hidden": false,
  "Kind": 1,
  "Name": "Stav skladu",
  "Note": "Datový zdroj slouží k získání stavu skladu.\r\nZahrnuje pouze dílčí skladové karty, které mají nenulový stav.",
  "Rows": [
    {
      "caption": "Skladová karta",
      "datatype": 2,
      "id": "1000000000",
      "kind": 1,
      "name": "StoreCard_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "rollclsid": "S3WZQKDB5FDL342M01C0CX3FCC",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Sklad",
      "datatype": 2,
      "id": "2000000000",
      "kind": 1,
      "name": "Store_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "rollclsid": "O3ZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Množství",
      "datatype": 1,
      "id": "4000000000",
      "kind": 2,
      "name": "Quantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Pořadí ve vývoji",
      "datatype": 0,
      "id": "J400000000",
      "kind": 0,
      "name": "EvolutionOrder",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Středisko",
      "datatype": 2,
      "id": "W400000000",
      "kind": 1,
      "name": "Division_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "rollclsid": "OA5JMX4J2FD135CH000ILPWJF4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Zakázka",
      "datatype": 2,
      "id": "X400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusOrder_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "rollclsid": "03OXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Obch. případ",
      "datatype": 2,
      "id": "Y400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusTransaction_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "rollclsid": "0BOXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Projekt",
      "datatype": 2,
      "id": "Z400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusProject_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "rollclsid": "ZX20VMNR1NV4N30K2MRDAXLRN4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Datum",
      "datatype": 3,
      "id": "5500000000",
      "kind": 0,
      "name": "Date$DATE",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    }
  ],
  "SQLQuery": "SELECT\r\n Store_ID,\r\n StoreCard_ID,\r\n 0 AS EvolutionOrder,\r\n Quantity,\r\n ' ' AS Division_ID,\r\n ' ' AS BusOrder_ID,\r\n ' ' AS BusTransaction_ID,\r\n ' ' AS BusProject_ID,\r\n 0.0 AS Date$DATE\r\nFROM\r\n StoreSubCards\r\nWHERE\r\n Quantity <> 0",
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasources/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "Stav skladu",
  "DocumentType": "",
  "Hidden": false,
  "Kind": 1,
  "Name": "Stav skladu",
  "Note": "Datový zdroj slouží k získání stavu skladu.\r\nZahrnuje pouze dílčí skladové karty, které mají nenulový stav.",
  "Rows": [
    {
      "caption": "Skladová karta",
      "datatype": 2,
      "id": "1000000000",
      "kind": 1,
      "name": "StoreCard_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "rollclsid": "S3WZQKDB5FDL342M01C0CX3FCC",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Sklad",
      "datatype": 2,
      "id": "2000000000",
      "kind": 1,
      "name": "Store_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "rollclsid": "O3ZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Množství",
      "datatype": 1,
      "id": "4000000000",
      "kind": 2,
      "name": "Quantity",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Pořadí ve vývoji",
      "datatype": 0,
      "id": "J400000000",
      "kind": 0,
      "name": "EvolutionOrder",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Středisko",
      "datatype": 2,
      "id": "W400000000",
      "kind": 1,
      "name": "Division_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "rollclsid": "OA5JMX4J2FD135CH000ILPWJF4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Zakázka",
      "datatype": 2,
      "id": "X400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusOrder_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "rollclsid": "03OXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Obch. případ",
      "datatype": 2,
      "id": "Y400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusTransaction_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "rollclsid": "0BOXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Projekt",
      "datatype": 2,
      "id": "Z400000000",
      "kind": 1,
      "name": "BusProject_ID",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "rollclsid": "ZX20VMNR1NV4N30K2MRDAXLRN4",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "Code",
      "system": true
    },
    {
      "caption": "Datum",
      "datatype": 3,
      "id": "5500000000",
      "kind": 0,
      "name": "Date$DATE",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "rollclsid": "00000000000000000000000000",
      "rollmask": 0,
      "rollparams": "",
      "rolltextfield": "",
      "system": true
    }
  ],
  "SQLQuery": "SELECT\r\n Store_ID,\r\n StoreCard_ID,\r\n 0 AS EvolutionOrder,\r\n Quantity,\r\n ' ' AS Division_ID,\r\n ' ' AS BusOrder_ID,\r\n ' ' AS BusTransaction_ID,\r\n ' ' AS BusProject_ID,\r\n 0.0 AS Date$DATE\r\nFROM\r\n StoreSubCards\r\nWHERE\r\n Quantity <> 0",
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/scmdatasources/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasources",
        "object_data": {
          "Code": "Stav skladu",
          "DocumentType": "",
          "Hidden": false,
          "Kind": 1,
          "Name": "Stav skladu",
          "Note": "Datový zdroj slouží k získání stavu skladu.\r\nZahrnuje pouze dílčí skladové karty, které mají nenulový stav.",
          "Rows": [
            {
              "caption": "Skladová karta",
              "datatype": 2,
              "id": "1000000000",
              "kind": 1,
              "name": "StoreCard_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "rollclsid": "S3WZQKDB5FDL342M01C0CX3FCC",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Sklad",
              "datatype": 2,
              "id": "2000000000",
              "kind": 1,
              "name": "Store_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "rollclsid": "O3ZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Množství",
              "datatype": 1,
              "id": "4000000000",
              "kind": 2,
              "name": "Quantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Pořadí ve vývoji",
              "datatype": 0,
              "id": "J400000000",
              "kind": 0,
              "name": "EvolutionOrder",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Středisko",
              "datatype": 2,
              "id": "W400000000",
              "kind": 1,
              "name": "Division_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "rollclsid": "OA5JMX4J2FD135CH000ILPWJF4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Zakázka",
              "datatype": 2,
              "id": "X400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusOrder_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "rollclsid": "03OXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Obch. případ",
              "datatype": 2,
              "id": "Y400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusTransaction_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "rollclsid": "0BOXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Projekt",
              "datatype": 2,
              "id": "Z400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusProject_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "rollclsid": "ZX20VMNR1NV4N30K2MRDAXLRN4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Datum",
              "datatype": 3,
              "id": "5500000000",
              "kind": 0,
              "name": "Date$DATE",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            }
          ],
          "SQLQuery": "SELECT\r\n Store_ID,\r\n StoreCard_ID,\r\n 0 AS EvolutionOrder,\r\n Quantity,\r\n ' ' AS Division_ID,\r\n ' ' AS BusOrder_ID,\r\n ' ' AS BusTransaction_ID,\r\n ' ' AS BusProject_ID,\r\n 0.0 AS Date$DATE\r\nFROM\r\n StoreSubCards\r\nWHERE\r\n Quantity <> 0",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasources",
        "object_data": {
          "Code": "Stav skladu",
          "DocumentType": "",
          "Hidden": false,
          "Kind": 1,
          "Name": "Stav skladu",
          "Note": "Datový zdroj slouží k získání stavu skladu.\r\nZahrnuje pouze dílčí skladové karty, které mají nenulový stav.",
          "Rows": [
            {
              "caption": "Skladová karta",
              "datatype": 2,
              "id": "1000000000",
              "kind": 1,
              "name": "StoreCard_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "rollclsid": "S3WZQKDB5FDL342M01C0CX3FCC",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Sklad",
              "datatype": 2,
              "id": "2000000000",
              "kind": 1,
              "name": "Store_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "rollclsid": "O3ZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Množství",
              "datatype": 1,
              "id": "4000000000",
              "kind": 2,
              "name": "Quantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Pořadí ve vývoji",
              "datatype": 0,
              "id": "J400000000",
              "kind": 0,
              "name": "EvolutionOrder",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Středisko",
              "datatype": 2,
              "id": "W400000000",
              "kind": 1,
              "name": "Division_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "rollclsid": "OA5JMX4J2FD135CH000ILPWJF4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Zakázka",
              "datatype": 2,
              "id": "X400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusOrder_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "rollclsid": "03OXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Obch. případ",
              "datatype": 2,
              "id": "Y400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusTransaction_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "rollclsid": "0BOXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Projekt",
              "datatype": 2,
              "id": "Z400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusProject_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "rollclsid": "ZX20VMNR1NV4N30K2MRDAXLRN4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Datum",
              "datatype": 3,
              "id": "5500000000",
              "kind": 0,
              "name": "Date$DATE",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            }
          ],
          "SQLQuery": "SELECT\r\n Store_ID,\r\n StoreCard_ID,\r\n 0 AS EvolutionOrder,\r\n Quantity,\r\n ' ' AS Division_ID,\r\n ' ' AS BusOrder_ID,\r\n ' ' AS BusTransaction_ID,\r\n ' ' AS BusProject_ID,\r\n 0.0 AS Date$DATE\r\nFROM\r\n StoreSubCards\r\nWHERE\r\n Quantity <> 0",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasources",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "Stav skladu",
          "DocumentType": "",
          "Hidden": false,
          "Kind": 1,
          "Name": "Stav skladu",
          "Note": "Datový zdroj slouží k získání stavu skladu.\r\nZahrnuje pouze dílčí skladové karty, které mají nenulový stav.",
          "Rows": [
            {
              "caption": "Skladová karta",
              "datatype": 2,
              "id": "1000000000",
              "kind": 1,
              "name": "StoreCard_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "rollclsid": "S3WZQKDB5FDL342M01C0CX3FCC",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Sklad",
              "datatype": 2,
              "id": "2000000000",
              "kind": 1,
              "name": "Store_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "rollclsid": "O3ZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Množství",
              "datatype": 1,
              "id": "4000000000",
              "kind": 2,
              "name": "Quantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Pořadí ve vývoji",
              "datatype": 0,
              "id": "J400000000",
              "kind": 0,
              "name": "EvolutionOrder",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Středisko",
              "datatype": 2,
              "id": "W400000000",
              "kind": 1,
              "name": "Division_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "rollclsid": "OA5JMX4J2FD135CH000ILPWJF4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Zakázka",
              "datatype": 2,
              "id": "X400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusOrder_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "rollclsid": "03OXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Obch. případ",
              "datatype": 2,
              "id": "Y400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusTransaction_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "rollclsid": "0BOXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Projekt",
              "datatype": 2,
              "id": "Z400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusProject_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "rollclsid": "ZX20VMNR1NV4N30K2MRDAXLRN4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Datum",
              "datatype": 3,
              "id": "5500000000",
              "kind": 0,
              "name": "Date$DATE",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            }
          ],
          "SQLQuery": "SELECT\r\n Store_ID,\r\n StoreCard_ID,\r\n 0 AS EvolutionOrder,\r\n Quantity,\r\n ' ' AS Division_ID,\r\n ' ' AS BusOrder_ID,\r\n ' ' AS BusTransaction_ID,\r\n ' ' AS BusProject_ID,\r\n 0.0 AS Date$DATE\r\nFROM\r\n StoreSubCards\r\nWHERE\r\n Quantity <> 0",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasources",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "Stav skladu",
          "DocumentType": "",
          "Hidden": false,
          "Kind": 1,
          "Name": "Stav skladu",
          "Note": "Datový zdroj slouží k získání stavu skladu.\r\nZahrnuje pouze dílčí skladové karty, které mají nenulový stav.",
          "Rows": [
            {
              "caption": "Skladová karta",
              "datatype": 2,
              "id": "1000000000",
              "kind": 1,
              "name": "StoreCard_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "rollclsid": "S3WZQKDB5FDL342M01C0CX3FCC",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Sklad",
              "datatype": 2,
              "id": "2000000000",
              "kind": 1,
              "name": "Store_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "rollclsid": "O3ZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Množství",
              "datatype": 1,
              "id": "4000000000",
              "kind": 2,
              "name": "Quantity",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Pořadí ve vývoji",
              "datatype": 0,
              "id": "J400000000",
              "kind": 0,
              "name": "EvolutionOrder",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Středisko",
              "datatype": 2,
              "id": "W400000000",
              "kind": 1,
              "name": "Division_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "rollclsid": "OA5JMX4J2FD135CH000ILPWJF4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Zakázka",
              "datatype": 2,
              "id": "X400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusOrder_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "rollclsid": "03OXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Obch. případ",
              "datatype": 2,
              "id": "Y400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusTransaction_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "rollclsid": "0BOXHKRF4VD13ACL03KIU0CLP4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Projekt",
              "datatype": 2,
              "id": "Z400000000",
              "kind": 1,
              "name": "BusProject_ID",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "rollclsid": "ZX20VMNR1NV4N30K2MRDAXLRN4",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "Code",
              "system": true
            },
            {
              "caption": "Datum",
              "datatype": 3,
              "id": "5500000000",
              "kind": 0,
              "name": "Date$DATE",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "rollclsid": "00000000000000000000000000",
              "rollmask": 0,
              "rollparams": "",
              "rolltextfield": "",
              "system": true
            }
          ],
          "SQLQuery": "SELECT\r\n Store_ID,\r\n StoreCard_ID,\r\n 0 AS EvolutionOrder,\r\n Quantity,\r\n ' ' AS Division_ID,\r\n ' ' AS BusOrder_ID,\r\n ' ' AS BusTransaction_ID,\r\n ' ' AS BusProject_ID,\r\n 0.0 AS Date$DATE\r\nFROM\r\n StoreSubCards\r\nWHERE\r\n Quantity <> 0",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasources",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasources",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasources",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasources",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "scmdatasources",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}