Text notifikace stavu serv.listu

GET

/servicenotificationtexts

Získá kolekci BO Text notifikace stavu serv.listu

GET

/servicenotificationtexts/{id}

Získá konkrétní BO Text notifikace stavu serv.listu

POST

/servicenotificationtexts

Vytvoří nový BO Text notifikace stavu serv.listu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/servicenotificationtexts/{id}

Provede aktualizaci BO Text notifikace stavu serv.listu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/servicenotificationtexts/{id}

Smaže BO Text notifikace stavu serv.listu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BodyText string (0)

Text těla e-mailu (výraz), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Subject string (100)

Předmět zprávy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicenotificationtexts?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicenotificationtexts/{id}
Response
{
  "ID": "A102000000",
  "ObjVersion": 0,
  "Hidden": false,
  "Name": "Obecná notifikace po změně stavu",
  "Subject": "Oznámení o změně stavu vaší opravy",
  "BodyText": "'Vaší servisní zakázce číslo <B>' + DisplayName + '<\/B> na opravu předmětu: <B>' + ServicedObject_ID.Code + '<\/B> byl právě změněn stav na <B>' + ServiceDocState_ID.Name + '<\/B>.<BR><P>'"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "servicenotificationtexts", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicenotificationtexts/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "A102000000",
  "ObjVersion": 0,
  "Hidden": false,
  "Name": "Obecná notifikace po změně stavu",
  "Subject": "Oznámení o změně stavu vaší opravy",
  "BodyText": "'Vaší servisní zakázce číslo <B>' + DisplayName + '<\/B> na opravu předmětu: <B>' + ServicedObject_ID.Code + '<\/B> byl právě změněn stav na <B>' + ServiceDocState_ID.Name + '<\/B>.<BR><P>'"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicenotificationtexts?select=id
Body
{
  "BodyText": "'Vaší servisní zakázce číslo <B>' + DisplayName + '<\/B> na opravu předmětu: <B>' + ServicedObject_ID.Code + '<\/B> byl právě změněn stav na <B>' + ServiceDocState_ID.Name + '<\/B>.<BR><P>'",
  "Hidden": false,
  "Name": "Obecná notifikace po změně stavu",
  "Subject": "Oznámení o změně stavu vaší opravy"
}
Response
{
  "id": "A102000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/servicenotificationtexts/{id}?select=id
Body
{
  "BodyText": "'Vaší servisní zakázce číslo <B>' + DisplayName + '<\/B> na opravu předmětu: <B>' + ServicedObject_ID.Code + '<\/B> byl právě změněn stav na <B>' + ServiceDocState_ID.Name + '<\/B>.<BR><P>'",
  "Hidden": false,
  "Name": "Obecná notifikace po změně stavu",
  "Subject": "Oznámení o změně stavu vaší opravy"
}
Response
{
  "id": "A102000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/servicenotificationtexts/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicenotificationtexts",
        "object_data": {
          "BodyText": "'Vaší servisní zakázce číslo <B>' + DisplayName + '<\/B> na opravu předmětu: <B>' + ServicedObject_ID.Code + '<\/B> byl právě změněn stav na <B>' + ServiceDocState_ID.Name + '<\/B>.<BR><P>'",
          "Hidden": false,
          "Name": "Obecná notifikace po změně stavu",
          "Subject": "Oznámení o změně stavu vaší opravy"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicenotificationtexts",
        "object_data": {
          "BodyText": "'Vaší servisní zakázce číslo <B>' + DisplayName + '<\/B> na opravu předmětu: <B>' + ServicedObject_ID.Code + '<\/B> byl právě změněn stav na <B>' + ServiceDocState_ID.Name + '<\/B>.<BR><P>'",
          "Hidden": false,
          "Name": "Obecná notifikace po změně stavu",
          "Subject": "Oznámení o změně stavu vaší opravy"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicenotificationtexts",
        "obj_id": "A102000000",
        "object_data": {
          "BodyText": "'Vaší servisní zakázce číslo <B>' + DisplayName + '<\/B> na opravu předmětu: <B>' + ServicedObject_ID.Code + '<\/B> byl právě změněn stav na <B>' + ServiceDocState_ID.Name + '<\/B>.<BR><P>'",
          "Hidden": false,
          "Name": "Obecná notifikace po změně stavu",
          "Subject": "Oznámení o změně stavu vaší opravy"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicenotificationtexts",
        "obj_id": "A102000001",
        "object_data": {
          "BodyText": "'Vaší servisní zakázce číslo <B>' + DisplayName + '<\/B> na opravu předmětu: <B>' + ServicedObject_ID.Code + '<\/B> byl právě změněn stav na <B>' + ServiceDocState_ID.Name + '<\/B>.<BR><P>'",
          "Hidden": false,
          "Name": "Obecná notifikace po změně stavu",
          "Subject": "Oznámení o změně stavu vaší opravy"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicenotificationtexts",
        "obj_id": "A102000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicenotificationtexts",
        "obj_id": "A102000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "servicenotificationtexts",
        "obj_id": "A102000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "servicenotificationtexts",
        "obj_id": "A102000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "servicenotificationtexts",
        "obj_id": "A102000004"
      }
    }
  ]
}