Majetek - související výdaj

GET

/assetexpenses

Získá kolekci BO Majetek - související výdaj

GET

/assetexpenses/{id}

Získá konkrétní BO Majetek - související výdaj

POST

/assetexpenses

Vytvoří nový BO Majetek - související výdaj a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assetexpenses/{id}

Provede aktualizaci BO Majetek - související výdaj a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assetexpenses/{id}

Smaže BO Majetek - související výdaj na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

AssetCard_ID string (assetcard) relace

Karta majetku; ID objektu Karta majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Date$DATE string

Datum připojení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Doc_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Doc_Type string (2)

Typ dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetexpenses?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetexpenses/{id}
Response
{
  "Amount": null,
  "AssetCard_ID": null,
  "Date$DATE": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "Doc_ID": null,
  "Doc_Type": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assetexpenses", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetexpenses/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Amount": null,
  "AssetCard_ID": null,
  "Date$DATE": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "Doc_ID": null,
  "Doc_Type": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetexpenses?select=id
Body
{
  "Amount": null,
  "AssetCard_ID": null,
  "Date$DATE": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "Doc_ID": null,
  "Doc_Type": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assetexpenses/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": null,
  "AssetCard_ID": null,
  "Date$DATE": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "Doc_ID": null,
  "Doc_Type": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assetexpenses/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetexpenses",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "AssetCard_ID": null,
          "Date$DATE": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "Doc_ID": null,
          "Doc_Type": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetexpenses",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "AssetCard_ID": null,
          "Date$DATE": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "Doc_ID": null,
          "Doc_Type": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetexpenses",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "AssetCard_ID": null,
          "Date$DATE": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "Doc_ID": null,
          "Doc_Type": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetexpenses",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "AssetCard_ID": null,
          "Date$DATE": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "Doc_ID": null,
          "Doc_Type": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetexpenses",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetexpenses",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assetexpenses",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assetexpenses",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assetexpenses",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}