Norma kompletace

GET

/spmnorms

Získá kolekci BO Norma kompletace

GET

/spmnorms/{id}

Získá konkrétní BO Norma kompletace

POST

/spmnorms

Vytvoří nový BO Norma kompletace a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/spmnorms/{id}

Provede aktualizaci BO Norma kompletace a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/spmnorms/{id}

Smaže BO Norma kompletace na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CalculatedPrice number

Cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedDate$DATE string

Datum opravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedDate$DATE string

Datum vytvoření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OperationDescription string (0)

Pracovní postup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pictures array (spmnormpicture) relace

Obrázky; kolekce BO Norma kompletace - obrázek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Počet v jedn.se vzt.1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (spmnormmaterials) relace

Řádky; kolekce BO Norma kompletace - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

CalculatedUnitPrice number

Cena jednotky, pole obsahuje částku v lokální měně

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

StoreCardCode string (40)

Skladová karta - kód

StoreCardName string (100)

Skladová karta - název

UnitQuantity number

Počet

UnitRate number

Vztah

UnitWeightInGrCalculated number

Hmotnost jedn. v gr. vypočtená

UnitWeightInGrams number

Hmotnost jednotky v gramech

WeightInGrCalculated number

Celk. hmot. v gr. vypočtená

WeightInGrams number

Celková hmotnost v gramech

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/spmnorms?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/spmnorms/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "calculatedprice": 16500,
      "decomposition": true,
      "description": "",
      "id": "2000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2700000101",
      "transferqunit": "",
      "useoperatingstore": false,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "calculatedprice": 15887.4,
      "decomposition": true,
      "description": "",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3700000101",
      "transferqunit": "",
      "useoperatingstore": false,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "1700000101",
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "OperationDescription": "",
  "Description": "",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedDate$DATE": "2008-10-08T22:00:00.000Z",
  "Picture_ID": null,
  "Store_ID": "2100000101",
  "CalculatedPrice": 32387.4,
  "Pictures": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "spmnorms", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/spmnorms/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "calculatedprice": 16500,
      "decomposition": true,
      "description": "",
      "id": "2000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2700000101",
      "transferqunit": "",
      "useoperatingstore": false,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "calculatedprice": 15887.4,
      "decomposition": true,
      "description": "",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3700000101",
      "transferqunit": "",
      "useoperatingstore": false,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "1700000101",
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "OperationDescription": "",
  "Description": "",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedDate$DATE": "2008-10-08T22:00:00.000Z",
  "Picture_ID": null,
  "Store_ID": "2100000101",
  "CalculatedPrice": 32387.4,
  "Pictures": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/spmnorms?select=id
Body
{
  "CalculatedPrice": 32387.4,
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedDate$DATE": "2008-10-08T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
  "Description": "",
  "OperationDescription": "",
  "Pictures": [],
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "Rows": [
    {
      "calculatedprice": 16500,
      "decomposition": true,
      "description": "",
      "id": "2000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2700000101",
      "transferqunit": "",
      "useoperatingstore": false,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "calculatedprice": 15887.4,
      "decomposition": true,
      "description": "",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3700000101",
      "transferqunit": "",
      "useoperatingstore": false,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "1700000101",
  "Store_ID": "2100000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/spmnorms/{id}?select=id
Body
{
  "CalculatedPrice": 32387.4,
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedDate$DATE": "2008-10-08T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
  "Description": "",
  "OperationDescription": "",
  "Pictures": [],
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "Rows": [
    {
      "calculatedprice": 16500,
      "decomposition": true,
      "description": "",
      "id": "2000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2700000101",
      "transferqunit": "",
      "useoperatingstore": false,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "calculatedprice": 15887.4,
      "decomposition": true,
      "description": "",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3700000101",
      "transferqunit": "",
      "useoperatingstore": false,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "1700000101",
  "Store_ID": "2100000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/spmnorms/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "spmnorms",
        "object_data": {
          "CalculatedPrice": 32387.4,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectedDate$DATE": "2008-10-08T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
          "Description": "",
          "OperationDescription": "",
          "Pictures": [],
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Rows": [
            {
              "calculatedprice": 16500,
              "decomposition": true,
              "description": "",
              "id": "2000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2700000101",
              "transferqunit": "",
              "useoperatingstore": false,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "calculatedprice": 15887.4,
              "decomposition": true,
              "description": "",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3700000101",
              "transferqunit": "",
              "useoperatingstore": false,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "1700000101",
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "spmnorms",
        "object_data": {
          "CalculatedPrice": 32387.4,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectedDate$DATE": "2008-10-08T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
          "Description": "",
          "OperationDescription": "",
          "Pictures": [],
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Rows": [
            {
              "calculatedprice": 16500,
              "decomposition": true,
              "description": "",
              "id": "2000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2700000101",
              "transferqunit": "",
              "useoperatingstore": false,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "calculatedprice": 15887.4,
              "decomposition": true,
              "description": "",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3700000101",
              "transferqunit": "",
              "useoperatingstore": false,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "1700000101",
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "spmnorms",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "CalculatedPrice": 32387.4,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectedDate$DATE": "2008-10-08T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
          "Description": "",
          "OperationDescription": "",
          "Pictures": [],
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Rows": [
            {
              "calculatedprice": 16500,
              "decomposition": true,
              "description": "",
              "id": "2000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2700000101",
              "transferqunit": "",
              "useoperatingstore": false,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "calculatedprice": 15887.4,
              "decomposition": true,
              "description": "",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3700000101",
              "transferqunit": "",
              "useoperatingstore": false,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "1700000101",
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "spmnorms",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "CalculatedPrice": 32387.4,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectedDate$DATE": "2008-10-08T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
          "Description": "",
          "OperationDescription": "",
          "Pictures": [],
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 1,
          "Rows": [
            {
              "calculatedprice": 16500,
              "decomposition": true,
              "description": "",
              "id": "2000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2700000101",
              "transferqunit": "",
              "useoperatingstore": false,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "calculatedprice": 15887.4,
              "decomposition": true,
              "description": "",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3700000101",
              "transferqunit": "",
              "useoperatingstore": false,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "1700000101",
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "spmnorms",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "spmnorms",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "spmnorms",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "spmnorms",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "spmnorms",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}