Záznam volání

GET

/cccallhistoryitems

Získá kolekci BO Záznam volání

GET

/cccallhistoryitems/{id}

Získá konkrétní BO Záznam volání

POST

/cccallhistoryitems

Vytvoří nový BO Záznam volání a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/cccallhistoryitems/{id}

Provede aktualizaci BO Záznam volání a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/cccallhistoryitems/{id}

Smaže BO Záznam volání na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AlertedAt$DATE string

Čas vyzvánění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConnectedAt$DATE string

Čas spojení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Direction integer

Příchozí / odchozí hovor, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FinishedAt$DATE string

Čas ukončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PhoneArea string (3)

Předčíslí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PhoneDevice_ID string (ccphonedevice) relace

Telefonní přístroj; ID objektu Telefonní přístroj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PhoneNumber string (30)

Telefonní číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ResultDisplayName string (100)

Výsledek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ResultType integer

Typ výsledku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Result_ID string (10)

ID výsledku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Metadata - Neperzistentní položky

AlertedTime integer

Délka vyzvánění

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CompoundResult string (140)

Volající

ConnectedTime integer

Délka spojení

DisplayName string (35)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TotalTime integer

Celková délka

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/cccallhistoryitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/cccallhistoryitems/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "PhoneArea": "420",
  "PhoneNumber": "227312432",
  "ResultType": 1,
  "Result_ID": "C000000101",
  "AlertedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:28.000Z",
  "ConnectedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:32.000Z",
  "FinishedAt$DATE": "2006-09-22T12:31:05.000Z",
  "ResultDisplayName": "00011 Alfa s.r.o.",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "PhoneDevice_ID": "2000000101",
  "Direction": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "cccallhistoryitems", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/cccallhistoryitems/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "PhoneArea": "420",
  "PhoneNumber": "227312432",
  "ResultType": 1,
  "Result_ID": "C000000101",
  "AlertedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:28.000Z",
  "ConnectedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:32.000Z",
  "FinishedAt$DATE": "2006-09-22T12:31:05.000Z",
  "ResultDisplayName": "00011 Alfa s.r.o.",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "PhoneDevice_ID": "2000000101",
  "Direction": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/cccallhistoryitems?select=id
Body
{
  "AlertedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:28.000Z",
  "ConnectedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:32.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "Direction": 0,
  "FinishedAt$DATE": "2006-09-22T12:31:05.000Z",
  "PhoneArea": "420",
  "PhoneDevice_ID": "2000000101",
  "PhoneNumber": "227312432",
  "ResultDisplayName": "00011 Alfa s.r.o.",
  "ResultType": 1,
  "Result_ID": "C000000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/cccallhistoryitems/{id}?select=id
Body
{
  "AlertedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:28.000Z",
  "ConnectedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:32.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "Direction": 0,
  "FinishedAt$DATE": "2006-09-22T12:31:05.000Z",
  "PhoneArea": "420",
  "PhoneDevice_ID": "2000000101",
  "PhoneNumber": "227312432",
  "ResultDisplayName": "00011 Alfa s.r.o.",
  "ResultType": 1,
  "Result_ID": "C000000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/cccallhistoryitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "cccallhistoryitems",
        "object_data": {
          "AlertedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:28.000Z",
          "ConnectedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:32.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "Direction": 0,
          "FinishedAt$DATE": "2006-09-22T12:31:05.000Z",
          "PhoneArea": "420",
          "PhoneDevice_ID": "2000000101",
          "PhoneNumber": "227312432",
          "ResultDisplayName": "00011 Alfa s.r.o.",
          "ResultType": 1,
          "Result_ID": "C000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "cccallhistoryitems",
        "object_data": {
          "AlertedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:28.000Z",
          "ConnectedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:32.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "Direction": 0,
          "FinishedAt$DATE": "2006-09-22T12:31:05.000Z",
          "PhoneArea": "420",
          "PhoneDevice_ID": "2000000101",
          "PhoneNumber": "227312432",
          "ResultDisplayName": "00011 Alfa s.r.o.",
          "ResultType": 1,
          "Result_ID": "C000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "cccallhistoryitems",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "AlertedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:28.000Z",
          "ConnectedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:32.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "Direction": 0,
          "FinishedAt$DATE": "2006-09-22T12:31:05.000Z",
          "PhoneArea": "420",
          "PhoneDevice_ID": "2000000101",
          "PhoneNumber": "227312432",
          "ResultDisplayName": "00011 Alfa s.r.o.",
          "ResultType": 1,
          "Result_ID": "C000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "cccallhistoryitems",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "AlertedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:28.000Z",
          "ConnectedAt$DATE": "2006-09-22T12:28:32.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "Direction": 0,
          "FinishedAt$DATE": "2006-09-22T12:31:05.000Z",
          "PhoneArea": "420",
          "PhoneDevice_ID": "2000000101",
          "PhoneNumber": "227312432",
          "ResultDisplayName": "00011 Alfa s.r.o.",
          "ResultType": 1,
          "Result_ID": "C000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "cccallhistoryitems",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "cccallhistoryitems",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "cccallhistoryitems",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "cccallhistoryitems",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "cccallhistoryitems",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}