Nastavení gastrovýroby

GET

/gpmparameters

Získá kolekci BO Nastavení gastrovýroby

GET

/gpmparameters/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Nastavení gastrovýroby

GET

/gpmparameters/views/{view}

Získá pohled nad BO Nastavení gastrovýroby

GET

/gpmparameters/{id}

Získá daný BO Nastavení gastrovýroby

GET

/gpmparameters/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Nastavení gastrovýroby

GET

/gpmparameters/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Nastavení gastrovýroby aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/gpmparameters/{id}/rows

Získá řádky kolekce Řádek nastavení gastrovýroby

GET

/gpmparameters/{id}/rows/{id1}

Získá daný řádek kolekce Řádek nastavení gastrovýroby

GET

/gpmparameters/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Nastavení gastrovýroby

POST

/gpmparameters

Vytvoří nový BO Nastavení gastrovýroby

POST

/gpmparameters/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Nastavení gastrovýroby

POST

/gpmparameters/{id}/rows

Vytvoří nový řádek v kolekci Řádek nastavení gastrovýroby

PUT

/gpmparameters/{id}

Modifikuje daný BO Nastavení gastrovýroby

PUT

/gpmparameters/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Nastavení gastrovýroby

PUT

/gpmparameters/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Nastavení gastrovýroby

PUT

/gpmparameters/{id}/rows/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Řádek nastavení gastrovýroby

DELETE

/gpmparameters/{id}

Smaže BO Nastavení gastrovýroby

DELETE

/gpmparameters/{id}/rows/{id1}

Smaže řádek z kolekce Řádek nastavení gastrovýroby

Metadata - Perzistentní položky

automaticallycreatetransfers boolean

Při výdeji automaticky vytvářet převodky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

hidealtabmaterials boolean

Skrýt ve VL záložku Výskyt surovin, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

hidealtabmaterialssummared boolean

Skrýt ve VL záložku Souhrn surovin, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

preferredpriceorigin integer

Preferované ceny pro kalkulace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

rows array (gpmparameterrows) relace

kolekce BO Řádek nastavení gastrovýroby, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

site string (2)

Hnízdo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

store_id string (store) relace

Kalkulační sklad surovin, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

usemdforcucosts boolean

Čerpat náklady pro SJ přednostně z VMV, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/gpmparameters?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/gpmparameters/{id}
Response
{
  "objversion": 5,
  "rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "3A00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "1000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "2300000101",
      "objversion": 3,
      "operatingstore_id": null,
      "ordersbalancealstatus": 0,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "overplus_docq_id": "O600000101",
      "parent_id": "2000000101",
      "posindex": 1,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "2300000101",
      "productstorefororders": true,
      "waste_docq_id": "5A00000101"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "4A00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "2000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "3300000101",
      "objversion": 1,
      "operatingstore_id": null,
      "ordersbalancealstatus": 1,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "overplus_docq_id": "O600000101",
      "parent_id": "2000000101",
      "posindex": 2,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "3300000101",
      "productstorefororders": true,
      "waste_docq_id": "5A00000101"
    }
  ],
  "site": "01",
  "preferredpriceorigin": 0,
  "automaticallycreatetransfers": true,
  "store_id": "2300000101",
  "hidealtabmaterialssummared": false,
  "hidealtabmaterials": false,
  "usemdforcucosts": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "gpmparameters", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/gpmparameters/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 5,
  "rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "3A00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "1000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "2300000101",
      "objversion": 3,
      "operatingstore_id": null,
      "ordersbalancealstatus": 0,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "overplus_docq_id": "O600000101",
      "parent_id": "2000000101",
      "posindex": 1,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "2300000101",
      "productstorefororders": true,
      "waste_docq_id": "5A00000101"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "4A00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "2000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "3300000101",
      "objversion": 1,
      "operatingstore_id": null,
      "ordersbalancealstatus": 1,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "overplus_docq_id": "O600000101",
      "parent_id": "2000000101",
      "posindex": 2,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "3300000101",
      "productstorefororders": true,
      "waste_docq_id": "5A00000101"
    }
  ],
  "site": "01",
  "preferredpriceorigin": 0,
  "automaticallycreatetransfers": true,
  "store_id": "2300000101",
  "hidealtabmaterialssummared": false,
  "hidealtabmaterials": false,
  "usemdforcucosts": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/gpmparameters?select=id
Body
{
  "automaticallycreatetransfers": true,
  "hidealtabmaterials": false,
  "hidealtabmaterialssummared": false,
  "preferredpriceorigin": 0,
  "rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "3A00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "1000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "2300000101",
      "objversion": 3,
      "operatingstore_id": null,
      "ordersbalancealstatus": 0,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "overplus_docq_id": "O600000101",
      "parent_id": "2000000101",
      "posindex": 1,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "2300000101",
      "productstorefororders": true,
      "waste_docq_id": "5A00000101"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "4A00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "2000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "3300000101",
      "objversion": 1,
      "operatingstore_id": null,
      "ordersbalancealstatus": 1,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "overplus_docq_id": "O600000101",
      "parent_id": "2000000101",
      "posindex": 2,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "3300000101",
      "productstorefororders": true,
      "waste_docq_id": "5A00000101"
    }
  ],
  "site": "01",
  "store_id": "2300000101",
  "usemdforcucosts": false
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/gpmparameters/{id}?select=id
Body
{
  "automaticallycreatetransfers": true,
  "hidealtabmaterials": false,
  "hidealtabmaterialssummared": false,
  "preferredpriceorigin": 0,
  "rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "3A00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "1000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "2300000101",
      "objversion": 3,
      "operatingstore_id": null,
      "ordersbalancealstatus": 0,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "overplus_docq_id": "O600000101",
      "parent_id": "2000000101",
      "posindex": 1,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "2300000101",
      "productstorefororders": true,
      "waste_docq_id": "5A00000101"
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "4A00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "2000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "3300000101",
      "objversion": 1,
      "operatingstore_id": null,
      "ordersbalancealstatus": 1,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "overplus_docq_id": "O600000101",
      "parent_id": "2000000101",
      "posindex": 2,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "3300000101",
      "productstorefororders": true,
      "waste_docq_id": "5A00000101"
    }
  ],
  "site": "01",
  "store_id": "2300000101",
  "usemdforcucosts": false
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/gpmparameters/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "gpmparameters",
        "object_data": {
          "automaticallycreatetransfers": true,
          "hidealtabmaterials": false,
          "hidealtabmaterialssummared": false,
          "preferredpriceorigin": 0,
          "rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "3A00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "1000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "2300000101",
              "objversion": 3,
              "operatingstore_id": null,
              "ordersbalancealstatus": 0,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "overplus_docq_id": "O600000101",
              "parent_id": "2000000101",
              "posindex": 1,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "2300000101",
              "productstorefororders": true,
              "waste_docq_id": "5A00000101"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "4A00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "2000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "3300000101",
              "objversion": 1,
              "operatingstore_id": null,
              "ordersbalancealstatus": 1,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "overplus_docq_id": "O600000101",
              "parent_id": "2000000101",
              "posindex": 2,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "3300000101",
              "productstorefororders": true,
              "waste_docq_id": "5A00000101"
            }
          ],
          "site": "01",
          "store_id": "2300000101",
          "usemdforcucosts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "gpmparameters",
        "object_data": {
          "automaticallycreatetransfers": true,
          "hidealtabmaterials": false,
          "hidealtabmaterialssummared": false,
          "preferredpriceorigin": 0,
          "rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "3A00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "1000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "2300000101",
              "objversion": 3,
              "operatingstore_id": null,
              "ordersbalancealstatus": 0,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "overplus_docq_id": "O600000101",
              "parent_id": "2000000101",
              "posindex": 1,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "2300000101",
              "productstorefororders": true,
              "waste_docq_id": "5A00000101"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "4A00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "2000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "3300000101",
              "objversion": 1,
              "operatingstore_id": null,
              "ordersbalancealstatus": 1,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "overplus_docq_id": "O600000101",
              "parent_id": "2000000101",
              "posindex": 2,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "3300000101",
              "productstorefororders": true,
              "waste_docq_id": "5A00000101"
            }
          ],
          "site": "01",
          "store_id": "2300000101",
          "usemdforcucosts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "gpmparameters",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "automaticallycreatetransfers": true,
          "hidealtabmaterials": false,
          "hidealtabmaterialssummared": false,
          "preferredpriceorigin": 0,
          "rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "3A00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "1000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "2300000101",
              "objversion": 3,
              "operatingstore_id": null,
              "ordersbalancealstatus": 0,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "overplus_docq_id": "O600000101",
              "parent_id": "2000000101",
              "posindex": 1,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "2300000101",
              "productstorefororders": true,
              "waste_docq_id": "5A00000101"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "4A00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "2000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "3300000101",
              "objversion": 1,
              "operatingstore_id": null,
              "ordersbalancealstatus": 1,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "overplus_docq_id": "O600000101",
              "parent_id": "2000000101",
              "posindex": 2,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "3300000101",
              "productstorefororders": true,
              "waste_docq_id": "5A00000101"
            }
          ],
          "site": "01",
          "store_id": "2300000101",
          "usemdforcucosts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "gpmparameters",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "automaticallycreatetransfers": true,
          "hidealtabmaterials": false,
          "hidealtabmaterialssummared": false,
          "preferredpriceorigin": 0,
          "rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "3A00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "1000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "2300000101",
              "objversion": 3,
              "operatingstore_id": null,
              "ordersbalancealstatus": 0,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "overplus_docq_id": "O600000101",
              "parent_id": "2000000101",
              "posindex": 1,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "2300000101",
              "productstorefororders": true,
              "waste_docq_id": "5A00000101"
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "4A00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "2000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "3300000101",
              "objversion": 1,
              "operatingstore_id": null,
              "ordersbalancealstatus": 1,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "overplus_docq_id": "O600000101",
              "parent_id": "2000000101",
              "posindex": 2,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "3300000101",
              "productstorefororders": true,
              "waste_docq_id": "5A00000101"
            }
          ],
          "site": "01",
          "store_id": "2300000101",
          "usemdforcucosts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "gpmparameters",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "gpmparameters",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "gpmparameters",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "gpmparameters",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "gpmparameters",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}