Servisní odbornost

GET

/serviceworkcategories

Získá kolekci BO Servisní odbornost

GET

/serviceworkcategories/{id}

Získá konkrétní BO Servisní odbornost

POST

/serviceworkcategories

Vytvoří nový BO Servisní odbornost a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/serviceworkcategories/{id}

Provede aktualizaci BO Servisní odbornost a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/serviceworkcategories/{id}

Smaže BO Servisní odbornost na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AmountPerHour number

Hodinová sazba bez DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AmountPerHourWithVAT number

Hodinová sazba s daní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CostPriceWithVAT number

Nákl.cena s daní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CostPriceWithoutVAT number

Nákl.cena bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (serviceworkcategoryrow) relace

řádek; kolekce BO Řádek servisní odbornosti, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VATRate_ID string (vatrate) relace

Sazba DPH; ID objektu DPH sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkcategories?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkcategories/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "ST",
  "Name": "Servisní technik",
  "AmountPerHour": 250,
  "AmountPerHourWithVAT": 300,
  "CostPriceWithoutVAT": 150,
  "CostPriceWithVAT": 180,
  "VATRate_ID": "02000X0000",
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "role_id": "2800000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "role_id": "1500000101"
    }
  ]
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "serviceworkcategories", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkcategories/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "ST",
  "Name": "Servisní technik",
  "AmountPerHour": 250,
  "AmountPerHourWithVAT": 300,
  "CostPriceWithoutVAT": 150,
  "CostPriceWithVAT": 180,
  "VATRate_ID": "02000X0000",
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "role_id": "2800000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "role_id": "1500000101"
    }
  ]
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkcategories?select=id
Body
{
  "AmountPerHour": 250,
  "AmountPerHourWithVAT": 300,
  "Code": "ST",
  "CostPriceWithVAT": 180,
  "CostPriceWithoutVAT": 150,
  "Hidden": false,
  "Name": "Servisní technik",
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "role_id": "2800000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "role_id": "1500000101"
    }
  ],
  "VATRate_ID": "02000X0000"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkcategories/{id}?select=id
Body
{
  "AmountPerHour": 250,
  "AmountPerHourWithVAT": 300,
  "Code": "ST",
  "CostPriceWithVAT": 180,
  "CostPriceWithoutVAT": 150,
  "Hidden": false,
  "Name": "Servisní technik",
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "role_id": "2800000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "role_id": "1500000101"
    }
  ],
  "VATRate_ID": "02000X0000"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkcategories/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkcategories",
        "object_data": {
          "AmountPerHour": 250,
          "AmountPerHourWithVAT": 300,
          "Code": "ST",
          "CostPriceWithVAT": 180,
          "CostPriceWithoutVAT": 150,
          "Hidden": false,
          "Name": "Servisní technik",
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "role_id": "2800000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "role_id": "1500000101"
            }
          ],
          "VATRate_ID": "02000X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkcategories",
        "object_data": {
          "AmountPerHour": 250,
          "AmountPerHourWithVAT": 300,
          "Code": "ST",
          "CostPriceWithVAT": 180,
          "CostPriceWithoutVAT": 150,
          "Hidden": false,
          "Name": "Servisní technik",
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "role_id": "2800000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "role_id": "1500000101"
            }
          ],
          "VATRate_ID": "02000X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkcategories",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AmountPerHour": 250,
          "AmountPerHourWithVAT": 300,
          "Code": "ST",
          "CostPriceWithVAT": 180,
          "CostPriceWithoutVAT": 150,
          "Hidden": false,
          "Name": "Servisní technik",
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "role_id": "2800000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "role_id": "1500000101"
            }
          ],
          "VATRate_ID": "02000X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkcategories",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AmountPerHour": 250,
          "AmountPerHourWithVAT": 300,
          "Code": "ST",
          "CostPriceWithVAT": 180,
          "CostPriceWithoutVAT": 150,
          "Hidden": false,
          "Name": "Servisní technik",
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "role_id": "2800000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "role_id": "1500000101"
            }
          ],
          "VATRate_ID": "02000X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkcategories",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkcategories",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkcategories",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkcategories",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkcategories",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}