Hlavní inventární protokol - pozice

GET

/maininvprotocolpositions

Získá kolekci BO Hlavní inventární protokol - pozice

GET

/maininvprotocolpositions/{id}

Získá konkrétní BO Hlavní inventární protokol - pozice

POST

/maininvprotocolpositions

Vytvoří nový BO Hlavní inventární protokol - pozice a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/maininvprotocolpositions/{id}

Provede aktualizaci BO Hlavní inventární protokol - pozice a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/maininvprotocolpositions/{id}

Smaže BO Hlavní inventární protokol - pozice na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Closed boolean

Uzavřena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Completed boolean

Kompletní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InventoryBegin$DATE string

Datum a čas zahájení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrderFlow integer

OrderFlow, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Parent_ID string (maininvprotocol) relace

Hlavní inventární protokol; ID objektu Hlavní inventární protokol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

StorePosition_ID string (logstoreposition) relace

Skladová pozice; ID objektu Skladová pozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ReadyToClose boolean

K uzavření

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolpositions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolpositions/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 6,
  "Parent_ID": "2220000101",
  "StorePosition_ID": "2000000101",
  "Completed": false,
  "Closed": true,
  "OrderFlow": 3425,
  "InventoryBegin$DATE": "2020-02-12T22:04:03.346Z"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "maininvprotocolpositions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolpositions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 6,
  "Parent_ID": "2220000101",
  "StorePosition_ID": "2000000101",
  "Completed": false,
  "Closed": true,
  "OrderFlow": 3425,
  "InventoryBegin$DATE": "2020-02-12T22:04:03.346Z"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolpositions?select=id
Body
{
  "Closed": true,
  "Completed": false,
  "InventoryBegin$DATE": "2020-02-12T22:04:03.346Z",
  "OrderFlow": 3425,
  "Parent_ID": "2220000101",
  "StorePosition_ID": "2000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolpositions/{id}?select=id
Body
{
  "Closed": true,
  "Completed": false,
  "InventoryBegin$DATE": "2020-02-12T22:04:03.346Z",
  "OrderFlow": 3425,
  "Parent_ID": "2220000101",
  "StorePosition_ID": "2000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolpositions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolpositions",
        "object_data": {
          "Closed": true,
          "Completed": false,
          "InventoryBegin$DATE": "2020-02-12T22:04:03.346Z",
          "OrderFlow": 3425,
          "Parent_ID": "2220000101",
          "StorePosition_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolpositions",
        "object_data": {
          "Closed": true,
          "Completed": false,
          "InventoryBegin$DATE": "2020-02-12T22:04:03.346Z",
          "OrderFlow": 3425,
          "Parent_ID": "2220000101",
          "StorePosition_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolpositions",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Closed": true,
          "Completed": false,
          "InventoryBegin$DATE": "2020-02-12T22:04:03.346Z",
          "OrderFlow": 3425,
          "Parent_ID": "2220000101",
          "StorePosition_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolpositions",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Closed": true,
          "Completed": false,
          "InventoryBegin$DATE": "2020-02-12T22:04:03.346Z",
          "OrderFlow": 3425,
          "Parent_ID": "2220000101",
          "StorePosition_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolpositions",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolpositions",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolpositions",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolpositions",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolpositions",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}