Nasklad. a vysklad. místo

GET

/logstoregateways

Získá kolekci BO Nasklad. a vysklad. místo

GET

/logstoregateways/{id}

Získá konkrétní BO Nasklad. a vysklad. místo

POST

/logstoregateways

Vytvoří nový BO Nasklad. a vysklad. místo a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/logstoregateways/{id}

Provede aktualizaci BO Nasklad. a vysklad. místo a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/logstoregateways/{id}

Smaže BO Nasklad. a vysklad. místo na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (30)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

ForInput boolean

Pro naskladnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

ForOutput boolean

Pro vyskladnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (logstoregatewayrow) relace

Řádky; kolekce BO Nasklad. a vysklad. místo - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstoregateways?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstoregateways/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "store_id": "2100000101"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "HB",
  "Name": "Hlavní brána skladu",
  "ForInput": true,
  "ForOutput": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "logstoregateways", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstoregateways/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "store_id": "2100000101"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "HB",
  "Name": "Hlavní brána skladu",
  "ForInput": true,
  "ForOutput": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstoregateways?select=id
Body
{
  "Code": "HB",
  "ForInput": true,
  "ForOutput": true,
  "Hidden": false,
  "Name": "Hlavní brána skladu",
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "store_id": "2100000101"
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/logstoregateways/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "HB",
  "ForInput": true,
  "ForOutput": true,
  "Hidden": false,
  "Name": "Hlavní brána skladu",
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "store_id": "2100000101"
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/logstoregateways/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoregateways",
        "object_data": {
          "Code": "HB",
          "ForInput": true,
          "ForOutput": true,
          "Hidden": false,
          "Name": "Hlavní brána skladu",
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "store_id": "2100000101"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoregateways",
        "object_data": {
          "Code": "HB",
          "ForInput": true,
          "ForOutput": true,
          "Hidden": false,
          "Name": "Hlavní brána skladu",
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "store_id": "2100000101"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoregateways",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Code": "HB",
          "ForInput": true,
          "ForOutput": true,
          "Hidden": false,
          "Name": "Hlavní brána skladu",
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "store_id": "2100000101"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoregateways",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Code": "HB",
          "ForInput": true,
          "ForOutput": true,
          "Hidden": false,
          "Name": "Hlavní brána skladu",
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "store_id": "2100000101"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoregateways",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoregateways",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "logstoregateways",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "logstoregateways",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "logstoregateways",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}