Doručený e-mail

GET

/emailsreceiveds

Získá kolekci BO Doručený e-mail

GET

/emailsreceiveds/{id}

Získá konkrétní BO Doručený e-mail

POST

/emailsreceiveds

Vytvoří nový BO Doručený e-mail a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/emailsreceiveds/{id}

Provede aktualizaci BO Doručený e-mail a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/emailsreceiveds/{id}

Smaže BO Doručený e-mail na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Attachments array (emailreceivedattachment) relace

Část; kolekce BO Příloha, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DataBoxMessReceived_ID

pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailAccount_ID string (emailaccount) relace

Vlastní e-mail. účet; ID objektu E-mailový účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailsRawMsg_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

MsgId string (255)

Interní ID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Processed boolean

Zpracováno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ReceivedDate$DATE string

Datum doručení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Sender string (100)

Odesílatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SentDate$DATE string

Datum odeslání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolverRole_ID string (securityrole) relace

Role řešitele; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

SolverUser_ID string (securityuser) relace

Řešitel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Status integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Subject string (500)

Předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CountOfAttachments integer

Počet příloh

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

EmailAccountTypeName string (20)

Typ účtu, pouze pro čtení

HasCRMActivity boolean

Aktivity

HasTextHtml boolean

Obsahuje HTML tělo

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

SendCc string (2048)

Adresát kopie

SendTo string (2048)

Adresát

TextHtml string (0)

Tělo zprávy - HTML

TextPlain string (0)

Tělo zprávy - prostý text

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/emailsreceiveds?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/emailsreceiveds/{id}
Response
{
  "Attachments": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DataBoxMessReceived_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailsRawMsg_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "MsgId": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "Processed": null,
  "ReceivedDate$DATE": null,
  "Sender": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Status": null,
  "Subject": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "emailsreceiveds", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/emailsreceiveds/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Attachments": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DataBoxMessReceived_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailsRawMsg_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "MsgId": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "Processed": null,
  "ReceivedDate$DATE": null,
  "Sender": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Status": null,
  "Subject": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/emailsreceiveds?select=id
Body
{
  "Attachments": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "MsgId": null,
  "Note": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "Processed": null,
  "ReceivedDate$DATE": null,
  "Sender": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Status": null,
  "Subject": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/emailsreceiveds/{id}?select=id
Body
{
  "Attachments": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "MsgId": null,
  "Note": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "Processed": null,
  "ReceivedDate$DATE": null,
  "Sender": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Status": null,
  "Subject": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/emailsreceiveds/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailsreceiveds",
        "object_data": {
          "Attachments": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "MsgId": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "Processed": null,
          "ReceivedDate$DATE": null,
          "Sender": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Status": null,
          "Subject": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailsreceiveds",
        "object_data": {
          "Attachments": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "MsgId": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "Processed": null,
          "ReceivedDate$DATE": null,
          "Sender": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Status": null,
          "Subject": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailsreceiveds",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Attachments": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "MsgId": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "Processed": null,
          "ReceivedDate$DATE": null,
          "Sender": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Status": null,
          "Subject": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailsreceiveds",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Attachments": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "MsgId": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "Processed": null,
          "ReceivedDate$DATE": null,
          "Sender": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Status": null,
          "Subject": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailsreceiveds",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailsreceiveds",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "emailsreceiveds",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "emailsreceiveds",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "emailsreceiveds",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}