Typ odpočtu/slevy

GET

/countofftypes

Získá kolekci BO Typ odpočtu/slevy

GET

/countofftypes/{id}

Získá konkrétní BO Typ odpočtu/slevy

POST

/countofftypes

Vytvoří nový BO Typ odpočtu/slevy a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/countofftypes/{id}

Provede aktualizaci BO Typ odpočtu/slevy a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/countofftypes/{id}

Smaže BO Typ odpočtu/slevy na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Cancellate boolean

Krátit?, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CountOffKind integer

Základní typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

FixedMonthly boolean

Fix/měsíc, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FixedYearly boolean

Fix/rok, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FreeMonthly boolean

Měsíc, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FreeYearly boolean

Rok, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MonAmIsTwelfth boolean

x1/12, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MonthlyAmount_ID string (wageconstant) relace

Částka za měsíc; ID objektu Globální proměnná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TaxAdvantage boolean

Daňová sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFrom$DATE string

Platnost od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Platnost do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

YearlyAmount_ID string (wageconstant) relace

Částka za rok; ID objektu Globální proměnná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CountOffKindText string (30)

Základní typ

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/countofftypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/countofftypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "MI",
  "Name": "Nezdanitelné minimum",
  "CreatedBy_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CountOffKind": 0,
  "FixedYearly": true,
  "FixedMonthly": true,
  "FreeYearly": false,
  "FreeMonthly": false,
  "YearlyAmount_ID": "1000000000",
  "MonAmIsTwelfth": true,
  "MonthlyAmount_ID": null,
  "Cancellate": false,
  "TaxAdvantage": false,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "countofftypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/countofftypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "MI",
  "Name": "Nezdanitelné minimum",
  "CreatedBy_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CountOffKind": 0,
  "FixedYearly": true,
  "FixedMonthly": true,
  "FreeYearly": false,
  "FreeMonthly": false,
  "YearlyAmount_ID": "1000000000",
  "MonAmIsTwelfth": true,
  "MonthlyAmount_ID": null,
  "Cancellate": false,
  "TaxAdvantage": false,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/countofftypes?select=id
Body
{
  "Cancellate": false,
  "Code": "MI",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CountOffKind": 0,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FixedMonthly": true,
  "FixedYearly": true,
  "FreeMonthly": false,
  "FreeYearly": false,
  "Hidden": false,
  "MonAmIsTwelfth": true,
  "MonthlyAmount_ID": null,
  "Name": "Nezdanitelné minimum",
  "TaxAdvantage": false,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "YearlyAmount_ID": "1000000000"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/countofftypes/{id}?select=id
Body
{
  "Cancellate": false,
  "Code": "MI",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CountOffKind": 0,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FixedMonthly": true,
  "FixedYearly": true,
  "FreeMonthly": false,
  "FreeYearly": false,
  "Hidden": false,
  "MonAmIsTwelfth": true,
  "MonthlyAmount_ID": null,
  "Name": "Nezdanitelné minimum",
  "TaxAdvantage": false,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "YearlyAmount_ID": "1000000000"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/countofftypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "countofftypes",
        "object_data": {
          "Cancellate": false,
          "Code": "MI",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CountOffKind": 0,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FixedMonthly": true,
          "FixedYearly": true,
          "FreeMonthly": false,
          "FreeYearly": false,
          "Hidden": false,
          "MonAmIsTwelfth": true,
          "MonthlyAmount_ID": null,
          "Name": "Nezdanitelné minimum",
          "TaxAdvantage": false,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "YearlyAmount_ID": "1000000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "countofftypes",
        "object_data": {
          "Cancellate": false,
          "Code": "MI",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CountOffKind": 0,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FixedMonthly": true,
          "FixedYearly": true,
          "FreeMonthly": false,
          "FreeYearly": false,
          "Hidden": false,
          "MonAmIsTwelfth": true,
          "MonthlyAmount_ID": null,
          "Name": "Nezdanitelné minimum",
          "TaxAdvantage": false,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "YearlyAmount_ID": "1000000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "countofftypes",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Cancellate": false,
          "Code": "MI",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CountOffKind": 0,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FixedMonthly": true,
          "FixedYearly": true,
          "FreeMonthly": false,
          "FreeYearly": false,
          "Hidden": false,
          "MonAmIsTwelfth": true,
          "MonthlyAmount_ID": null,
          "Name": "Nezdanitelné minimum",
          "TaxAdvantage": false,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "YearlyAmount_ID": "1000000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "countofftypes",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Cancellate": false,
          "Code": "MI",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CountOffKind": 0,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FixedMonthly": true,
          "FixedYearly": true,
          "FreeMonthly": false,
          "FreeYearly": false,
          "Hidden": false,
          "MonAmIsTwelfth": true,
          "MonthlyAmount_ID": null,
          "Name": "Nezdanitelné minimum",
          "TaxAdvantage": false,
          "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "YearlyAmount_ID": "1000000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "countofftypes",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "countofftypes",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "countofftypes",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "countofftypes",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "countofftypes",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}