Přechod mezi procesními stavy

GET

/pmstatestransitions

Získá kolekci BO Přechod mezi procesními stavy

GET

/pmstatestransitions/{id}

Získá konkrétní BO Přechod mezi procesními stavy

POST

/pmstatestransitions

Vytvoří nový BO Přechod mezi procesními stavy a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pmstatestransitions/{id}

Provede aktualizaci BO Přechod mezi procesními stavy a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pmstatestransitions/{id}

Smaže BO Přechod mezi procesními stavy na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AllowChangeResponsibleRole boolean

Povolit změnu zodpovědné role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

AllowChangeResponsibleUser boolean

Povolit změnu zodpovědné osoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CLSID string (26)

Identifikace třídy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

FromState_ID string (pmstate) relace

Z uživatelského stavu; ID objektu Procesní stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MandatoryResponsibleRole boolean

Povinné zadání zodpovědné role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

MandatoryResponsibleUser boolean

Povinné zadání zodpovědné osoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ResponsibleRole_ID string (securityrole) relace

Zodpovědná role po přechodu; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ResponsibleUserActual boolean

Vyplnit zodpovědnou osobu aktuálně přihlášeným uživatelem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ResponsibleUser_ID string (securityuser) relace

Zodpovědná osoba v novém stavu; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ToState_ID string (pmstate) relace

Na uživatelský stav; ID objektu Procesní stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TransferfResponsibleRole boolean

Přenášet zadanou zodpovědnou roli při změně stavu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TransferfResponsibleUser boolean

Přenášet zadanou zodpovědnou osobu při změně stavu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

CLSIDText string (150)

Třída objektu, pouze pro čtení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pmstatestransitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pmstatestransitions/{id}
Response
{
  "AllowChangeResponsibleRole": null,
  "AllowChangeResponsibleUser": null,
  "CLSID": null,
  "FromState_ID": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "MandatoryResponsibleRole": null,
  "MandatoryResponsibleUser": null,
  "ObjVersion": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUserActual": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "ToState_ID": null,
  "TransferfResponsibleRole": null,
  "TransferfResponsibleUser": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pmstatestransitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pmstatestransitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AllowChangeResponsibleRole": null,
  "AllowChangeResponsibleUser": null,
  "CLSID": null,
  "FromState_ID": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "MandatoryResponsibleRole": null,
  "MandatoryResponsibleUser": null,
  "ObjVersion": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUserActual": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "ToState_ID": null,
  "TransferfResponsibleRole": null,
  "TransferfResponsibleUser": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pmstatestransitions?select=id
Body
{
  "AllowChangeResponsibleRole": null,
  "AllowChangeResponsibleUser": null,
  "CLSID": null,
  "FromState_ID": null,
  "Hidden": null,
  "MandatoryResponsibleRole": null,
  "MandatoryResponsibleUser": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUserActual": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "ToState_ID": null,
  "TransferfResponsibleRole": null,
  "TransferfResponsibleUser": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pmstatestransitions/{id}?select=id
Body
{
  "AllowChangeResponsibleRole": null,
  "AllowChangeResponsibleUser": null,
  "CLSID": null,
  "FromState_ID": null,
  "Hidden": null,
  "MandatoryResponsibleRole": null,
  "MandatoryResponsibleUser": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUserActual": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "ToState_ID": null,
  "TransferfResponsibleRole": null,
  "TransferfResponsibleUser": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pmstatestransitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pmstatestransitions",
        "object_data": {
          "AllowChangeResponsibleRole": null,
          "AllowChangeResponsibleUser": null,
          "CLSID": null,
          "FromState_ID": null,
          "Hidden": null,
          "MandatoryResponsibleRole": null,
          "MandatoryResponsibleUser": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUserActual": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "ToState_ID": null,
          "TransferfResponsibleRole": null,
          "TransferfResponsibleUser": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pmstatestransitions",
        "object_data": {
          "AllowChangeResponsibleRole": null,
          "AllowChangeResponsibleUser": null,
          "CLSID": null,
          "FromState_ID": null,
          "Hidden": null,
          "MandatoryResponsibleRole": null,
          "MandatoryResponsibleUser": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUserActual": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "ToState_ID": null,
          "TransferfResponsibleRole": null,
          "TransferfResponsibleUser": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pmstatestransitions",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AllowChangeResponsibleRole": null,
          "AllowChangeResponsibleUser": null,
          "CLSID": null,
          "FromState_ID": null,
          "Hidden": null,
          "MandatoryResponsibleRole": null,
          "MandatoryResponsibleUser": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUserActual": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "ToState_ID": null,
          "TransferfResponsibleRole": null,
          "TransferfResponsibleUser": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pmstatestransitions",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AllowChangeResponsibleRole": null,
          "AllowChangeResponsibleUser": null,
          "CLSID": null,
          "FromState_ID": null,
          "Hidden": null,
          "MandatoryResponsibleRole": null,
          "MandatoryResponsibleUser": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUserActual": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "ToState_ID": null,
          "TransferfResponsibleRole": null,
          "TransferfResponsibleUser": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pmstatestransitions",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pmstatestransitions",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pmstatestransitions",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pmstatestransitions",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pmstatestransitions",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}