Skupina rolí

GET

/securitygroups

Získá kolekci BO Skupina rolí

GET

/securitygroups/{id}

Získá konkrétní BO Skupina rolí

POST

/securitygroups

Vytvoří nový BO Skupina rolí a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/securitygroups/{id}

Provede aktualizaci BO Skupina rolí a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/securitygroups/{id}

Smaže BO Skupina rolí na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Name string (30)

Jméno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ShortName string (10)

Zkratka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/securitygroups?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/securitygroups/{id}
Response
{
  "ID": "SUPER00000",
  "ObjVersion": 3,
  "Name": "role Supervisor",
  "ShortName": "Supervisor",
  "Note": ""
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "securitygroups", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/securitygroups/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "SUPER00000",
  "ObjVersion": 3,
  "Name": "role Supervisor",
  "ShortName": "Supervisor",
  "Note": ""
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/securitygroups?select=id
Body
{
  "Name": "role Supervisor",
  "Note": "",
  "ShortName": "Supervisor"
}
Response
{
  "id": "SUPER00000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/securitygroups/{id}?select=id
Body
{
  "Name": "role Supervisor",
  "Note": "",
  "ShortName": "Supervisor"
}
Response
{
  "id": "SUPER00000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/securitygroups/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "securitygroups",
        "object_data": {
          "Name": "role Supervisor",
          "Note": "",
          "ShortName": "Supervisor"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "securitygroups",
        "object_data": {
          "Name": "role Supervisor",
          "Note": "",
          "ShortName": "Supervisor"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "securitygroups",
        "obj_id": "SUPER00000",
        "object_data": {
          "Name": "role Supervisor",
          "Note": "",
          "ShortName": "Supervisor"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "securitygroups",
        "obj_id": "SUPER00001",
        "object_data": {
          "Name": "role Supervisor",
          "Note": "",
          "ShortName": "Supervisor"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "securitygroups",
        "obj_id": "SUPER00000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "securitygroups",
        "obj_id": "SUPER00001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "securitygroups",
        "obj_id": "SUPER00002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "securitygroups",
        "obj_id": "SUPER00003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "securitygroups",
        "obj_id": "SUPER00004"
      }
    }
  ]
}