Parametry řady výrobních příkazů

GET

/plmjosetparsqueues

Získá kolekci BO Parametry řady výrobních příkazů

GET

/plmjosetparsqueues/{id}

Získá konkrétní BO Parametry řady výrobních příkazů

POST

/plmjosetparsqueues

Vytvoří nový BO Parametry řady výrobních příkazů a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmjosetparsqueues/{id}

Provede aktualizaci BO Parametry řady výrobních příkazů a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmjosetparsqueues/{id}

Smaže BO Parametry řady výrobních příkazů na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AWTBusOrder_ID string (busorder) relace

SPL - zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AWTBusProject_ID string (busproject) relace

SPL - projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AWTBusTransaction_ID string (bustransaction) relace

SPL - obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AWTByBusOrder boolean

SPL dle zakázek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AWTByBusProject boolean

SPL dle projektů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AWTByBusTransaction boolean

SPL dle obch. případů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AWTByDate integer

SPL dle data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AWTByDivision boolean

SPL dle střediska, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AWTByJobOrder boolean

SPL dle výr. projektů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AWTDivision_ID string (division) relace

SPL - středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccPresetDefForFP_ID string (accpresetdefinition) relace

Úč. předkontace Dok. výrobky; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Účetní předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AfterJOStartUp integer

Po spuštění VP vygenerovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AfterPR integer

Po vytvoření PHV generovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AllowRepairTransOp integer

Umožnit opravit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AutoServerScheduler_ID string (autoserverscheduleritem) relace

Úloha autoserveru; ID objektu Naplánovaná úloha, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BalanceAccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Úč. předkontace VNV; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BalanceDepAccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Úč. předkontace nezapočtených VNV; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BalanceDepDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada nezapočtených VNV; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BalanceDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada VNV; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BatchOperationOver boolean

Povolit předimenzovat dávkovou operaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConsumablesInIncome integer

Spotřební mat. v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationInIncome boolean

Koop. v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Correction integer

Korekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultSupposedStore_ID string (store) relace

Výchozí předpokládaný sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueueForAWT_ID string (docqueue) relace

Řada dokladu; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueueForFP_ID string (docqueue) relace

Řada Dok. výrobky; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueueForSemiFP_ID string (docqueue) relace

Řada dokončených polotovarů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladu; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentCategoryForTesting_ID string (documentcategory) relace

Kategorie dokumentů pro testování; ID objektu Kategorie dokumentu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EnableExpiredStoreBatch integer

Výdej expirované šarže/sér.č, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FewFinishedQSoftValidation boolean

Kontrolovat menší počet přijatých výrobků, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GeneralExpenseInIncome boolean

Správ. režie v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GroupBusOrder boolean

Seskupit dle zakázky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GroupBusProject boolean

Seskupit dle projektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GroupBusTransaction boolean

Seskupit dle obchodního případu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GroupDate integer

Seskupit dle datumu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GroupDivision boolean

Seskupit dle střediska, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IgnoreDateOfExpiration boolean

Ignorovat datum expirace při výdeji sériových čísel/šarží, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InPlan boolean

Započítat do kapacitního plánu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsRegisterSemiFP boolean

Evidovat dokončené polotovary, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MatDistribOverSoftValidation boolean

Při výdeji materiálu kontrolovat překročení vydávaného množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterialDistributionOver boolean

Povolit předimenzovat výdej, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterialExpenseInIncome boolean

Materiálová režie v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterialInIncome boolean

Mat. v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ModeUseMDAfterPR integer

Způsob započítání výdeje materiálu po datu příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ModeUseOpAfterPR integer

Způsob započítání pracovních lístků po datu příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OperationsAuto boolean

Prac. lístky autom., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OverheadCostsInIncome boolean

Výr. režie v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceInIncome integer

Pevná cena v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProductReceptionOver boolean

Povolit předimenzovat příjem hotových výrobků, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SalariesInIncome boolean

Mzdy v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SplitOperationsByCalendar boolean

Dělit pracovní lístky dle kalendáře na pracovišti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToleranceMaterialNegative number

Záporná tolerance výdeje materiálu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToleranceMaterialPositive number

Kladná tolerance výdeje materiálu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToleranceWagesNegative number

Záporná tolerance mzdy+režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToleranceWagesPositive number

Kladná tolerance mzdy+režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Transfer integer

Co přenášet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValuationPR integer

Oceňovat PHV, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValuationTypePR integer

Způsob ocenění PHV, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValueTransfer1 integer

Způsob přenosu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValueTransfer2 integer

Způsob přenosu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageOperationType1_ID string (wageoperationtype) relace

Druh výkonu; ID objektu Druhy výkonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageOperationType2_ID string (wageoperationtype) relace

Druh výkonu; ID objektu Druhy výkonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WastePercentageSoftValidation boolean

Kontrolovat, zda jsou ztráty mezi 0 až 100%, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjosetparsqueues?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjosetparsqueues/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 13,
  "DocQueue_ID": "4K00000101",
  "MaterialInIncome": true,
  "CooperationInIncome": true,
  "PriceInIncome": 1,
  "SalariesInIncome": true,
  "OverheadCostsInIncome": true,
  "GeneralExpenseInIncome": true,
  "OperationsAuto": false,
  "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "BatchOperationOver": true,
  "MaterialDistributionOver": false,
  "AfterJOStartUp": 0,
  "ConsumablesInIncome": 0,
  "ProductReceptionOver": false,
  "IgnoreDateOfExpiration": false,
  "DocumentCategoryForTesting_ID": null,
  "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
  "Transfer": 0,
  "AllowRepairTransOp": 0,
  "Correction": 0,
  "GroupDivision": true,
  "GroupBusOrder": true,
  "GroupBusTransaction": true,
  "GroupBusProject": false,
  "GroupDate": 0,
  "ValueTransfer1": 0,
  "WageOperationType1_ID": null,
  "ValueTransfer2": 0,
  "WageOperationType2_ID": null,
  "InPlan": true,
  "AfterPR": 0,
  "ToleranceMaterialPositive": 0,
  "ToleranceMaterialNegative": 0,
  "ToleranceWagesPositive": 0,
  "ToleranceWagesNegative": 0,
  "MaterialExpenseInIncome": true,
  "ValuationPR": 0,
  "ValuationTypePR": 0,
  "DocQueueForFP_ID": "4K0000F101",
  "AccPresetDefForFP_ID": null,
  "AutoServerScheduler_ID": null,
  "ModeUseMDAfterPR": 0,
  "ModeUseOpAfterPR": 3,
  "AWTByDate": 0,
  "AWTByDivision": true,
  "AWTDivision_ID": null,
  "AWTByBusOrder": true,
  "AWTBusOrder_ID": null,
  "AWTByBusTransaction": true,
  "AWTBusTransaction_ID": null,
  "AWTByBusProject": true,
  "AWTByJobOrder": true,
  "AWTBusProject_ID": null,
  "BalanceDocQueue_ID": null,
  "BalanceAccPresetDef_ID": null,
  "BalanceDepDocQueue_ID": null,
  "BalanceDepAccPresetDef_ID": null,
  "FewFinishedQSoftValidation": true,
  "WastePercentageSoftValidation": true,
  "EnableExpiredStoreBatch": 1,
  "IsRegisterSemiFP": false,
  "DocQueueForSemiFP_ID": null,
  "SplitOperationsByCalendar": false,
  "MatDistribOverSoftValidation": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmjosetparsqueues", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmjosetparsqueues/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 13,
  "DocQueue_ID": "4K00000101",
  "MaterialInIncome": true,
  "CooperationInIncome": true,
  "PriceInIncome": 1,
  "SalariesInIncome": true,
  "OverheadCostsInIncome": true,
  "GeneralExpenseInIncome": true,
  "OperationsAuto": false,
  "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "BatchOperationOver": true,
  "MaterialDistributionOver": false,
  "AfterJOStartUp": 0,
  "ConsumablesInIncome": 0,
  "ProductReceptionOver": false,
  "IgnoreDateOfExpiration": false,
  "DocumentCategoryForTesting_ID": null,
  "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
  "Transfer": 0,
  "AllowRepairTransOp": 0,
  "Correction": 0,
  "GroupDivision": true,
  "GroupBusOrder": true,
  "GroupBusTransaction": true,
  "GroupBusProject": false,
  "GroupDate": 0,
  "ValueTransfer1": 0,
  "WageOperationType1_ID": null,
  "ValueTransfer2": 0,
  "WageOperationType2_ID": null,
  "InPlan": true,
  "AfterPR": 0,
  "ToleranceMaterialPositive": 0,
  "ToleranceMaterialNegative": 0,
  "ToleranceWagesPositive": 0,
  "ToleranceWagesNegative": 0,
  "MaterialExpenseInIncome": true,
  "ValuationPR": 0,
  "ValuationTypePR": 0,
  "DocQueueForFP_ID": "4K0000F101",
  "AccPresetDefForFP_ID": null,
  "AutoServerScheduler_ID": null,
  "ModeUseMDAfterPR": 0,
  "ModeUseOpAfterPR": 3,
  "AWTByDate": 0,
  "AWTByDivision": true,
  "AWTDivision_ID": null,
  "AWTByBusOrder": true,
  "AWTBusOrder_ID": null,
  "AWTByBusTransaction": true,
  "AWTBusTransaction_ID": null,
  "AWTByBusProject": true,
  "AWTByJobOrder": true,
  "AWTBusProject_ID": null,
  "BalanceDocQueue_ID": null,
  "BalanceAccPresetDef_ID": null,
  "BalanceDepDocQueue_ID": null,
  "BalanceDepAccPresetDef_ID": null,
  "FewFinishedQSoftValidation": true,
  "WastePercentageSoftValidation": true,
  "EnableExpiredStoreBatch": 1,
  "IsRegisterSemiFP": false,
  "DocQueueForSemiFP_ID": null,
  "SplitOperationsByCalendar": false,
  "MatDistribOverSoftValidation": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmjosetparsqueues?select=id
Body
{
  "AWTBusOrder_ID": null,
  "AWTBusProject_ID": null,
  "AWTBusTransaction_ID": null,
  "AWTByBusOrder": true,
  "AWTByBusProject": true,
  "AWTByBusTransaction": true,
  "AWTByDate": 0,
  "AWTByDivision": true,
  "AWTByJobOrder": true,
  "AWTDivision_ID": null,
  "AccPresetDefForFP_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "AfterJOStartUp": 0,
  "AfterPR": 0,
  "AllowRepairTransOp": 0,
  "AutoServerScheduler_ID": null,
  "BalanceAccPresetDef_ID": null,
  "BalanceDepAccPresetDef_ID": null,
  "BalanceDepDocQueue_ID": null,
  "BalanceDocQueue_ID": null,
  "BatchOperationOver": true,
  "ConsumablesInIncome": 0,
  "CooperationInIncome": true,
  "Correction": 0,
  "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
  "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
  "DocQueueForFP_ID": "4K0000F101",
  "DocQueueForSemiFP_ID": null,
  "DocQueue_ID": "4K00000101",
  "DocumentCategoryForTesting_ID": null,
  "EnableExpiredStoreBatch": 1,
  "FewFinishedQSoftValidation": true,
  "GeneralExpenseInIncome": true,
  "GroupBusOrder": true,
  "GroupBusProject": false,
  "GroupBusTransaction": true,
  "GroupDate": 0,
  "GroupDivision": true,
  "IgnoreDateOfExpiration": false,
  "InPlan": true,
  "IsRegisterSemiFP": false,
  "MatDistribOverSoftValidation": true,
  "MaterialDistributionOver": false,
  "MaterialExpenseInIncome": true,
  "MaterialInIncome": true,
  "ModeUseMDAfterPR": 0,
  "ModeUseOpAfterPR": 3,
  "OperationsAuto": false,
  "OverheadCostsInIncome": true,
  "PriceInIncome": 1,
  "ProductReceptionOver": false,
  "SalariesInIncome": true,
  "SplitOperationsByCalendar": false,
  "ToleranceMaterialNegative": 0,
  "ToleranceMaterialPositive": 0,
  "ToleranceWagesNegative": 0,
  "ToleranceWagesPositive": 0,
  "Transfer": 0,
  "ValuationPR": 0,
  "ValuationTypePR": 0,
  "ValueTransfer1": 0,
  "ValueTransfer2": 0,
  "WageOperationType1_ID": null,
  "WageOperationType2_ID": null,
  "WastePercentageSoftValidation": true
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmjosetparsqueues/{id}?select=id
Body
{
  "AWTBusOrder_ID": null,
  "AWTBusProject_ID": null,
  "AWTBusTransaction_ID": null,
  "AWTByBusOrder": true,
  "AWTByBusProject": true,
  "AWTByBusTransaction": true,
  "AWTByDate": 0,
  "AWTByDivision": true,
  "AWTByJobOrder": true,
  "AWTDivision_ID": null,
  "AccPresetDefForFP_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "AfterJOStartUp": 0,
  "AfterPR": 0,
  "AllowRepairTransOp": 0,
  "AutoServerScheduler_ID": null,
  "BalanceAccPresetDef_ID": null,
  "BalanceDepAccPresetDef_ID": null,
  "BalanceDepDocQueue_ID": null,
  "BalanceDocQueue_ID": null,
  "BatchOperationOver": true,
  "ConsumablesInIncome": 0,
  "CooperationInIncome": true,
  "Correction": 0,
  "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
  "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
  "DocQueueForFP_ID": "4K0000F101",
  "DocQueueForSemiFP_ID": null,
  "DocQueue_ID": "4K00000101",
  "DocumentCategoryForTesting_ID": null,
  "EnableExpiredStoreBatch": 1,
  "FewFinishedQSoftValidation": true,
  "GeneralExpenseInIncome": true,
  "GroupBusOrder": true,
  "GroupBusProject": false,
  "GroupBusTransaction": true,
  "GroupDate": 0,
  "GroupDivision": true,
  "IgnoreDateOfExpiration": false,
  "InPlan": true,
  "IsRegisterSemiFP": false,
  "MatDistribOverSoftValidation": true,
  "MaterialDistributionOver": false,
  "MaterialExpenseInIncome": true,
  "MaterialInIncome": true,
  "ModeUseMDAfterPR": 0,
  "ModeUseOpAfterPR": 3,
  "OperationsAuto": false,
  "OverheadCostsInIncome": true,
  "PriceInIncome": 1,
  "ProductReceptionOver": false,
  "SalariesInIncome": true,
  "SplitOperationsByCalendar": false,
  "ToleranceMaterialNegative": 0,
  "ToleranceMaterialPositive": 0,
  "ToleranceWagesNegative": 0,
  "ToleranceWagesPositive": 0,
  "Transfer": 0,
  "ValuationPR": 0,
  "ValuationTypePR": 0,
  "ValueTransfer1": 0,
  "ValueTransfer2": 0,
  "WageOperationType1_ID": null,
  "WageOperationType2_ID": null,
  "WastePercentageSoftValidation": true
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmjosetparsqueues/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmjosetparsqueues",
        "object_data": {
          "AWTBusOrder_ID": null,
          "AWTBusProject_ID": null,
          "AWTBusTransaction_ID": null,
          "AWTByBusOrder": true,
          "AWTByBusProject": true,
          "AWTByBusTransaction": true,
          "AWTByDate": 0,
          "AWTByDivision": true,
          "AWTByJobOrder": true,
          "AWTDivision_ID": null,
          "AccPresetDefForFP_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "AfterJOStartUp": 0,
          "AfterPR": 0,
          "AllowRepairTransOp": 0,
          "AutoServerScheduler_ID": null,
          "BalanceAccPresetDef_ID": null,
          "BalanceDepAccPresetDef_ID": null,
          "BalanceDepDocQueue_ID": null,
          "BalanceDocQueue_ID": null,
          "BatchOperationOver": true,
          "ConsumablesInIncome": 0,
          "CooperationInIncome": true,
          "Correction": 0,
          "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
          "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
          "DocQueueForFP_ID": "4K0000F101",
          "DocQueueForSemiFP_ID": null,
          "DocQueue_ID": "4K00000101",
          "DocumentCategoryForTesting_ID": null,
          "EnableExpiredStoreBatch": 1,
          "FewFinishedQSoftValidation": true,
          "GeneralExpenseInIncome": true,
          "GroupBusOrder": true,
          "GroupBusProject": false,
          "GroupBusTransaction": true,
          "GroupDate": 0,
          "GroupDivision": true,
          "IgnoreDateOfExpiration": false,
          "InPlan": true,
          "IsRegisterSemiFP": false,
          "MatDistribOverSoftValidation": true,
          "MaterialDistributionOver": false,
          "MaterialExpenseInIncome": true,
          "MaterialInIncome": true,
          "ModeUseMDAfterPR": 0,
          "ModeUseOpAfterPR": 3,
          "OperationsAuto": false,
          "OverheadCostsInIncome": true,
          "PriceInIncome": 1,
          "ProductReceptionOver": false,
          "SalariesInIncome": true,
          "SplitOperationsByCalendar": false,
          "ToleranceMaterialNegative": 0,
          "ToleranceMaterialPositive": 0,
          "ToleranceWagesNegative": 0,
          "ToleranceWagesPositive": 0,
          "Transfer": 0,
          "ValuationPR": 0,
          "ValuationTypePR": 0,
          "ValueTransfer1": 0,
          "ValueTransfer2": 0,
          "WageOperationType1_ID": null,
          "WageOperationType2_ID": null,
          "WastePercentageSoftValidation": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmjosetparsqueues",
        "object_data": {
          "AWTBusOrder_ID": null,
          "AWTBusProject_ID": null,
          "AWTBusTransaction_ID": null,
          "AWTByBusOrder": true,
          "AWTByBusProject": true,
          "AWTByBusTransaction": true,
          "AWTByDate": 0,
          "AWTByDivision": true,
          "AWTByJobOrder": true,
          "AWTDivision_ID": null,
          "AccPresetDefForFP_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "AfterJOStartUp": 0,
          "AfterPR": 0,
          "AllowRepairTransOp": 0,
          "AutoServerScheduler_ID": null,
          "BalanceAccPresetDef_ID": null,
          "BalanceDepAccPresetDef_ID": null,
          "BalanceDepDocQueue_ID": null,
          "BalanceDocQueue_ID": null,
          "BatchOperationOver": true,
          "ConsumablesInIncome": 0,
          "CooperationInIncome": true,
          "Correction": 0,
          "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
          "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
          "DocQueueForFP_ID": "4K0000F101",
          "DocQueueForSemiFP_ID": null,
          "DocQueue_ID": "4K00000101",
          "DocumentCategoryForTesting_ID": null,
          "EnableExpiredStoreBatch": 1,
          "FewFinishedQSoftValidation": true,
          "GeneralExpenseInIncome": true,
          "GroupBusOrder": true,
          "GroupBusProject": false,
          "GroupBusTransaction": true,
          "GroupDate": 0,
          "GroupDivision": true,
          "IgnoreDateOfExpiration": false,
          "InPlan": true,
          "IsRegisterSemiFP": false,
          "MatDistribOverSoftValidation": true,
          "MaterialDistributionOver": false,
          "MaterialExpenseInIncome": true,
          "MaterialInIncome": true,
          "ModeUseMDAfterPR": 0,
          "ModeUseOpAfterPR": 3,
          "OperationsAuto": false,
          "OverheadCostsInIncome": true,
          "PriceInIncome": 1,
          "ProductReceptionOver": false,
          "SalariesInIncome": true,
          "SplitOperationsByCalendar": false,
          "ToleranceMaterialNegative": 0,
          "ToleranceMaterialPositive": 0,
          "ToleranceWagesNegative": 0,
          "ToleranceWagesPositive": 0,
          "Transfer": 0,
          "ValuationPR": 0,
          "ValuationTypePR": 0,
          "ValueTransfer1": 0,
          "ValueTransfer2": 0,
          "WageOperationType1_ID": null,
          "WageOperationType2_ID": null,
          "WastePercentageSoftValidation": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmjosetparsqueues",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AWTBusOrder_ID": null,
          "AWTBusProject_ID": null,
          "AWTBusTransaction_ID": null,
          "AWTByBusOrder": true,
          "AWTByBusProject": true,
          "AWTByBusTransaction": true,
          "AWTByDate": 0,
          "AWTByDivision": true,
          "AWTByJobOrder": true,
          "AWTDivision_ID": null,
          "AccPresetDefForFP_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "AfterJOStartUp": 0,
          "AfterPR": 0,
          "AllowRepairTransOp": 0,
          "AutoServerScheduler_ID": null,
          "BalanceAccPresetDef_ID": null,
          "BalanceDepAccPresetDef_ID": null,
          "BalanceDepDocQueue_ID": null,
          "BalanceDocQueue_ID": null,
          "BatchOperationOver": true,
          "ConsumablesInIncome": 0,
          "CooperationInIncome": true,
          "Correction": 0,
          "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
          "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
          "DocQueueForFP_ID": "4K0000F101",
          "DocQueueForSemiFP_ID": null,
          "DocQueue_ID": "4K00000101",
          "DocumentCategoryForTesting_ID": null,
          "EnableExpiredStoreBatch": 1,
          "FewFinishedQSoftValidation": true,
          "GeneralExpenseInIncome": true,
          "GroupBusOrder": true,
          "GroupBusProject": false,
          "GroupBusTransaction": true,
          "GroupDate": 0,
          "GroupDivision": true,
          "IgnoreDateOfExpiration": false,
          "InPlan": true,
          "IsRegisterSemiFP": false,
          "MatDistribOverSoftValidation": true,
          "MaterialDistributionOver": false,
          "MaterialExpenseInIncome": true,
          "MaterialInIncome": true,
          "ModeUseMDAfterPR": 0,
          "ModeUseOpAfterPR": 3,
          "OperationsAuto": false,
          "OverheadCostsInIncome": true,
          "PriceInIncome": 1,
          "ProductReceptionOver": false,
          "SalariesInIncome": true,
          "SplitOperationsByCalendar": false,
          "ToleranceMaterialNegative": 0,
          "ToleranceMaterialPositive": 0,
          "ToleranceWagesNegative": 0,
          "ToleranceWagesPositive": 0,
          "Transfer": 0,
          "ValuationPR": 0,
          "ValuationTypePR": 0,
          "ValueTransfer1": 0,
          "ValueTransfer2": 0,
          "WageOperationType1_ID": null,
          "WageOperationType2_ID": null,
          "WastePercentageSoftValidation": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmjosetparsqueues",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AWTBusOrder_ID": null,
          "AWTBusProject_ID": null,
          "AWTBusTransaction_ID": null,
          "AWTByBusOrder": true,
          "AWTByBusProject": true,
          "AWTByBusTransaction": true,
          "AWTByDate": 0,
          "AWTByDivision": true,
          "AWTByJobOrder": true,
          "AWTDivision_ID": null,
          "AccPresetDefForFP_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "AfterJOStartUp": 0,
          "AfterPR": 0,
          "AllowRepairTransOp": 0,
          "AutoServerScheduler_ID": null,
          "BalanceAccPresetDef_ID": null,
          "BalanceDepAccPresetDef_ID": null,
          "BalanceDepDocQueue_ID": null,
          "BalanceDocQueue_ID": null,
          "BatchOperationOver": true,
          "ConsumablesInIncome": 0,
          "CooperationInIncome": true,
          "Correction": 0,
          "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
          "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
          "DocQueueForFP_ID": "4K0000F101",
          "DocQueueForSemiFP_ID": null,
          "DocQueue_ID": "4K00000101",
          "DocumentCategoryForTesting_ID": null,
          "EnableExpiredStoreBatch": 1,
          "FewFinishedQSoftValidation": true,
          "GeneralExpenseInIncome": true,
          "GroupBusOrder": true,
          "GroupBusProject": false,
          "GroupBusTransaction": true,
          "GroupDate": 0,
          "GroupDivision": true,
          "IgnoreDateOfExpiration": false,
          "InPlan": true,
          "IsRegisterSemiFP": false,
          "MatDistribOverSoftValidation": true,
          "MaterialDistributionOver": false,
          "MaterialExpenseInIncome": true,
          "MaterialInIncome": true,
          "ModeUseMDAfterPR": 0,
          "ModeUseOpAfterPR": 3,
          "OperationsAuto": false,
          "OverheadCostsInIncome": true,
          "PriceInIncome": 1,
          "ProductReceptionOver": false,
          "SalariesInIncome": true,
          "SplitOperationsByCalendar": false,
          "ToleranceMaterialNegative": 0,
          "ToleranceMaterialPositive": 0,
          "ToleranceWagesNegative": 0,
          "ToleranceWagesPositive": 0,
          "Transfer": 0,
          "ValuationPR": 0,
          "ValuationTypePR": 0,
          "ValueTransfer1": 0,
          "ValueTransfer2": 0,
          "WageOperationType1_ID": null,
          "WageOperationType2_ID": null,
          "WastePercentageSoftValidation": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmjosetparsqueues",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmjosetparsqueues",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmjosetparsqueues",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmjosetparsqueues",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmjosetparsqueues",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}