VP - vyráběná položka - VP - vyráběná položka - Sériová čísla

Tato data jsou dostupná pouze z plmjooutputitems/plmjoborderssn.

Metadata - Perzistentní položky

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PLMJobOrdersComponents array (plmjoborderscomponent) relace

Sestavy a komponenty; kolekce BO VP - sestavy a komponenty, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Parent_ID string (plmjooutputitem) relace

Vlastník; ID objektu VP - vyráběná položka, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreBatch_ID string (storebatch) relace

Sériové číslo/šarže; ID objektu Šarže/sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MainUnitQuantity number

Počet v hl. jednotce

MainUnitRate number

Vztah hl. jednotky

NewBatch boolean

Nová šarže, pole je duplikováno při klonování objektu

NewBatchComment string (8191)

Popis, pole je duplikováno při klonování objektu

NewBatchExpirationDate$DATE string

Datum expirace, pole je duplikováno při klonování objektu

NewBatchName string (40)

Název, pole je duplikováno při klonování objektu

NewBatchSpecification string (30)

Specifikace, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreSubBatch_ID string (storesubbatch) relace

Dílčí sériové číslo/šarže; ID objektu Dílčí šarže/sériové číslo

UnitQuantity number

Počet

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjooutputitems/{id}/plmjoborderssn?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjooutputitems/{id}/plmjoborderssn/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Parent_ID": "4000000101",
  "PosIndex": 2,
  "Quantity": 1,
  "StoreBatch_ID": "2800000101",
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "PLMJobOrdersComponents": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "ZDT5FNBXGXT4FGFPTWI3YKZ31C", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Parent_ID": "4000000101",
  "PosIndex": 2,
  "Quantity": 1,
  "StoreBatch_ID": "2800000101",
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "PLMJobOrdersComponents": []
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmjooutputitems/{id}/plmjoborderssn/{id}?select=id
Body
{
  "PLMJobOrdersComponents": [],
  "PosIndex": 2,
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "StoreBatch_ID": "2800000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmjooutputitems/{id}/plmjoborderssn/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.