Dílčí šarže/sériové číslo

GET

/storesubbatches

Získá kolekci BO Dílčí šarže/sériové číslo

GET

/storesubbatches/{id}

Získá konkrétní BO Dílčí šarže/sériové číslo

POST

/storesubbatches

Vytvoří nový BO Dílčí šarže/sériové číslo a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storesubbatches/{id}

Provede aktualizaci BO Dílčí šarže/sériové číslo a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storesubbatches/{id}

Smaže BO Dílčí šarže/sériové číslo na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AcceptedQuantity number

Přijímané množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BookedQuantity number

Množství ve výdeji, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

GuaranteeEndDate$DATE string

Datum záruky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Location_ID string (location) relace

Místo; ID objektu Skladové místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Quantity number

Počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

StoreBatch_ID string (storebatch) relace

Šarže; ID objektu Šarže/sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AvailableQuantity number

Dostupné množství, pouze pro čtení

CanValidateOutOfStock boolean

Kontrola záporného množství

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

GuaranteeEndDateAsText string (12)

Datum záruky, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MainUnitAcceptedQuantity number

Množství v příjmu v hl. jednotce, pouze pro čtení

MainUnitAvailableQuantity number

Dostupné množství v hl. jednotce, pouze pro čtení

MainUnitBookedQuantity number

Blokované množství v hl. jednotce, pouze pro čtení

MainUnitCode string (5)

Hlavní jednotka, pouze pro čtení

MainUnitQuantity number

Množství v hl. jednotce, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "StoreBatch_ID": "C000000101",
  "Store_ID": "2100000101",
  "Quantity": 985,
  "Location_ID": null,
  "GuaranteeEndDate$DATE": null,
  "BookedQuantity": 0,
  "AcceptedQuantity": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storesubbatches", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "StoreBatch_ID": "C000000101",
  "Store_ID": "2100000101",
  "Quantity": 985,
  "Location_ID": null,
  "GuaranteeEndDate$DATE": null,
  "BookedQuantity": 0,
  "AcceptedQuantity": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches?select=id
Body
{
  "AcceptedQuantity": 0,
  "BookedQuantity": 0,
  "GuaranteeEndDate$DATE": null,
  "Location_ID": null,
  "Quantity": 985,
  "StoreBatch_ID": "C000000101",
  "Store_ID": "2100000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches/{id}?select=id
Body
{
  "AcceptedQuantity": 0,
  "BookedQuantity": 0,
  "GuaranteeEndDate$DATE": null,
  "Location_ID": null,
  "Quantity": 985,
  "StoreBatch_ID": "C000000101",
  "Store_ID": "2100000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "object_data": {
          "AcceptedQuantity": 0,
          "BookedQuantity": 0,
          "GuaranteeEndDate$DATE": null,
          "Location_ID": null,
          "Quantity": 985,
          "StoreBatch_ID": "C000000101",
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "object_data": {
          "AcceptedQuantity": 0,
          "BookedQuantity": 0,
          "GuaranteeEndDate$DATE": null,
          "Location_ID": null,
          "Quantity": 985,
          "StoreBatch_ID": "C000000101",
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AcceptedQuantity": 0,
          "BookedQuantity": 0,
          "GuaranteeEndDate$DATE": null,
          "Location_ID": null,
          "Quantity": 985,
          "StoreBatch_ID": "C000000101",
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AcceptedQuantity": 0,
          "BookedQuantity": 0,
          "GuaranteeEndDate$DATE": null,
          "Location_ID": null,
          "Quantity": 985,
          "StoreBatch_ID": "C000000101",
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}