Dílčí šarže/sériové číslo

GET

/storesubbatches

Získá kolekci BO Dílčí šarže/sériové číslo

GET

/storesubbatches/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Dílčí šarže/sériové číslo

GET

/storesubbatches/views/{view}

Získá pohled nad BO Dílčí šarže/sériové číslo

GET

/storesubbatches/{id}

Získá daný BO Dílčí šarže/sériové číslo

GET

/storesubbatches/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Dílčí šarže/sériové číslo

GET

/storesubbatches/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Dílčí šarže/sériové číslo aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/storesubbatches/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Dílčí šarže/sériové číslo

POST

/storesubbatches

Vytvoří nový BO Dílčí šarže/sériové číslo

POST

/storesubbatches/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Dílčí šarže/sériové číslo

PUT

/storesubbatches/{id}

Modifikuje daný BO Dílčí šarže/sériové číslo

PUT

/storesubbatches/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Dílčí šarže/sériové číslo

PUT

/storesubbatches/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Dílčí šarže/sériové číslo

DELETE

/storesubbatches/{id}

Smaže BO Dílčí šarže/sériové číslo

Metadata - Perzistentní položky

acceptedquantity number

Přijímané množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

bookedquantity number

Množství ve výdeji, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

guaranteeenddate$date string

Datum záruky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

location_id string (location) relace

Místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

quantity number

Počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

store_id string (store) relace

Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

storebatch_id string (storebatch) relace

Šarže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

availablequantity number

Dostupné množství, pouze pro čtení

canvalidateoutofstock boolean

Kontrola záporného množství

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

guaranteeenddateastext string (12)

Datum záruky, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

mainunitacceptedquantity number

Množství v příjmu v hl. jednotce, pouze pro čtení

mainunitavailablequantity number

Dostupné množství v hl. jednotce, pouze pro čtení

mainunitbookedquantity number

Blokované množství v hl. jednotce, pouze pro čtení

mainunitcode string (5)

Hlavní jednotka, pouze pro čtení

mainunitquantity number

Množství v hl. jednotce, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches/{id}
Response
{
  "objversion": 8,
  "storebatch_id": "C000000101",
  "store_id": "2100000101",
  "quantity": 985,
  "location_id": null,
  "guaranteeenddate$date": null,
  "bookedquantity": 0,
  "acceptedquantity": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storesubbatches", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 8,
  "storebatch_id": "C000000101",
  "store_id": "2100000101",
  "quantity": 985,
  "location_id": null,
  "guaranteeenddate$date": null,
  "bookedquantity": 0,
  "acceptedquantity": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches?select=id
Body
{
  "acceptedquantity": 0,
  "bookedquantity": 0,
  "guaranteeenddate$date": null,
  "location_id": null,
  "quantity": 985,
  "store_id": "2100000101",
  "storebatch_id": "C000000101"
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches/{id}?select=id
Body
{
  "acceptedquantity": 0,
  "bookedquantity": 0,
  "guaranteeenddate$date": null,
  "location_id": null,
  "quantity": 985,
  "store_id": "2100000101",
  "storebatch_id": "C000000101"
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storesubbatches/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "object_data": {
          "acceptedquantity": 0,
          "bookedquantity": 0,
          "guaranteeenddate$date": null,
          "location_id": null,
          "quantity": 985,
          "store_id": "2100000101",
          "storebatch_id": "C000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "object_data": {
          "acceptedquantity": 0,
          "bookedquantity": 0,
          "guaranteeenddate$date": null,
          "location_id": null,
          "quantity": 985,
          "store_id": "2100000101",
          "storebatch_id": "C000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "acceptedquantity": 0,
          "bookedquantity": 0,
          "guaranteeenddate$date": null,
          "location_id": null,
          "quantity": 985,
          "store_id": "2100000101",
          "storebatch_id": "C000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "acceptedquantity": 0,
          "bookedquantity": 0,
          "guaranteeenddate$date": null,
          "location_id": null,
          "quantity": 985,
          "store_id": "2100000101",
          "storebatch_id": "C000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storesubbatches",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}