Definice výpočtu uzávěrky

GET

/wageclosingdefs

Získá kolekci BO Definice výpočtu uzávěrky

GET

/wageclosingdefs/{id}

Získá konkrétní BO Definice výpočtu uzávěrky

POST

/wageclosingdefs

Vytvoří nový BO Definice výpočtu uzávěrky a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wageclosingdefs/{id}

Provede aktualizaci BO Definice výpočtu uzávěrky a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wageclosingdefs/{id}

Smaže BO Definice výpočtu uzávěrky na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalcChart_ID string (calcchart) relace

Výpočtové schéma; ID objektu Výpočtové schéma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectionExpr string (0)

Korekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectionType integer

Typ korekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů uzávěrky; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MinusSign boolean

Záporná částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OnlyEvalExpression boolean

Jen vyhodnotit výraz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OperationCodes string (0)

Výkony, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentDef_ID string (wagepaymentdef) relace

Definice platby; ID objektu Definice plateb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Periodicity integer

Periodicita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rounding integer

Zaokrouhlení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SplitByOperations boolean

Rozdělit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToAccounting boolean

Účtovat částku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToPaymentOrder boolean

Platební příkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectionTypeAsText string (2048)

Typ korekce

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingdefs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingdefs/{id}
Response
{
  "ID": "2000000000",
  "ObjVersion": 14,
  "Hidden": false,
  "Code": "ND    ",
  "Name": "Nemocenské dávky",
  "Periodicity": 0,
  "CalcChart_ID": "5100000000",
  "ToAccounting": true,
  "AccPresetDef_ID": "1000003000",
  "SplitByOperations": false,
  "OperationCodes": "",
  "ToPaymentOrder": true,
  "MinusSign": true,
  "PaymentDef_ID": "1000000000",
  "DocQueue_ID": "4700000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Rounding": 0,
  "CorrectionType": 0,
  "CorrectionExpr": "",
  "OnlyEvalExpression": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wageclosingdefs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingdefs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000000",
  "ObjVersion": 14,
  "Hidden": false,
  "Code": "ND    ",
  "Name": "Nemocenské dávky",
  "Periodicity": 0,
  "CalcChart_ID": "5100000000",
  "ToAccounting": true,
  "AccPresetDef_ID": "1000003000",
  "SplitByOperations": false,
  "OperationCodes": "",
  "ToPaymentOrder": true,
  "MinusSign": true,
  "PaymentDef_ID": "1000000000",
  "DocQueue_ID": "4700000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Rounding": 0,
  "CorrectionType": 0,
  "CorrectionExpr": "",
  "OnlyEvalExpression": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingdefs?select=id
Body
{
  "AccPresetDef_ID": "1000003000",
  "CalcChart_ID": "5100000000",
  "Code": "ND    ",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectionExpr": "",
  "CorrectionType": 0,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocQueue_ID": "4700000101",
  "Hidden": false,
  "MinusSign": true,
  "Name": "Nemocenské dávky",
  "OnlyEvalExpression": false,
  "OperationCodes": "",
  "PaymentDef_ID": "1000000000",
  "Periodicity": 0,
  "Rounding": 0,
  "SplitByOperations": false,
  "ToAccounting": true,
  "ToPaymentOrder": true
}
Response
{
  "id": "2000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingdefs/{id}?select=id
Body
{
  "AccPresetDef_ID": "1000003000",
  "CalcChart_ID": "5100000000",
  "Code": "ND    ",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectionExpr": "",
  "CorrectionType": 0,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocQueue_ID": "4700000101",
  "Hidden": false,
  "MinusSign": true,
  "Name": "Nemocenské dávky",
  "OnlyEvalExpression": false,
  "OperationCodes": "",
  "PaymentDef_ID": "1000000000",
  "Periodicity": 0,
  "Rounding": 0,
  "SplitByOperations": false,
  "ToAccounting": true,
  "ToPaymentOrder": true
}
Response
{
  "id": "2000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wageclosingdefs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingdefs",
        "object_data": {
          "AccPresetDef_ID": "1000003000",
          "CalcChart_ID": "5100000000",
          "Code": "ND    ",
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectionExpr": "",
          "CorrectionType": 0,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocQueue_ID": "4700000101",
          "Hidden": false,
          "MinusSign": true,
          "Name": "Nemocenské dávky",
          "OnlyEvalExpression": false,
          "OperationCodes": "",
          "PaymentDef_ID": "1000000000",
          "Periodicity": 0,
          "Rounding": 0,
          "SplitByOperations": false,
          "ToAccounting": true,
          "ToPaymentOrder": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingdefs",
        "object_data": {
          "AccPresetDef_ID": "1000003000",
          "CalcChart_ID": "5100000000",
          "Code": "ND    ",
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectionExpr": "",
          "CorrectionType": 0,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocQueue_ID": "4700000101",
          "Hidden": false,
          "MinusSign": true,
          "Name": "Nemocenské dávky",
          "OnlyEvalExpression": false,
          "OperationCodes": "",
          "PaymentDef_ID": "1000000000",
          "Periodicity": 0,
          "Rounding": 0,
          "SplitByOperations": false,
          "ToAccounting": true,
          "ToPaymentOrder": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingdefs",
        "obj_id": "2000000000",
        "object_data": {
          "AccPresetDef_ID": "1000003000",
          "CalcChart_ID": "5100000000",
          "Code": "ND    ",
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectionExpr": "",
          "CorrectionType": 0,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocQueue_ID": "4700000101",
          "Hidden": false,
          "MinusSign": true,
          "Name": "Nemocenské dávky",
          "OnlyEvalExpression": false,
          "OperationCodes": "",
          "PaymentDef_ID": "1000000000",
          "Periodicity": 0,
          "Rounding": 0,
          "SplitByOperations": false,
          "ToAccounting": true,
          "ToPaymentOrder": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingdefs",
        "obj_id": "2000000001",
        "object_data": {
          "AccPresetDef_ID": "1000003000",
          "CalcChart_ID": "5100000000",
          "Code": "ND    ",
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectionExpr": "",
          "CorrectionType": 0,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocQueue_ID": "4700000101",
          "Hidden": false,
          "MinusSign": true,
          "Name": "Nemocenské dávky",
          "OnlyEvalExpression": false,
          "OperationCodes": "",
          "PaymentDef_ID": "1000000000",
          "Periodicity": 0,
          "Rounding": 0,
          "SplitByOperations": false,
          "ToAccounting": true,
          "ToPaymentOrder": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingdefs",
        "obj_id": "2000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingdefs",
        "obj_id": "2000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingdefs",
        "obj_id": "2000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingdefs",
        "obj_id": "2000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wageclosingdefs",
        "obj_id": "2000000004"
      }
    }
  ]
}