Sklad

GET

/stores

Získá kolekci BO Sklad

GET

/stores/{id}

Získá konkrétní BO Sklad

POST

/stores

Vytvoří nový BO Sklad a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/stores/{id}

Provede aktualizaci BO Sklad a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/stores/{id}

Smaže BO Sklad na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Account_ID string (account) relace

Účet; ID objektu Účet účetního rozvrhu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Address_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Code string (5)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

FIFO boolean

FIFO, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstOpenPeriod_ID string (period) relace

První období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IgnoreSCOutOfStockDelivery boolean

Ignorovat nastavení vyskladnění do minusu na skladové kartě, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatInputStatistic_ID string (intrastatinputstatistic) relace

Stat.hodnota na vstupu; ID objektu Definice statistické hodnoty na vstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatOutputStatistic_ID string (intrastatoutputstatistic) relace

Stat.hodnota na výstupu; ID objektu Definice statistické hodnoty na výstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatRegion_ID string (intrastatregion) relace

Kraj původu; ID objektu Kraj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

InvStartedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InventoryState integer

Je inventura, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsLogistic boolean

Sklad je polohovaný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IsLogisticFromDate$DATE string

Dat. zahájení poloh., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

LastOpenPeriod_ID string (period) relace

Akt.období; ID objektu Období, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MachineName string (100)

Stanice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

Name string (30)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OutOfStockBatchDelivery integer

Vyskl. šarží/s.čísel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

OutOfStockDelivery integer

Vyskl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

PriceList_ID string (pricelist) relace

Ceník; ID objektu Ceník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

RefundStore_ID string (store) relace

Vracet do; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

RegisterBusOrders boolean

Sklad je veden zakázkově, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToAccount boolean

Účtovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/stores?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/stores/{id}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 84,
  "Hidden": false,
  "Address_ID": "5B00000101",
  "Name": "Hlavní sklad",
  "Code": "01",
  "Account_ID": "MA00000101",
  "PriceList_ID": null,
  "InventoryState": 0,
  "MachineName": "",
  "InvStartedBy_ID": null,
  "RefundStore_ID": "4400000101",
  "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
  "LastOpenPeriod_ID": "1N00000101",
  "FIFO": false,
  "ToAccount": true,
  "OutOfStockDelivery": 0,
  "OutOfStockBatchDelivery": 0,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatRegion_ID": "F000000000",
  "IsLogistic": true,
  "IsLogisticFromDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "RegisterBusOrders": false,
  "IgnoreSCOutOfStockDelivery": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "stores", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/stores/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 84,
  "Hidden": false,
  "Address_ID": "5B00000101",
  "Name": "Hlavní sklad",
  "Code": "01",
  "Account_ID": "MA00000101",
  "PriceList_ID": null,
  "InventoryState": 0,
  "MachineName": "",
  "InvStartedBy_ID": null,
  "RefundStore_ID": "4400000101",
  "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
  "LastOpenPeriod_ID": "1N00000101",
  "FIFO": false,
  "ToAccount": true,
  "OutOfStockDelivery": 0,
  "OutOfStockBatchDelivery": 0,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatRegion_ID": "F000000000",
  "IsLogistic": true,
  "IsLogisticFromDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "RegisterBusOrders": false,
  "IgnoreSCOutOfStockDelivery": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/stores?select=id
Body
{
  "Account_ID": "MA00000101",
  "Code": "01",
  "FIFO": false,
  "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
  "Hidden": false,
  "IgnoreSCOutOfStockDelivery": false,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatRegion_ID": "F000000000",
  "InvStartedBy_ID": null,
  "InventoryState": 0,
  "IsLogistic": true,
  "IsLogisticFromDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "MachineName": "",
  "Name": "Hlavní sklad",
  "OutOfStockBatchDelivery": 0,
  "OutOfStockDelivery": 0,
  "PriceList_ID": null,
  "RefundStore_ID": "4400000101",
  "RegisterBusOrders": false,
  "ToAccount": true
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/stores/{id}?select=id
Body
{
  "Account_ID": "MA00000101",
  "Code": "01",
  "FIFO": false,
  "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
  "Hidden": false,
  "IgnoreSCOutOfStockDelivery": false,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatRegion_ID": "F000000000",
  "InvStartedBy_ID": null,
  "InventoryState": 0,
  "IsLogistic": true,
  "IsLogisticFromDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "MachineName": "",
  "Name": "Hlavní sklad",
  "OutOfStockBatchDelivery": 0,
  "OutOfStockDelivery": 0,
  "PriceList_ID": null,
  "RefundStore_ID": "4400000101",
  "RegisterBusOrders": false,
  "ToAccount": true
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/stores/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "stores",
        "object_data": {
          "Account_ID": "MA00000101",
          "Code": "01",
          "FIFO": false,
          "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
          "Hidden": false,
          "IgnoreSCOutOfStockDelivery": false,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatRegion_ID": "F000000000",
          "InvStartedBy_ID": null,
          "InventoryState": 0,
          "IsLogistic": true,
          "IsLogisticFromDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "MachineName": "",
          "Name": "Hlavní sklad",
          "OutOfStockBatchDelivery": 0,
          "OutOfStockDelivery": 0,
          "PriceList_ID": null,
          "RefundStore_ID": "4400000101",
          "RegisterBusOrders": false,
          "ToAccount": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "stores",
        "object_data": {
          "Account_ID": "MA00000101",
          "Code": "01",
          "FIFO": false,
          "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
          "Hidden": false,
          "IgnoreSCOutOfStockDelivery": false,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatRegion_ID": "F000000000",
          "InvStartedBy_ID": null,
          "InventoryState": 0,
          "IsLogistic": true,
          "IsLogisticFromDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "MachineName": "",
          "Name": "Hlavní sklad",
          "OutOfStockBatchDelivery": 0,
          "OutOfStockDelivery": 0,
          "PriceList_ID": null,
          "RefundStore_ID": "4400000101",
          "RegisterBusOrders": false,
          "ToAccount": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "stores",
        "obj_id": "2100000100",
        "object_data": {
          "Account_ID": "MA00000101",
          "Code": "01",
          "FIFO": false,
          "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
          "Hidden": false,
          "IgnoreSCOutOfStockDelivery": false,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatRegion_ID": "F000000000",
          "InvStartedBy_ID": null,
          "InventoryState": 0,
          "IsLogistic": true,
          "IsLogisticFromDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "MachineName": "",
          "Name": "Hlavní sklad",
          "OutOfStockBatchDelivery": 0,
          "OutOfStockDelivery": 0,
          "PriceList_ID": null,
          "RefundStore_ID": "4400000101",
          "RegisterBusOrders": false,
          "ToAccount": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "stores",
        "obj_id": "2100000101",
        "object_data": {
          "Account_ID": "MA00000101",
          "Code": "01",
          "FIFO": false,
          "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
          "Hidden": false,
          "IgnoreSCOutOfStockDelivery": false,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatRegion_ID": "F000000000",
          "InvStartedBy_ID": null,
          "InventoryState": 0,
          "IsLogistic": true,
          "IsLogisticFromDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "MachineName": "",
          "Name": "Hlavní sklad",
          "OutOfStockBatchDelivery": 0,
          "OutOfStockDelivery": 0,
          "PriceList_ID": null,
          "RefundStore_ID": "4400000101",
          "RegisterBusOrders": false,
          "ToAccount": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "stores",
        "obj_id": "2100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "stores",
        "obj_id": "2100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "stores",
        "obj_id": "2100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "stores",
        "obj_id": "2100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "stores",
        "obj_id": "2100000104"
      }
    }
  ]
}