Typ kampaně

GET

/crmcampaigntypes

Získá kolekci BO Typ kampaně

GET

/crmcampaigntypes/{id}

Získá konkrétní BO Typ kampaně

POST

/crmcampaigntypes

Vytvoří nový BO Typ kampaně a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crmcampaigntypes/{id}

Provede aktualizaci BO Typ kampaně a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crmcampaigntypes/{id}

Smaže BO Typ kampaně na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ActivityCreate boolean

Založit aktivitu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityDescription string (0)

Obsah aktivity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityPriority integer

Priorita aktivity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityProcess_ID string (crmactivityprocess) relace

Proces aktivity; ID objektu Proces aktivit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityProduct_ID string (crmproduct) relace

Produkt; ID objektu Produkt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityQueue_ID string (crmactivityqueue) relace

Řada aktivity; ID objektu Řada aktivit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityState integer

Stav aktivity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivitySubject string (0)

Předmět aktivity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityType_ID string (crmactivitytype) relace

Typ aktivity; ID objektu Typ aktivit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Attachments array (emailsentattachment) relace

Přílohy; kolekce BO Odesílaná příloha, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Channel integer

Komunikační kanál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailAccount_ID string (emailaccount) relace

E-mailový účet; ID objektu E-mailový účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailAttachment string (0)

Soubor přílohy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailBody string (0)

Obsah e-mailu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailFormat integer

Formát e-mailu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailSubject string (0)

Předmět e-mailu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HiddenEmailAccount_ID string (emailaccount) relace

Skrytý e-mailový účet; ID objektu E-mailový účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MassAnnouncement boolean

Hromadné oslovení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (200)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PDMCashOnDelivery number

Dobírečné, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMDescription string (0)

Popis odeslané pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů pošty; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMInsuredValue number

Cena zásilky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMIssuedContent_ID string (pdmissuedcontenttype) relace

Typ obsahu pošty; ID objektu Typy obsahů odeslané pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMMultiplicator integer

Počet zásilek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMPostProvider_ID string (pdmpostprovider) relace

Poštovní poskytovatel; ID objektu Poskytovatel poštovních služeb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMPostage number

Poštovné, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMPostageInCash boolean

Placeno hotově, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMPriceList_ID string (pdmpricelist) relace

Ceník pošty; ID objektu Ceník pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMWeight number

Hmotnost zásilky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PDMWeightUnit integer

Jednotka hmotnosti zásilky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (crmcampaigntypevariable) relace

Řádky; kolekce BO Proměnná kampaně na typu kampaně, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SCRExecute boolean

Spustit skript, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SCRLibraryName string (50)

Název knihovny skriptů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SCRMethodName string (50)

Název metody skriptu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SCRPackageName string (100)

Název balíčku skriptů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolverRole_ID string (securityrole) relace

Role řešitele; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolverUser_ID string (securityuser) relace

Řešitel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseEmailTemplate boolean

Použít šablonu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

CashOnDelivery number

Dobírečné

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InsuredValue number

Cena zásilky

Weight number

Hmotnost

WeightUnit integer

Jednotka hmotnosti

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigntypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigntypes/{id}
Response
{
  "ActivityCreate": null,
  "ActivityDescription": null,
  "ActivityPriority": null,
  "ActivityProcess_ID": null,
  "ActivityProduct_ID": null,
  "ActivityQueue_ID": null,
  "ActivityState": null,
  "ActivitySubject": null,
  "ActivityType_ID": null,
  "Attachments": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Channel": null,
  "Division_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailAttachment": null,
  "EmailBody": null,
  "EmailFormat": null,
  "EmailSubject": null,
  "HiddenEmailAccount_ID": null,
  "ID": null,
  "MassAnnouncement": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "PDMCashOnDelivery": null,
  "PDMDescription": null,
  "PDMDocQueue_ID": null,
  "PDMInsuredValue": null,
  "PDMIssuedContent_ID": null,
  "PDMMultiplicator": null,
  "PDMPostProvider_ID": null,
  "PDMPostage": null,
  "PDMPostageInCash": null,
  "PDMPriceList_ID": null,
  "PDMWeight": null,
  "PDMWeightUnit": null,
  "Rows": null,
  "SCRExecute": null,
  "SCRLibraryName": null,
  "SCRMethodName": null,
  "SCRPackageName": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "UseEmailTemplate": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crmcampaigntypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigntypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ActivityCreate": null,
  "ActivityDescription": null,
  "ActivityPriority": null,
  "ActivityProcess_ID": null,
  "ActivityProduct_ID": null,
  "ActivityQueue_ID": null,
  "ActivityState": null,
  "ActivitySubject": null,
  "ActivityType_ID": null,
  "Attachments": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Channel": null,
  "Division_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailAttachment": null,
  "EmailBody": null,
  "EmailFormat": null,
  "EmailSubject": null,
  "HiddenEmailAccount_ID": null,
  "ID": null,
  "MassAnnouncement": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "PDMCashOnDelivery": null,
  "PDMDescription": null,
  "PDMDocQueue_ID": null,
  "PDMInsuredValue": null,
  "PDMIssuedContent_ID": null,
  "PDMMultiplicator": null,
  "PDMPostProvider_ID": null,
  "PDMPostage": null,
  "PDMPostageInCash": null,
  "PDMPriceList_ID": null,
  "PDMWeight": null,
  "PDMWeightUnit": null,
  "Rows": null,
  "SCRExecute": null,
  "SCRLibraryName": null,
  "SCRMethodName": null,
  "SCRPackageName": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "UseEmailTemplate": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigntypes?select=id
Body
{
  "ActivityCreate": null,
  "ActivityDescription": null,
  "ActivityPriority": null,
  "ActivityProcess_ID": null,
  "ActivityProduct_ID": null,
  "ActivityQueue_ID": null,
  "ActivityState": null,
  "ActivitySubject": null,
  "ActivityType_ID": null,
  "Attachments": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Channel": null,
  "Division_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailAttachment": null,
  "EmailBody": null,
  "EmailFormat": null,
  "EmailSubject": null,
  "HiddenEmailAccount_ID": null,
  "MassAnnouncement": null,
  "Name": null,
  "PDMCashOnDelivery": null,
  "PDMDescription": null,
  "PDMDocQueue_ID": null,
  "PDMInsuredValue": null,
  "PDMIssuedContent_ID": null,
  "PDMMultiplicator": null,
  "PDMPostProvider_ID": null,
  "PDMPostage": null,
  "PDMPostageInCash": null,
  "PDMPriceList_ID": null,
  "PDMWeight": null,
  "PDMWeightUnit": null,
  "Rows": null,
  "SCRExecute": null,
  "SCRLibraryName": null,
  "SCRMethodName": null,
  "SCRPackageName": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "UseEmailTemplate": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigntypes/{id}?select=id
Body
{
  "ActivityCreate": null,
  "ActivityDescription": null,
  "ActivityPriority": null,
  "ActivityProcess_ID": null,
  "ActivityProduct_ID": null,
  "ActivityQueue_ID": null,
  "ActivityState": null,
  "ActivitySubject": null,
  "ActivityType_ID": null,
  "Attachments": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Channel": null,
  "Division_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "EmailAttachment": null,
  "EmailBody": null,
  "EmailFormat": null,
  "EmailSubject": null,
  "HiddenEmailAccount_ID": null,
  "MassAnnouncement": null,
  "Name": null,
  "PDMCashOnDelivery": null,
  "PDMDescription": null,
  "PDMDocQueue_ID": null,
  "PDMInsuredValue": null,
  "PDMIssuedContent_ID": null,
  "PDMMultiplicator": null,
  "PDMPostProvider_ID": null,
  "PDMPostage": null,
  "PDMPostageInCash": null,
  "PDMPriceList_ID": null,
  "PDMWeight": null,
  "PDMWeightUnit": null,
  "Rows": null,
  "SCRExecute": null,
  "SCRLibraryName": null,
  "SCRMethodName": null,
  "SCRPackageName": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "UseEmailTemplate": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigntypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigntypes",
        "object_data": {
          "ActivityCreate": null,
          "ActivityDescription": null,
          "ActivityPriority": null,
          "ActivityProcess_ID": null,
          "ActivityProduct_ID": null,
          "ActivityQueue_ID": null,
          "ActivityState": null,
          "ActivitySubject": null,
          "ActivityType_ID": null,
          "Attachments": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Channel": null,
          "Division_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "EmailAttachment": null,
          "EmailBody": null,
          "EmailFormat": null,
          "EmailSubject": null,
          "HiddenEmailAccount_ID": null,
          "MassAnnouncement": null,
          "Name": null,
          "PDMCashOnDelivery": null,
          "PDMDescription": null,
          "PDMDocQueue_ID": null,
          "PDMInsuredValue": null,
          "PDMIssuedContent_ID": null,
          "PDMMultiplicator": null,
          "PDMPostProvider_ID": null,
          "PDMPostage": null,
          "PDMPostageInCash": null,
          "PDMPriceList_ID": null,
          "PDMWeight": null,
          "PDMWeightUnit": null,
          "Rows": null,
          "SCRExecute": null,
          "SCRLibraryName": null,
          "SCRMethodName": null,
          "SCRPackageName": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "UseEmailTemplate": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigntypes",
        "object_data": {
          "ActivityCreate": null,
          "ActivityDescription": null,
          "ActivityPriority": null,
          "ActivityProcess_ID": null,
          "ActivityProduct_ID": null,
          "ActivityQueue_ID": null,
          "ActivityState": null,
          "ActivitySubject": null,
          "ActivityType_ID": null,
          "Attachments": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Channel": null,
          "Division_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "EmailAttachment": null,
          "EmailBody": null,
          "EmailFormat": null,
          "EmailSubject": null,
          "HiddenEmailAccount_ID": null,
          "MassAnnouncement": null,
          "Name": null,
          "PDMCashOnDelivery": null,
          "PDMDescription": null,
          "PDMDocQueue_ID": null,
          "PDMInsuredValue": null,
          "PDMIssuedContent_ID": null,
          "PDMMultiplicator": null,
          "PDMPostProvider_ID": null,
          "PDMPostage": null,
          "PDMPostageInCash": null,
          "PDMPriceList_ID": null,
          "PDMWeight": null,
          "PDMWeightUnit": null,
          "Rows": null,
          "SCRExecute": null,
          "SCRLibraryName": null,
          "SCRMethodName": null,
          "SCRPackageName": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "UseEmailTemplate": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigntypes",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "ActivityCreate": null,
          "ActivityDescription": null,
          "ActivityPriority": null,
          "ActivityProcess_ID": null,
          "ActivityProduct_ID": null,
          "ActivityQueue_ID": null,
          "ActivityState": null,
          "ActivitySubject": null,
          "ActivityType_ID": null,
          "Attachments": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Channel": null,
          "Division_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "EmailAttachment": null,
          "EmailBody": null,
          "EmailFormat": null,
          "EmailSubject": null,
          "HiddenEmailAccount_ID": null,
          "MassAnnouncement": null,
          "Name": null,
          "PDMCashOnDelivery": null,
          "PDMDescription": null,
          "PDMDocQueue_ID": null,
          "PDMInsuredValue": null,
          "PDMIssuedContent_ID": null,
          "PDMMultiplicator": null,
          "PDMPostProvider_ID": null,
          "PDMPostage": null,
          "PDMPostageInCash": null,
          "PDMPriceList_ID": null,
          "PDMWeight": null,
          "PDMWeightUnit": null,
          "Rows": null,
          "SCRExecute": null,
          "SCRLibraryName": null,
          "SCRMethodName": null,
          "SCRPackageName": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "UseEmailTemplate": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigntypes",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "ActivityCreate": null,
          "ActivityDescription": null,
          "ActivityPriority": null,
          "ActivityProcess_ID": null,
          "ActivityProduct_ID": null,
          "ActivityQueue_ID": null,
          "ActivityState": null,
          "ActivitySubject": null,
          "ActivityType_ID": null,
          "Attachments": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Channel": null,
          "Division_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "EmailAttachment": null,
          "EmailBody": null,
          "EmailFormat": null,
          "EmailSubject": null,
          "HiddenEmailAccount_ID": null,
          "MassAnnouncement": null,
          "Name": null,
          "PDMCashOnDelivery": null,
          "PDMDescription": null,
          "PDMDocQueue_ID": null,
          "PDMInsuredValue": null,
          "PDMIssuedContent_ID": null,
          "PDMMultiplicator": null,
          "PDMPostProvider_ID": null,
          "PDMPostage": null,
          "PDMPostageInCash": null,
          "PDMPriceList_ID": null,
          "PDMWeight": null,
          "PDMWeightUnit": null,
          "Rows": null,
          "SCRExecute": null,
          "SCRLibraryName": null,
          "SCRMethodName": null,
          "SCRPackageName": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "UseEmailTemplate": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigntypes",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigntypes",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigntypes",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigntypes",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigntypes",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}