Vazba úkolu na business objekt

GET

/taskrelations

Získá kolekci BO Vazba úkolu na business objekt

GET

/taskrelations/{id}

Získá konkrétní BO Vazba úkolu na business objekt

POST

/taskrelations

Vytvoří nový BO Vazba úkolu na business objekt a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/taskrelations/{id}

Provede aktualizaci BO Vazba úkolu na business objekt a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/taskrelations/{id}

Smaže BO Vazba úkolu na business objekt na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CLSID string (26)

CLSID objektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Obj_ID string (custombusinessobject) relace

ID objektu; ID objektu Obecný objekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Task_ID string (task) relace

Úkol; ID objektu Úkol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjDisplayName string (0)

Název objektu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/taskrelations?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/taskrelations/{id}
Response
{
  "CLSID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Obj_ID": null,
  "Task_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "taskrelations", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/taskrelations/query
{"take": "1"}
Response
{
  "CLSID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Obj_ID": null,
  "Task_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/taskrelations?select=id
Body
{
  "CLSID": null,
  "Obj_ID": null,
  "Task_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/taskrelations/{id}?select=id
Body
{
  "CLSID": null,
  "Obj_ID": null,
  "Task_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/taskrelations/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taskrelations",
        "object_data": {
          "CLSID": null,
          "Obj_ID": null,
          "Task_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taskrelations",
        "object_data": {
          "CLSID": null,
          "Obj_ID": null,
          "Task_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taskrelations",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "CLSID": null,
          "Obj_ID": null,
          "Task_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taskrelations",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "CLSID": null,
          "Obj_ID": null,
          "Task_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taskrelations",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taskrelations",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "taskrelations",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "taskrelations",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "taskrelations",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}