Dílčí skladová karta

GET

/storesubcards

Získá kolekci BO Dílčí skladová karta

GET

/storesubcards/{id}

Získá konkrétní BO Dílčí skladová karta

POST

/storesubcards

Vytvoří nový BO Dílčí skladová karta a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storesubcards/{id}

Provede aktualizaci BO Dílčí skladová karta a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storesubcards/{id}

Smaže BO Dílčí skladová karta na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AcceptedQuantity number

Množství v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AdditionalPurchasePrice number

Dopl.nákup.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

AverageStorePrice number

Průměrná skladová cena z ocenění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

AverageStorePriceDate$DATE string

Datum posledního ocenění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BookedQuantity number

Množství ve výdeji, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DateOfEndInventory$DATE string

Konec inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

HighLimitQuantity number

Horní limit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IntrastatInputStatistic_ID string (intrastatinputstatistic) relace

Stat.hodnota na vstupu; ID objektu Definice statistické hodnoty na vstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatOutputStatistic_ID string (intrastatoutputstatistic) relace

Stat.hodnota na výstupu; ID objektu Definice statistické hodnoty na výstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

InvChange boolean

Inventární změna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InvQUnitCode string (5)

Jednotka (inv.), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InvQUnitRate number

Vztah jednotek (inv.), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InvQuantity number

Skutečné množství (inv.), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InventoryStatus integer

Blokace inventurou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LastInventory$DATE string

Poslední inventarizace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LocalPurchaseCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalPurchaseZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Location_ID string (location) relace

Místo; ID objektu Skladové místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

LowLimitQuantity number

Spodní limit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OtherCostPercentage number

Proc.ost.nákladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

PurchaseCoef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PurchaseCurrRate number

Nákup.kurz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

PurchaseCurrency_ID string (currency) relace

Nákup.měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

PurchaseDate$DATE string

Datum nák., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

PurchaseFirm_ID string (firm) relace

Dodavatel; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

PurchasePrice number

Nákup.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

PurchaseRefCurrRate number

Nákup.vzt.kurz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

PurchaseZone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

StoreCard_ID string (storecard) relace

Hl. karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TransportationPercentage number

Proc.dopravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

AvailableQuantity number

Dostupné množství, pouze pro čtení

CanValidateOutOfStock boolean

Kontrola záporného množství

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IssuedOrderedQuantity number

Obj. vydané v ev.jedn.(potvrzené)

IssuedOrderedUnitQuantity number

Obj. vydané (potvrzené)

LocalPurchaseRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna nák.měny; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

MainUnitAcceptedQuantity number

Množství v příjmu v hl. jednotce, pouze pro čtení

MainUnitAdditionalPurchasePrice number

Dopl.nákup.cena k hl. jednotce, pole obsahuje částku v libovolné měně, pole je přístupná pro hromadné změny

MainUnitAvailableQuantity number

Dostupné množství v hl. jednotce, pouze pro čtení

MainUnitAverageStorePrice number

Průměrná skl. cena k hl. jednotce, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

MainUnitBookedQuantity number

Množství ve výdeji v hl. jednotce, pouze pro čtení

MainUnitCode string (5)

Hlavní jednotka, pouze pro čtení

MainUnitPurchasePrice number

Nákup.cena k hl. jednotce, pole obsahuje částku v libovolné měně, pole je přístupná pro hromadné změny

MainUnitQuantity number

Množství v hl. jednotce, pouze pro čtení

PurchaseRefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna nák.měny; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

ReceivedOrderedQuantity number

Obj. přijaté v ev.jedn.(potvrzené)

ReceivedOrderedUnitQuantity number

Obj. přijaté (potvrzené)

UnitHighLimitQuantity number

Horní limit, pole je přístupná pro hromadné změny

UnitLowLimitQuantity number

Spodní limit, pole je přístupná pro hromadné změny

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storesubcards?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storesubcards/{id}
Response
{
  "ID": "0200000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Store_ID": "2100000101",
  "StoreCard_ID": "A200000101",
  "Location_ID": null,
  "Quantity": 500,
  "PurchasePrice": 0,
  "AdditionalPurchasePrice": 0,
  "PurchaseCurrency_ID": "0000CZK000",
  "PurchaseCurrRate": 1,
  "PurchaseRefCurrRate": 1,
  "PurchaseCoef": 1073741825,
  "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
  "PurchaseZone_ID": null,
  "LocalPurchaseZone_ID": null,
  "PurchaseFirm_ID": null,
  "TransportationPercentage": 0,
  "OtherCostPercentage": 0,
  "PurchaseDate$DATE": null,
  "InvQuantity": 0,
  "InvQUnitRate": 1,
  "InvQUnitCode": "",
  "InvChange": false,
  "LowLimitQuantity": 0,
  "HighLimitQuantity": 0,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "BookedQuantity": 0,
  "AcceptedQuantity": 0,
  "InventoryStatus": 0,
  "LastInventory$DATE": null,
  "DateOfEndInventory$DATE": null,
  "AverageStorePrice": 29,
  "AverageStorePriceDate$DATE": "2014-12-30T23:00:00.000Z"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storesubcards", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storesubcards/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "0200000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Store_ID": "2100000101",
  "StoreCard_ID": "A200000101",
  "Location_ID": null,
  "Quantity": 500,
  "PurchasePrice": 0,
  "AdditionalPurchasePrice": 0,
  "PurchaseCurrency_ID": "0000CZK000",
  "PurchaseCurrRate": 1,
  "PurchaseRefCurrRate": 1,
  "PurchaseCoef": 1073741825,
  "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
  "PurchaseZone_ID": null,
  "LocalPurchaseZone_ID": null,
  "PurchaseFirm_ID": null,
  "TransportationPercentage": 0,
  "OtherCostPercentage": 0,
  "PurchaseDate$DATE": null,
  "InvQuantity": 0,
  "InvQUnitRate": 1,
  "InvQUnitCode": "",
  "InvChange": false,
  "LowLimitQuantity": 0,
  "HighLimitQuantity": 0,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "BookedQuantity": 0,
  "AcceptedQuantity": 0,
  "InventoryStatus": 0,
  "LastInventory$DATE": null,
  "DateOfEndInventory$DATE": null,
  "AverageStorePrice": 29,
  "AverageStorePriceDate$DATE": "2014-12-30T23:00:00.000Z"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storesubcards?select=id
Body
{
  "AcceptedQuantity": 0,
  "AdditionalPurchasePrice": 0,
  "AverageStorePrice": 29,
  "AverageStorePriceDate$DATE": "2014-12-30T23:00:00.000Z",
  "BookedQuantity": 0,
  "DateOfEndInventory$DATE": null,
  "HighLimitQuantity": 0,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "InvChange": false,
  "InvQUnitCode": "",
  "InvQUnitRate": 1,
  "InvQuantity": 0,
  "InventoryStatus": 0,
  "LastInventory$DATE": null,
  "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
  "LocalPurchaseZone_ID": null,
  "Location_ID": null,
  "LowLimitQuantity": 0,
  "OtherCostPercentage": 0,
  "PurchaseCoef": 1073741825,
  "PurchaseCurrRate": 1,
  "PurchaseCurrency_ID": "0000CZK000",
  "PurchaseDate$DATE": null,
  "PurchaseFirm_ID": null,
  "PurchasePrice": 0,
  "PurchaseRefCurrRate": 1,
  "PurchaseZone_ID": null,
  "Quantity": 500,
  "StoreCard_ID": "A200000101",
  "Store_ID": "2100000101",
  "TransportationPercentage": 0
}
Response
{
  "id": "0200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storesubcards/{id}?select=id
Body
{
  "AcceptedQuantity": 0,
  "AdditionalPurchasePrice": 0,
  "AverageStorePrice": 29,
  "AverageStorePriceDate$DATE": "2014-12-30T23:00:00.000Z",
  "BookedQuantity": 0,
  "DateOfEndInventory$DATE": null,
  "HighLimitQuantity": 0,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "InvChange": false,
  "InvQUnitCode": "",
  "InvQUnitRate": 1,
  "InvQuantity": 0,
  "InventoryStatus": 0,
  "LastInventory$DATE": null,
  "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
  "LocalPurchaseZone_ID": null,
  "Location_ID": null,
  "LowLimitQuantity": 0,
  "OtherCostPercentage": 0,
  "PurchaseCoef": 1073741825,
  "PurchaseCurrRate": 1,
  "PurchaseCurrency_ID": "0000CZK000",
  "PurchaseDate$DATE": null,
  "PurchaseFirm_ID": null,
  "PurchasePrice": 0,
  "PurchaseRefCurrRate": 1,
  "PurchaseZone_ID": null,
  "Quantity": 500,
  "StoreCard_ID": "A200000101",
  "Store_ID": "2100000101",
  "TransportationPercentage": 0
}
Response
{
  "id": "0200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storesubcards/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storesubcards",
        "object_data": {
          "AcceptedQuantity": 0,
          "AdditionalPurchasePrice": 0,
          "AverageStorePrice": 29,
          "AverageStorePriceDate$DATE": "2014-12-30T23:00:00.000Z",
          "BookedQuantity": 0,
          "DateOfEndInventory$DATE": null,
          "HighLimitQuantity": 0,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "InvChange": false,
          "InvQUnitCode": "",
          "InvQUnitRate": 1,
          "InvQuantity": 0,
          "InventoryStatus": 0,
          "LastInventory$DATE": null,
          "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
          "LocalPurchaseZone_ID": null,
          "Location_ID": null,
          "LowLimitQuantity": 0,
          "OtherCostPercentage": 0,
          "PurchaseCoef": 1073741825,
          "PurchaseCurrRate": 1,
          "PurchaseCurrency_ID": "0000CZK000",
          "PurchaseDate$DATE": null,
          "PurchaseFirm_ID": null,
          "PurchasePrice": 0,
          "PurchaseRefCurrRate": 1,
          "PurchaseZone_ID": null,
          "Quantity": 500,
          "StoreCard_ID": "A200000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "TransportationPercentage": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storesubcards",
        "object_data": {
          "AcceptedQuantity": 0,
          "AdditionalPurchasePrice": 0,
          "AverageStorePrice": 29,
          "AverageStorePriceDate$DATE": "2014-12-30T23:00:00.000Z",
          "BookedQuantity": 0,
          "DateOfEndInventory$DATE": null,
          "HighLimitQuantity": 0,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "InvChange": false,
          "InvQUnitCode": "",
          "InvQUnitRate": 1,
          "InvQuantity": 0,
          "InventoryStatus": 0,
          "LastInventory$DATE": null,
          "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
          "LocalPurchaseZone_ID": null,
          "Location_ID": null,
          "LowLimitQuantity": 0,
          "OtherCostPercentage": 0,
          "PurchaseCoef": 1073741825,
          "PurchaseCurrRate": 1,
          "PurchaseCurrency_ID": "0000CZK000",
          "PurchaseDate$DATE": null,
          "PurchaseFirm_ID": null,
          "PurchasePrice": 0,
          "PurchaseRefCurrRate": 1,
          "PurchaseZone_ID": null,
          "Quantity": 500,
          "StoreCard_ID": "A200000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "TransportationPercentage": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storesubcards",
        "obj_id": "0200000100",
        "object_data": {
          "AcceptedQuantity": 0,
          "AdditionalPurchasePrice": 0,
          "AverageStorePrice": 29,
          "AverageStorePriceDate$DATE": "2014-12-30T23:00:00.000Z",
          "BookedQuantity": 0,
          "DateOfEndInventory$DATE": null,
          "HighLimitQuantity": 0,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "InvChange": false,
          "InvQUnitCode": "",
          "InvQUnitRate": 1,
          "InvQuantity": 0,
          "InventoryStatus": 0,
          "LastInventory$DATE": null,
          "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
          "LocalPurchaseZone_ID": null,
          "Location_ID": null,
          "LowLimitQuantity": 0,
          "OtherCostPercentage": 0,
          "PurchaseCoef": 1073741825,
          "PurchaseCurrRate": 1,
          "PurchaseCurrency_ID": "0000CZK000",
          "PurchaseDate$DATE": null,
          "PurchaseFirm_ID": null,
          "PurchasePrice": 0,
          "PurchaseRefCurrRate": 1,
          "PurchaseZone_ID": null,
          "Quantity": 500,
          "StoreCard_ID": "A200000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "TransportationPercentage": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storesubcards",
        "obj_id": "0200000101",
        "object_data": {
          "AcceptedQuantity": 0,
          "AdditionalPurchasePrice": 0,
          "AverageStorePrice": 29,
          "AverageStorePriceDate$DATE": "2014-12-30T23:00:00.000Z",
          "BookedQuantity": 0,
          "DateOfEndInventory$DATE": null,
          "HighLimitQuantity": 0,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "InvChange": false,
          "InvQUnitCode": "",
          "InvQUnitRate": 1,
          "InvQuantity": 0,
          "InventoryStatus": 0,
          "LastInventory$DATE": null,
          "LocalPurchaseCoef": 1073741825,
          "LocalPurchaseZone_ID": null,
          "Location_ID": null,
          "LowLimitQuantity": 0,
          "OtherCostPercentage": 0,
          "PurchaseCoef": 1073741825,
          "PurchaseCurrRate": 1,
          "PurchaseCurrency_ID": "0000CZK000",
          "PurchaseDate$DATE": null,
          "PurchaseFirm_ID": null,
          "PurchasePrice": 0,
          "PurchaseRefCurrRate": 1,
          "PurchaseZone_ID": null,
          "Quantity": 500,
          "StoreCard_ID": "A200000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "TransportationPercentage": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storesubcards",
        "obj_id": "0200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storesubcards",
        "obj_id": "0200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storesubcards",
        "obj_id": "0200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storesubcards",
        "obj_id": "0200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storesubcards",
        "obj_id": "0200000104"
      }
    }
  ]
}