Stravní jednotka

GET

/gpmcateringunits

Získá kolekci BO Stravní jednotka

GET

/gpmcateringunits/{id}

Získá konkrétní BO Stravní jednotka

POST

/gpmcateringunits

Vytvoří nový BO Stravní jednotka a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/gpmcateringunits/{id}

Provede aktualizaci BO Stravní jednotka a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/gpmcateringunits/{id}

Smaže BO Stravní jednotka na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedDate$DATE string

Datum opravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedDate$DATE string

Datum vytvoření (skutečné), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlanedDailyCosts number

Plánované denní náklady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

RealDailyCosts number

Skutečné denní náklady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

Rows array (gpmcateringunitrow) relace

Řádky; kolekce BO Stravní jednotka - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DailyCostsDifference number

Rozdíl denních nákladů, pole obsahuje částku v lokální měně

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MonthlyCostsDifference number

Rozdíl nákladů od začátku měsíce, pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

PlanedMonthlyCosts number

Plánované náklady od začátku měsíce, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedWeeklyCosts number

Plánované náklady od začátku týdne, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedYearlyCosts number

Plánované náklady od začátku roku, pole obsahuje částku v lokální měně

RealMonthlyCosts number

Skutečné náklady od začátku měsíce, pole obsahuje částku v lokální měně

RealWeeklyCosts number

Skutečné náklady od začátku týdne, pole obsahuje částku v lokální měně

RealYearlyCosts number

Skutečné náklady od začátku roku, pole obsahuje částku v lokální měně

WeeklyCostsDifference number

Rozdíl nákladů od začátku týdne, pole obsahuje částku v lokální měně

YearlyCostsDifference number

Rozdíl nákladů od začátku roku, pole obsahuje částku v lokální měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/gpmcateringunits?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/gpmcateringunits/{id}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PlanedDailyCosts": null,
  "RealDailyCosts": null,
  "Rows": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "gpmcateringunits", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/gpmcateringunits/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PlanedDailyCosts": null,
  "RealDailyCosts": null,
  "Rows": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/gpmcateringunits?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PlanedDailyCosts": null,
  "RealDailyCosts": null,
  "Rows": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/gpmcateringunits/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PlanedDailyCosts": null,
  "RealDailyCosts": null,
  "Rows": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/gpmcateringunits/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "gpmcateringunits",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PlanedDailyCosts": null,
          "RealDailyCosts": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "gpmcateringunits",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PlanedDailyCosts": null,
          "RealDailyCosts": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "gpmcateringunits",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PlanedDailyCosts": null,
          "RealDailyCosts": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "gpmcateringunits",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CorrectedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PlanedDailyCosts": null,
          "RealDailyCosts": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "gpmcateringunits",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "gpmcateringunits",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "gpmcateringunits",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "gpmcateringunits",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "gpmcateringunits",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}